C30B 33/00

Spôsob a zariadenie na delenie monokryštalických materiálov, zariadenie na nastavovanie monokryštálu a skúšobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286535

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kleinwechter André, Gruszynsky Ralf, Flade Tilo, Kumann Cornelia, Hammer Ralf

MPK: B28D 5/00, C30B 33/00, C30B 35/00...

Značky: zariadenie, materiálov, nastavovanie, monokrystalů, spôsob, delenie, skúšobný, monokrystalických, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe delenia sa prvý uhol (ró) medzi určitou kryštalografickou orientáciou (K) a smerom (V) posuvu volí tak, že sily (Fx-, Fx+) pôsobiace na deliaci nástroj (2, 8) počas delenia v smere kolmom na deliacu rovinu (T) sa navzájom kompenzujú alebo sa sčítajú na vopred stanovenú silu (F--›). Zariadenie na delenie má meracie zariadenie (6) na meranie vychýlenia (X) deliaceho nástroja (2, 8) v smere kolmom na smer (V) posuvu. Zariadenie je...

Zařízení ke zhotovování šroubových výbrusků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269348

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nyč Petr

MPK: C30B 33/00

Značky: šroubových, zařízení, zhotovování, výbrusků

Text:

...vynálezu je nevíc jednoduche e použitelná jako příslušenství uníversálních nàetrojových brusek. Řezné podmínky lze pomoci regulátoru otáčok nastavovat tok, aby vyhovovely fyzíkálním vleetnoetem obrábčnóho materiálu, což je dáno kombinací tohoto řídicího příprnvku e regulovetelným pohonom.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je echemeticky znázorněn ne přípojenám výkrese v náryenám řezu.Zařízení má zàkledovó těleeo l, ve kterém je...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: H01L 21/304, C30B 33/00

Značky: polovodičového, provádění, monokrystalů, osového, ustavování, způsob, zařízení

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Způsob leptání pevné látky, obsahující hlinité ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253693

Dátum: 17.12.1987

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: C03C 25/06, C30B 33/00

Značky: pevně, obsahující, způsob, ionty, látky, hlinité, leptání

Text:

...přítonno v leptanő látce v takovén množství, že hnotnostní poněry A 13 B 3 5 3 a A 13 3 fi s 12, platí 1 pro ni. Leptáním se potom do roztoku uvolňují ionty A 13, B 3 aLi ve stejněn poměr u a ionty B 3, respektive boritanů a Li zabraňují tvorbě celistvého Ioaforeönanu hlinitého na povrchu leptané látky a leptání pak může probíhat vysokými rychloatmi.způsobem podle vynálezu lze jednoduše čistit povrchy látek, obsahujících hlinitě ionty....

Způsob čištění křemíkových tyčinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238329

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vošta Jan, Slepánek Antonín, Laskafeld Dušan

MPK: C30B 33/00

Značky: tyčinek, způsob, křemíkových, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po usazení křemíkových tyčinek je bezprostředně před zahájením růstu odstraněna znečištěná povrchová vrstvička leptáním ve vodíku při teplotě povrchu křemíkových tyčinek 1130 až 1200 °C po dobu nejméně 5 minut. Během leptání ve vodíku je udržován přetlak alespoň 10 kPa a průtok vodíku je udržován během leptání povrchu křemíkových tyčinek pod 15 litru/h vztaženo na 1 cm délky křemíkové tyčinky. Teplota povrchu...

Způsob kvantitavního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252330

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 33/00, C30B 29/04

Značky: způsob, diamantu, pyrohydrolysou, oddělování, kvantitavního

Text:

...kdy lze rozložit hexagonální i kubicky nitrid horu (Williams J. P. a kol. Anal. Ohem. 31. 1560/1959).Výše uvedené nevýhody nemá tento vynález, jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru v diamentu pyrohydrolysou při kterém se pyrohydrolyse provádí v křemenné trubici v pseudoadiabatických podmínkách nestálé tenze přehřívané vodní páry nesycená při 100 °C, v proudu wslíku s při kolísání teploty v reakčním prostoru v rozmezí i...

Způsob tepelného zpracování monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251148

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šrámek Jiří

MPK: C30B 33/00

Značky: tepelného, způsob, mikrovlnných, zpracování, rezonátorů, ferimagnetických, monokrystalických

Text:

...v rozmezí 20 až 200 OC.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že tepelným zpracováním se zlepší homogenita monokrystalických mikrovlnných ferimagnetických rezonátorů a tím se dosáhne výrazného snížení hodnoty šíře rezonanční linie o 30 až 40 . Dále se dosáhne snížení hodnoty efektivního pole magnetokrystalické anizotropie o 10 až 30 . Tím se podstatné zvýši kvalita rezonátů z hlediska mikrovlnných ztrát, jakož i jejich teplotní...

Způsob kvantitativního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 33/00, C30B 29/04

Značky: způsob, diamantu, oddělování, kvantitativního, pyrohydrolysou

Text:

...oddělení boru ze skel, kovů, silikátozvých a hlavně keramických materiálů je méně vhodný, protože vyžaduje teplotu až 1400 °C uplatňovanou v píckäch s platinovým vinutim, kdy lze rozložít hexagvonálni i kubioký nitrid boru Williams I. P. a kol. Anal. Chem. 31, 1 560/Uvedené nevýhody nemá tento vynález,jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru V diamantu pyrohy-droiýzou. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Způsob zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, zejména pro řezání křemíkových monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233932

Dátum: 01.03.1987

Autori: Březina Jiří, Šváb Petr

MPK: H01L 21/302, C30B 33/00

Značky: zejména, monokrystalů, bortem, křemíkových, diamantového, prášků, způsob, diamantovým, získavání, řezání, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, užívaných zejména pro řezání křemíkových monokrystalů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovová vrstva s diamantovým bortem se odstřihne z těla pily tak, aby vnější průměr vzniklého mezikruží byl maximálně o 5 mm větší než nanesené kovové vrstvy, načež se mezikruží vloží do roztoku koncentrované kyseliny dusičné a vody v poměru 1:1 až 1:10 nebo roztoku...

Způsob úpravy povrchu monokrystalů halogenidu jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235418

Dátum: 15.11.1986

Autori: Lébl Miroslav, Stuchlík Jiří, Žemlička Jan, Kočka Jan

MPK: C30B 33/00

Značky: způsob, povrchu, halogenidů, jednomocné, úpravy, rtuti, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy povrchů monokrystalu halogenidů jednomocné rtuti mechanicky poškozených, například broušením nebo leštěním. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na vyleštěnou plochu krystalu halogenidu jednomocné rtuti, popřípadě zahřátou na teplotu v rozmezí +18 až +90 °C, působí atomárním vodíkem ve stavu zrodu získaným z molekulárního vodíku nebo jeho směsi s inertním plynem s výhodou v doutnavém výboji při průtoku vodíku 0,1...

Způsob leštění povrchů safírových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230512

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lhoták Zdeněk, Blecha Zbyněk

MPK: C30B 33/00

Značky: substrátů, leštění, safírových, způsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění povrchů safírových substrátů, vyznačený tím, že jemně vybroušené safírové destičky se nejprve leptají směsí koncentrovaných kyselin fosforečné a sírové v poměru 1:3 až 3:1 při teplotě 280 °C a poté se leští suspenzí tvořenou koloidním gelem kysličníku křemičitého ve vodě, jejíž pH je zpraveno na hodnotu 10 až 12,5 anorganickou nebo organickou zásadou, jako je například hydroxid amonný nebo etyléndiamin, na lešticí podložce z...