C25D 3/48

Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263437

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chaloupka Slavomír, Kopecký Karel, Nezbeda Rudolf, Houfek Jiří, Bečka Miloslav, Pokorný Karel, Koníček Lubomír, Blažek Zdeněk

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, lesklých, zlata, vylučování, povlaků, lázeň

Text:

...Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v...

Lázeň pro galvanické zlacení elektronických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263436

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopecký Karel, Blažek Zdeněk, Koníček Lubomír, Houfek Jiří, Pokorný Karel, Nezbeda Rudolf, Chaloupka Slavomír, Bečka Miloslav

MPK: C25D 3/48

Značky: elektronických, lázeň, galvanické, součástí, zlacení

Text:

...hydrazidu kyseliny oxamové umožňuje dosažení kompaktní, lesklé nebo ssténové struktury povlaku vysoce čistého zlata, které také může obsahovat malé množství kovů ze skupiny, T 1, As,Pb nebo Se. Hydrazid kyseliny oxamové dále snižuje poréznost povlaku zlata a tím ovlivňuje zvýšení korozní stâlosti a dosažení požadované pevnosti spojů při sváření. Jeho vliv na strukturu není závislý na přídavcích kovů, ale současný přídavek 0,1 až 10 mg/l Tl,...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Miškech Ján, Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel, Ducháček Václav

MPK: C25D 3/48

Značky: lázeň, arzenu, obsahem, galvanické, vylučování, zlata

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Lázeň pro katodické zlacení polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258807

Dátum: 16.09.1988

Autori: Blažek Zdeněk, Kopecký Karel, Miškech Ján, Ducháček Václav, Bečka Miloslav

MPK: C25D 3/48

Značky: lázeň, polovodičových, zlacení, katodické, prvků

Text:

...skupiny As, Pb, Tl, Se, Sn,obsahuje dále alespoň jednu organickou sloučeninu v množství 0,001 až 10 g/1, cdvozenou od ethylen-karbonátu, obecného vzorcekde R 1, R 2 je vodik, nebo alkyl nebo hydroxyalkyl vždy s 1 až 4 atomy uhlíka a vinylenkarbo nátu obecného vzorceJako příklady obecně popeaných sloučenin je možné uvéstOrganická přísada podle vynálezu umožňuje dosažení jemně zrnitého, až lesklého, povlaku bez přídavku dalších přísad, nebo...

Lázeň pro galvanické předzlacování polotovarů, zejména s povrchem z niklu nebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252300

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: povrchem, polotovarů, galvanické, niklu, slitin, předzlacování, lázeň, zejména

Text:

...například kyselinu mravenčí aldehydy, například acetaldehyd, alkoholy, například metanol, aromatícké aminy, například anilinsulfát, od 30 do 70 g.ll orga~ nických kyselín, například kyseliny citronové, alkalický hydro 252 300xid, například hydroxid sodný, v takovém množství, aby výsledné pH lázně bylo v rozmezí od 4,5 do 6,5, kov ze skupiny, zahrnující železo, nikl a kobalt, ve formě stejného komplexu jako zlato nebo ve formě soli anorganické...

Lázeň pro přímé zlacení kovů, zejména korozivzdorné ocele, niklu a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252247

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: zlacení, lázeň, niklu, ocele, zejména, kovů, přímé, korozivzdorné, slitin

Text:

...podle vynálezu jednak umožňuje vypustit niklovou mezivrstvu, která je V kombinaci se zlatem a korozivzdornou oceli pŕíčinou špatné korozni odolnosti celého povlakového systému z důvodů tvorby lokálnich galvanických článků, jednak zamezuje vzniku alergie organismu na nikl při použití zlacených nerezových výrobků v lékařství a bižutérii.Lázně pracují při teplotách 10 až 40 OC, přitom optimální teplota je 20 až 30 °C,pH lázni je V rozmezí...

Alkalická galvanická lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 231210

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kopecký Karel, Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk

MPK: C25D 3/48, C25D 3/56, C25D 3/46...

Značky: lázeň, alkalická, galvanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkalické galvanické lázně k vylučování zlata, stříbra s jejich slitin. Podstata řešení spočívá v tom, že lázeň obsahuje jako leskutvornou přísadu 0,000 1 až 5 g/l látky, v jejíž struktuře se vyskytuje sulfoniový kation (=S-)+ a která má obecné vyjádření [R3S] +X-, kde R je alkyl nebo aryl skupina jednoduchá nebo substituovaná nebo další určené skupiny.

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229970

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hejl Čestmír, Lev Čestmír, Macho František, Blažek Zdeněk, Smrčka Rudolf, Bečka Miroslav

MPK: C25D 3/48

Značky: zlacení, galvanické, lázeň, lesklé

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení, mající pH 3 až 11 a obsahující kyanokomplexy zlata, organické nebo anorganické kyseliny i báze nebo jejich soli a nejméně jednu leskutvornou organickou přísadu, vyznačená tím, že obsahuje leskutvornou organickou přísadu v množství 0,001 g/1 až 10 g/1 odvozenou od formamidu či oxamidu obecného vzorce kde R je alkyl, aryl, substituovaný alkyl, substituovaný aryl a CN, nebo dimerizační skupa o vzorci a X, Y...