C30B 29/20

Alfa-Oxid hlinitý a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281673

Dátum: 29.04.2001

Autori: Mohri Masahide, Uchida Yoshio, Watanabe Hisashi, Sawabe Yoshinari

MPK: C30B 29/20, C01F 7/44

Značky: použitie, alfa-oxid, hlinitý

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-oxid hlinitý zahŕňa monokryštalické častice, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer častíc v rozmedzí od 5 do...

alfa-Oxid hlinitý

Načítavanie...

Číslo patentu: 281471

Dátum: 11.07.1995

Autori: Uchida Yoshio, Mohri Masahide, Sawabe Yoshinari, Watanabe Hisashi

MPK: C30B 29/20, C01F 7/44

Značky: hlinitý, alfa-oxid

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-Oxid hlinitý zahrnuje monokryštalické častice alfa-oxidu hlinitého, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20, C30B 29/16

Značky: defektu, monokrystalů, způsob, optických, pěstování, strukturních, materiálů, obsahem, oxidových, sníženým

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Syntetický modrý safír

Načítavanie...

Číslo patentu: 268366

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pěkný Pavel, Klofcová Miluše

MPK: C30B 29/20

Značky: safír, syntetický, modrý

Text:

...e tepelne vlastnosti korundu, který je nosným materiálem barvících komponent, v jehož krystalové mříži jsou dopanty zabudovány.Nevýhodou prípravy barevných odrůd monokryetalického syntetickáho korundu je především empirxcký postup v přípravě suroviny e monokrystelu, neboř velké množství proměnných, týkající se chemického e fyzikálního složení surovin a vlastních podmínek pěstovaciho procesu nelze oxektně poetihnout.syntetický modrý eefír je...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, případně, granátu, neodymu, chromu, také, dotovaných, laserových, monokrystalů, ionty, yttrito, hlinitého, přípravy

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: monokrystalů, redukci, cerem, pěstování, granátu, především, vysokých, stabilní, formě, taveniny, dotace, teplot, perovskitu, proti, odolné, hlinito-yttritého, aktivovaným, ionty, způsob

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Zikmund Jan, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/20

Značky: erbia, monokrystalů, hlinitého, ceru, způsob, přípravy, perovskitu, laserových, ionty, dotovaných, yttrito, neodymu

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 17/00

Značky: kyropoulovou, podmínek, růstových, safíru, pěstování, úpravy, modifikovanou, metodou, způsob

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: absorpčním, způsob, neodymem, přípravy, pozadím, yttritohlinitého, nízkým, aktivovaného, granátu

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Perner Bohumil, Košelja Michal, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, saturovatelnou, aktivovaného, způsob, yttritohlinitého, přípravy, monokrystalů, nízkou, neodymem, absorpcí

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Košelja Michal, Mánek Břetislav, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/30, C30B 29/20, C30B 29/32...

Značky: monokrytalů, způsob, zvýšenou, aktivovaného, saturovatelnou, přípravy, absorpcí, yttritohlinitého, perovskitu, neodymem

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Způsob výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242809

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vinklerová Oľga

MPK: C01F 7/38, C30B 29/20

Značky: výroby, korundu, bázi, kalcinovaných, způsob, bauxitů

Text:

...bauxitů,vratného materiálu, železitých třísek a koksulvyznačující se tím, že po zapálení elektrické obloukově pece se výrobní směs dávkuje do pece kontinuelnä, přičemž každou hodinu je nadávkováno od 55 do 75 dílů hmotncstních kalcinovaných bauxitů,od 15 do 35 dílů hmotnostních vratného materiálu, od 1,5 do 7 aim hmotnoetníoh železitýchłtřísek a. od 0,5 do 7 dílñ hmotncstních kokeu.Využitím způsobu výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů korundu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252625

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Hilgerová Helena

MPK: C30B 19/12, C30B 29/20

Značky: suroviny, úpravy, korundu, monokrystalů, pěstování, způsob

Text:

...lze odstranit způsobem úpravy suroviny pro pěstovaní monokrystalů korundu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že práškovitý oxid hlinitý se slisuje na válcovité výlisky, jejichž průměr je po konečném žíhání o 1 až 50 S menší než průměr kelímku a ty se vystaví teplotě 1 400 až l 500 °C na vzduchu po dobu nejméně 2 h u pote se vystaví teplotě 1 700 až 1 900 °C v atmosféŕe obsahující 50 až 100 obj. 3 vodíku a 50 až 0 obj. t argonu po...

Spôsob výroby vláknitých kryštálov a – oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239216

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pulc Vojtech

MPK: C30B 29/20

Značky: kryštálov, spôsob, hlinitého, výroby, oxidů, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém hromadnej výroby vláknitých kryštálov.alfa. - oxidu hlinitého metódou oxidácie hliníka v atmosfére vlhkého vodíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kryštaly sa pestujú v recipiente tvaru trubky pozdľžne rozdelenej na dve časti, pričom recipient spolu so vsádzkou sa plynule posúva cez reakčnú zónu pece. Dľžka recipienta je mnohonásobne väčšia ako dľžka tejto zóny. Vynález je možno využiť v odbore Chemická technológia...

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239207

Dátum: 01.08.1987

Autori: Ohrazenice, Bílková Eva, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: světla, granátu, monokrystalů, způsob, povrchem, yttritohlinitého, zvýšení, průchodnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení průchodnosti světla povrchem monokrystalu yttritohlinitého granátu, což má za následek zvýšení výkonů lazerů i dalších přístrojů, využívajících prvky monokrystalů yttritohlinitého granátu jako optické díly, čehož se dosahuje tím, že broušením nebo leštěním opracovaný monokrystal se uvede ve styk s 1 objemovým dílem kyseliny dusičné o koncentraci 20 až 35 mol. % a po 1 až 5 min jejího působení se přidá 2 až 5 objemových dílů...

Yttritohlinitý granát se stálými laserovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240135

Dátum: 15.06.1987

Autori: Žužiová Jozefana, Beška Emanuel, Sutoris Viktor, Koneený Václav

MPK: C30B 29/20

Značky: laserovými, vlastnostmi, stálými, yttritohlinitý, granát

Text:

...kdy je pořadována dlouhodobá provozní stabilita.Monokrystaly yttritohlinitého granátu s obsahem 1,0 až 1,1 at. neodymu vztaženona yttritum byly pěstovány za použití oxidu yttritého a hlinitého čistoty 99,9999 a ~oxiduneodymitého čistoty 99,999 °/0. Přes použití takto čistých výchozích surovín vylíazovaly laserové tyče o průměru 5 mm a délce 50 mm zhotovené z vypěstovanýchmonokrýstalů v pulsním laserovém provozu ąpři energií...

Způsob pasivace povrchu výrobků z taveného křemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 239487

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jioí, Špaeek Jindoich, Tesaoová Anna, Tesao Petr

MPK: C30B 35/00, C30B 29/20

Značky: taveného, křemene, povrchu, způsob, výrobků, pasivace

Text:

...vysoce čistého hydroxidu nebo oxidu hlinitého, jeho podstata spočívú v tom, de hladký povrch výrobku z taveného křemeno se nojprve vystaví působení směsi kyseliny tluorovodíkovd 20 až 405 M a kyseliny dusičná 30 až 60 ní v poměru 3 I až 1 3 objemových dílů při toplotd 40 aš B 0 °c po dobu 5 až 120 min, načeš se amočí ve vodném roztoku, obsahujíoím 0,1 a 1 gramiont iontů hlinitých na 100 g vody při pokojová teplot a na to ae vystaví...