Calmels Thierry

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Ligneau Xavier, Capet Marc, Levoin Nicolas, Berrebi-bertrand Isabelle, Calmels Thierry, Robert Philippe, Billot Xavier, Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Krief Stéphane

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4188, C07D 487/04...

Značky: histamínového, receptora, 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové, nové, ligandy, deriváty

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Capet Marc, Levoin Nicolas, Ligneau Xavier, Labeeuw Olivier, Lecomte Jeanne-marie, Berrebi-bertrand Isabelle, Calmels Thierry, Robert Philippe, Schwartz Jean-charles, Billot Xavier, Krief Stéphane, Danvy Denis

MPK: A61P 37/08, C07D 401/12, A61K 31/4439...

Značky: receptora, ligandy, deriváty, histamínového, benzazolové

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Danvy Denis, Schwartz Jean-charles, Berrebi-bertrand Isabelle, Capet Marc, Ligneau Xavier, Lecomte Jeanne-marie, Levoin Nicolas, Robert Philippe, Calmels Thierry

MPK: A61P 25/00, C07D 211/26, A61K 31/495...

Značky: receptora, aza)cyklohexány, dopamínového, ligandy, karbonylované

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Arylpiperazínové deriváty a ich použitie ako selektívne ligandy dopamínového receptora D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3469

Dátum: 29.11.2005

Autori: Morvan Marcel, Calmels Thierry, Capet Marc, Levoin Nicolas, Berrebi-bertrand Isabelle, Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie, Dartois Catherine, Robert Philippe, Danvy Denis

MPK: C07D 405/00, C07D 209/00

Značky: receptora, ligandy, deriváty, selektivně, dopamínového, použitie, arylpiperazínové

Text:

...alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklus, kondenzovaný na fenylové jadro, na ktoré sa viažu- R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 každý nezávisle predstavuje atóm vodíka alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR,alebo dva zo susedných R 5, R 6, R 7, R 8 a R 9 sú medzi sebou spojené, abyvytvorili uhlovodikový cyklus alebo nasýtený alebo...

Deriváty arylpiperazínu ako selektívne ligandy receptora D3 dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2389

Dátum: 18.10.2005

Autori: Capet Marc, Schwartz Jean-charles, Robert Philippe, Danvy Denis, Calmels Thierry, Levoin Nicolas, Morvan Marcel, Lecomte Jeanne-marie, Berrebi-bertrand Isabelle

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00, C07D 213/00...

Značky: selektivně, receptora, arylpiperazínu, dopamínu, deriváty, ligandy

Text:

...nezávisle od seba atóm vodíka alebo halogénu alebo skupinu hydroxy, alkyl, monofluóralkyl, polyfluóralkyl, alkoxy, polyfluóralkoxy,alkylsulfanyl, polyfluóralkylsulfanyl, kyano, -NRR, -COOR, -COR, -CONRR alebo dva zo susedných R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6 sa medzi sebou spoja za účelom vytvorenia uhlovodíkového cyklu alebo heterocyklu, nasýteného alebo nenasýteného, kondenzovaného s fenylovým jadrom, ku ktorému sa viažukde R, R rovnaké alebo...