Cabicar Rudolf

Zapojení výběrového obvodu pro synchronizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265830

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

MPK: H02J 3/08

Značky: synchronizaci, obvodů, výběrového, zapojení

Text:

...nejsou tyto obvody vystavený povětrnostnímvlivům, snáze se revidují~ 3 d.2658.30 a udržují, snižuje se nebezpečí zkretů a úrazu a nejsou ohroV ženy přisgoruchách v rozvodněĺ Zapojení je velmi jednoduché- a snadno doplňuje při rozšiřování rozvoden. Je použitelná u všech typů rozvoden, vybavených polem měření a řídícím systémem s volhou. .-řříklad zapojení výběrovéhoobvodu pro synchronízaci je naznačen na přiloženém blokovém schematu....

Zapojení kombinovaného napájecího, jisticího a vyhodnocovacího bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263201

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červený Jindřich, Hudec František, Ročák Jaroslav, Cabicar Rudolf

MPK: H01J 1/00

Značky: kombinovaného, vyhodnocovacího, bloků, zapojení, jisticího, napájecího

Text:

...zdrojové části automatizačních zařízení podstatné jednodušeji a levněją s menšími nároky na prostor ve skříních, který u menších aplikací je velmi cenný, což umožňuje konstrukcí v jediném montážním ce 1 kuÄ Jeho předností je především jednoduchost a přehlednost, snazší výroba a montáž,možnost provedení v jediném montážním celku,menší nároky na prostor, vyšší spolehlivost, nižší pořizovací náklady i náklady na údržbu. To usnadňuje...

Zmesná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245172

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dostál Jan, Valaštiak Jozef, Kocur Pavel, Fusek Miroslav, Cabicar Rudolf, Langer Rudolf, Vanieek Pavel

MPK: C06B 31/00, C06B 31/42

Značky: zmesná, trhavina

Text:

...predovšetkým V aluminizovaných kompozíciach. Nizkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacich prác sú všakpredovšetkým charakterizované výbušné kompozicie na báze dusičnanu amőnneho.To je hlavným dôvodom, prečo v technickej praxi exploatácia zmesných trhavín typu DAF,TPV a teraz už i W/O a O/W výrazne prevláda nad explotáciou ostatných druhov priemyselnýchAnalogický trend badat...

Zařízení pro pohon kladecích jehel osnovního pletařského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243815

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hipman Petr, Cabicar Rudolf, Kordula Miroslav, Zelníeek Vladimír

MPK: D04B 25/06, D04B 27/26

Značky: jehel, kladecích, pohon, zařízení, osnovního, pletařského, stroje

Text:

...táhlem 15, které je kloubem g uchyceno na páku g.Páks 16 je Výkyvné uložene na upevněný čep a a dalším kloubem 28 spojene se spojovacím táłilem 32, které je kloubovým pojem QA vázáno nnvdalší páku 31. Další páka § 31 je výkyvně uloženana fixovnnéru čepu gł a opatřena drážkou g pro uchycení přestavitelného kloubu § 53 spojovací tyče 2, jejíž druhý .konec je rovněž pomocí přestavitelného kloubu ü uchycen do drážky ä přesouvecího ramene 4...

Zapojení řídicího bloku s časovým vyhodnocením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249991

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červený Jindřich, Cabicar Rudolf, Honsa Jiří, Štroblová Milada, Ročák Jaroslav

MPK: H02B 15/00

Značky: časovým, vyhodnocením, řídicího, bloků, zapojení

Text:

...vstupom 109,ggg každého povelového b 1 okułgg,3 gg,~jehož blokovací výstup łgg, 395 je spojen s blokovacím vstupem gg časového bloku g. Časový výstup gg časového bloku Q je spojen.s časovým vstupemlQ, gg každého ovládacího bloku L,3, jehož blokovací vstup lg, gg je spojen bud s prvním nebo s druhým blokovacím výstupem 29, gl časového bloku 8.Při popisu funkce zapojení řídicího bloku s časovým vyhodnocením je nutno vyjít z popisu funkce...

Zapojení programovatelného blokovacího obvodu přípojnicových odpojovačů v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248424

Dátum: 12.02.1987

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

MPK: H02B 15/00

Značky: programovatelného, odpojovačů, zapojení, blokovacího, přípojnicových, rozvodnách, obvodů

Text:

...svorku lgg zapojení. Při použití jazýčkověho relé se dvěma kontakty lze budto-spojit oba kontakty seriově za účelem zvýšení spolehlivosti blokování, nebot se tím zvýší odolnost proti lepení jazýčků, nebo paralelně za účelom zvýšení proudového zatížení, tedy zvýšení logického zisku, anebo lze použít oba kontakty odděleně jako dvojitý součinový obvod, kde je jeden vstup spoločný a druhý různý, čímž se uspoří obvody. Těmito způsoby lze...

Zapojení přepínacího obvodu pro měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248304

Dátum: 12.02.1987

Autori: Červený Jindřich, Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav

MPK: H02B 15/00

Značky: zapojení, přepínacího, obvodů, měření

Text:

...jednak volným pőlem cívky a jedním pőlem- 3 248 304 spínacího kontaktu relé a výstup gâg je tvořen druhým pőlen tohoto kontaktu. Přivedením jednotkového signálu na první přímý vstup gâl, který je současně vstupom cívky,e na druhý přímý vstup gàg, který je také vstupem jazýčkového kontaktu,při nepřítomnosti jednotkověho signálu na inverzním vstupu gàj dojde k sepnutí relé a na výstupu jazýčkového kontaktuje jednotkový signál. Přivedením...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246648

Dátum: 13.03.1986

Autori: Cabicar Rudolf, Eervený Jindoich

MPK: C07D 251/18

Značky: substituovaných, přípravy, způsob, arylguanaminů

Text:

...provedení podle vynálezu.51,35 g o-/p-/ chlorbenzonitrilu /0,373 molu/ a 39,1 g /0,465 molu/ dikyandiamidu se suspenduje za intenzívního míchání V 500 ml isobutanolu a suspenze se vyhřeje na 90 °C. Pak se připustí během 30 minut roztok 3,75 g KOH ve 100 ml isobutanolu.Během dávkovâní roztoku katalyzátoru se vylučují krystalky produktu, tj. o-/p-/chlörbenzoguanaminu. Reakce se dokončí ohřevem k mírnému varu po dobu 2 hodin. Po ochlazení...

Zapojení obvodu pro stereotypní vytváření uvolňovacích řetězců v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226968

Dátum: 01.01.1986

Autori: Cabicar Rudolf, Červený Jindřich, Ročák Jaroslav

Značky: obvodů, rozvodnách, uvolňovacích, řetězců, zapojení, vytváření, stereotypní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro stereotypní sestavování uvolňovacích řetězců v rozvodnách, sestávající nejméně ze čtyř a nejvýše ze sedmi součinových obvodů a nejméně z jednoho a nejvýše ze tří součtových obvodů, vyznačené tím, že prvý vazební vstup (121) zapojení je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým informačním vstupem (111) zapojení, jehož prvý výstup (131) je spojen s výstupem (13) prvého...

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů v rozvodnách o dvou sekcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226967

Dátum: 01.01.1986

Autori: Ročák Jaroslav, Červený Jindřich, Cabicar Rudolf

Značky: logických, sekcích, obvodů, úprav, uvolňovacích, jednotného, společných, zapojení, rozvodnách, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů pro rozvodnny o dvou sekcích, sestávající ze čtyř součinových obvodů, vyznačené tím, že napájecí svorky (19,29,39,49) všech součinových obvodů (1,2,3,4) jsou spojeny s napájecí svorkou (59) zapojení, jehož prvý vstup (51) je spojen jednak a prvým vstupem (11) prvého součinového obvodu (1), jednak a prvým vstupem (21) druhého součinového obvodu (2) a jednak s druhým...

Zapojení zdroje řídicích signálů pro dělené rozvodny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223941

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ročák Jaroslav, Cabicar Rudolf, Červený Jindřich

Značky: zdroje, signálu, zapojení, rozvodny, řídících, dělené

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje řídicích signálů pro dělené rozvodny, sestávající nejméně ze dvou součtových s tři součinových obvodů, vyznačené tím, že prvý vstup (51) třetího součinového obvodů (5) je spojen a výstupem (24) druhého součtového obvodu (2), jehož prvý vstup (21) je spojen a desátým vstupem (110) zapojení, a s prvým vstupem (11) prvého součtového obvodu (1), jehož výstup (14) je spojen s prvým vstupem (31) prvého součinového obvodu (3), jehož...

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 223940

Dátum: 15.11.1985

Autori: Červený Jindřich, Ročák Jaroslav, Cabicar Rudolf

Značky: dělených, propojovacího, uvolňovacích, společných, signálu, obvodů, rozvodnách, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení propojovacího obvodu společných uvolňovacích signálů v dělených rozvodnách, sestávající nejméně z pěti součinových a jednoho propojovacího obvodu, vyznačené tím, že druhý vstup (22) druhého součinového obvodu (2) je spojen s pátým vstupem (95) ze pojení, jehož čtvrtý vstup (94) je spojen s druhým vstupem (12) prvého součinového obvodu (1), jehož nepájecí svorka (19) je spojeno jednak s napájecí svorkou (99) zapojení, jednak s...

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225277

Dátum: 01.07.1985

Autori: Ročák Jaroslav, Červený Jindřich, Cabicar Rudolf

Značky: odpojovačů, rozvodnách, univerzálního, blokovacího, zapojení, podélných, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení univerzálního blokovacího obvodu podélných odpojovačů v rozvodnách, skládající se ze tří součinových a jednoho součtového obvodu a jednoho zesilovače, vyznačené tím, že výstup (23) druhého součinového obvodu (2) je spojen s druhým vstupem (42) součtového obvodu (4), jehož prvý vstup (41) je spojen s výstupem (13) prvého součinového obvodu (1), jehož prvý vstup (11) je spojen s prvým vstupem (61) zapojení, jehož čtvrtý vstup (64) je...