Čada Oldřich

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sýkora Stanislav, Čada Oldřich, Mostecký Jiří Akademik, Říbal Miloslav

MPK: A01N 25/24

Značky: repelentní, zvířat, kulturních, před, ochraně, rostlin, okusem, přípravek

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bojda Břetislav, Čada Oldřich, Zvoníček Josef Csc, Mec Karel, Václavek Miroslav, Vondrášek Otakar, Vlastník Jiří, Peremský Pavel

MPK: B32B 15/08

Značky: zvukoizolačním, vrstvený, materiál, zvýšeným, účinkem

Text:

...třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách...

Vrstvený ochranný a izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263630

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moninec Václav, Čada Oldřich, Zvoníček Josef, Stará Dana

MPK: B32B 7/04

Značky: ochranný, materiál, vrstvený, izolační

Text:

...s ním lze lépe manipulovat a vykazuje velmi dobrou odolnost vůči stárnuti. Ekonomické relace jsou při použití vrstveného ízolačního materiálu mnohem příznivější než při použití klasických ochranných materiálů. Vzhledem k vysoké adhezi jednotlivých vrstev lze vrstvený izolační materiál podle vynálezu podle potřeby tvarovat,aniž by docházelo k separaci jednotlivých vrstev.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Peremský Pavel, Václavek Miroslav, Čada Oldřich, Zvoníček Josef, Vlastník Jiří, Bojda Břetislav, Vondráček Otakar, Mec Karel

MPK: E04B 1/84, B32B 15/08

Značky: materiál, tvarovateľný, zvukoizolační

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Hmota pro tlumící vrstvené kovové materiály zejména vrstvené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254508

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Peremský Pavel, Bojda Břetislav, Vondrášek Otakar, Vlastník Jiří, Mec Karel

MPK: B32B 15/00

Značky: vrstvené, kovové, tlumící, plechy, materiály, zejména, hmota

Text:

...sestavy nizkouhlíkový ocelový plech tlouštky 1 mm, samolepící fólie tlouštky 0,5 mm, druhý stejný ocelový plech. Fólie PVC ze 60 hmotnostních plněná mikromletým vápencem. Lepidlo 2-etyl-hexyl-akrylát v nánosu po 40 g.m 2 na obou stranách fólie. Vyrobeno lisováním při 23 °c, tlak 1,0 MPa. Koeficient vnitřního tlumení při 25 °c 60 s, při 50 °c 45 0.složení sestavy ocelový hlubokotažný plech tlouštky 0,3 mm, samolepící fólie tloušłky 0,5 mm,...

Vinylový nebo vinylkovový laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Zvoníček Josef, Čada Oldřich, Peremský Pavel

MPK: B32B 15/08

Značky: laminát, vinylkovový, vinylový

Text:

...patří variebilnost způsobd jejich výroby. E-polykaprolakton lze totiž použít ve formě roztoku nebo taveniąy nebo fólie. Fólii je dále možno aktivovat teplom nebo rozpouštědly,čímž se zkráti dobe potřebné ke spojení jednotlivých vrstev.I( bližäímu objasnění podstaty vyndlesu slouží následující příklady. Adheze laminovaných matriáld byla vyhodnocována stanovením pevnosti ve emyku dle ČSN 668510 a pevnosti v odlupovdni ČSN 668516....

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238942

Dátum: 16.03.1987

Autori: Peremský Pavel, Zvoníček Josef, Čada Oldřich

MPK: C09J 3/14

Značky: laminátu, přípravu, lepidlo, tavné, vinylkovových

Zhrnutie / Anotácia:

Tavné lepidlo pro přípravu vinylkovových laminátů obsahuje 100 hmotnostních dílů kopolymeru etylenvinylacetátu s obsahem vinylacetátu 10 až 50 % hmotnostních, 120 až 150 hmotnostních dílů modifikační pryskyřice, kterou formaldehydová nebo fenolpropanformaldehydová nebo difenolpropanformaldehydová pryskyřice modifikovaná kalafunou směsného esteru glycerinu a aduktu pryskyřičných kyselin s anhydridem dikarboxylové kyseliny, glycerinesteru nebo...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zvoníček Josef, Doležel Josef, Šedivý Jaroslav, Čepel Jaroslav, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: její, samolepicí, antivibrační, výroby, oboustranné, způsob, páska

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Vrstvený plošný samolepicí materiál s vysokou adhezí ke kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237616

Dátum: 16.02.1987

Autori: Václavek Miroslav, Peremský Pavel, Zvoníček Josef, Novák Jaromír, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: materiál, vysokou, samolepicí, plošný, adhezí, vrstvený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pevnosti v odlupování z kotoučku při odvíjení plošných samolepicích materiálů před aplikací za současného zachování nebo zvýšení adheze ke kovovému podkladu při aplikaci. U vrstveného, plošného,samolepicího materiálu podle vynálezu je na nosné polymerní folii o tloušťce 0,2 až 1,2 mm, nanesena samolepicí vrstva tloušťky 0,1 mm, až 0,4 mm o hmotnostním složení: 30 až 60 dílů butylkaučuku o obsahu nenasycených složek...

Způsob spojování a odbočování kabelů lepením polyetylénových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229563

Dátum: 15.09.1986

Autori: Čada Oldřich, Kučera Stanislav

MPK: C09J 3/14

Značky: způsob, kabelů, lepením, polyetylénových, spojování, odbočování, spojek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování lepením polyethylenových spojek pro spojování a odbočování kabelů s celoplastovým (PE) pláštěm bez předchozí povrchové úpravy lepených materiálů a bez použití priméru, za použití tavného samolepicího lepidla (TSL). Místa spojování lepením jsou znázorněna na obr. č. 1 a obr. č. 2. Na obr. č. 1 je znázorněno odbočování kabelů. Na obr. č. 2 je znázorněno spojování kabelů.

Způsob nanášení samolepící butylkaučukové směsi s vysokou adhezí ke kovu na nosnou fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233848

Dátum: 01.07.1986

Autori: Čada Oldřich, Sýkora Stanislav, Peremský Pavel, Valášek Jiří, Zvoníček Josef

MPK: B29D 9/02, B05D 5/10

Značky: nanášení, nosnou, směsi, způsob, butylkaučukové, fólií, adhezí, samolepicí, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie nanášení samolepících směsí, určených k aplikaci na kov, na nosné fólie. Vysoká adheze ke kovu, která je žádoucí při aplikaci, představuje překážku při zpracování samolepících směsí na bázi butylkaučuku. Dosud se používalo buď technologie nanášení za vysokých teplot (nad 150 °C), jejichž nevýhodou je náročnost energetická i na za zařízení (koextruze), ale rovněž tepelné namáhání materiálu nosné folie...

Tavné samolepicí lepidlo pro etylénpropylenový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 218433

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sýkora Stanislav, Zvoníček Josef, Meduna Jaroslav, Čada Oldřich

Značky: samolepicí, etylénpropylenový, tavné, lepidlo, kaučuk

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení pevnosti lepených spojů etylénpropylenových kaučuků s nejrůznějšími materiály a umožnění využití EPDM při výrobě těsnicích profilů a obdobných výrobků, u nichž se vyžaduje zvýšená pevnost spoje. Lepení EPDM je vzhledem k velmi nízké smáčivosti povrchu obtížné. Lepidla používaná dosud k tomuto účelu, ať už roztoková (polychloroprenová) nebo tavná (na bázi etylén-vinylacetátu nebo styren-isopren-styrenu), mají kromě...

Blok tavného samolepícího lepidla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223549

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zvoníček Josef, Šlezingerová Anna, Čada Oldřich, Sýkora Stanislav

Značky: způsob, výroby, samolepícího, tavného, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší povrchově nelepivou úpravu tavného samolepícího lepidla a způsob výroby bloku takového lepidla. Dosud se tavná samolepící lepidla před přepravou a manipulací zbavují lepivosti tím, že se balí do tzv. antiadhezivních obalů, většinou do posilikonovaného papíru. Tyto obaly je třeba před aplikací lepidla odstraňovat, což je obtížné a při nedokonalém odstranění zbytky obalu zhoršují kvalitu lepidla nehledě k nákladnosti takových obalů....