C25D 3/22

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7124

Dátum: 05.05.2015

Autor: Demko Milan

MPK: C23G 5/00, C25D 5/00, C25D 3/22...

Značky: závesom, týchto, gumenú, medzivrstvu, tvaru, kruhového, zavesenie, linka, kovových, obsahujúcich, najmä, povrchovú, úpravu, výrobkov, silentblokov

Text:

...chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom § je zaradený dekap blok 2, kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodfkovej aktivuje povrch produktov.Potom je zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok m, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje nanášacĺ blok , v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok,...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270639

Dátum: 12.07.1990

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Treml Petr, Munzar Josef

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, povlaků, zinkových, vylučování, leskutvorná, elektrolytické

Text:

...leskutvorná příeady do elabě kyeelých bezamonných zinkovacích lázní je to, že vysokého leeku povleku po celém povrchu pokoveného předmětu ja doseženo již po přídavku 1 až 2 ml 5 roztoku příeIdyts 1 koholu a l až 3 uhlíky v molekula do l litru lázně. Použití pŕíeedy podle vynilezu umožňuje použít vyčiích koncentra cí chlorídových iontů. aniž by dochdzelo l vyeolení pŕíeady i za teplot vyšších než 30 °c.velkou výhodou příeady je to, že ae...

Leskutvorná přísada vytvářející s ionty dvojmocného zinku dostatečně silné komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263723

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košťál Jaroslav, Šulc Jiří, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: ionty, vytvářející, dvojmocného, silně, dostatečně, komplexy, prísada, zinku, leskutvorná

Text:

...pokovovaci časy proti např. slabě kyselým láznim, ve kterých lze pokovovat při 500 až 700 A na m 2 a proudovém výtěžku 95 až 98 .Závažným nedostatkom alkaliokých lázni je poměrně úzký rozsah proudových hustot, ve kterém lze pokoveni provádět. Způsobuje to snadná pasivovatelnost anod. Při nízkych nebo naopak vysokých anodických proudovýoh hustotách se pokrývaji pasivní vrstvou oxidačních produktů, která bráni jejich rozpouštěni. Pokoveni pak...

Leskutvorná přísada, zajišťující lesk zinkových povlaků vylučovaných z alkalických bezkyanidových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263111

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kořínek Josef, Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: leskutvorná, povlaků, vylučovaných, zajišťující, bezkyanidových, prísada, lázni, alkalických, zinkových

Text:

...přidány alifatické alkinsulfonany. Leskutvorná přísada je tvořena aromatickými aldehydy a jejich deriváty - benzaldehydem, 2, 3 nebo ü-hydroxybenzaldehydem, 2 nebo 4-methoxybenzaldehydem, 2 nebo 4 ethoxybenzaldehydem,3,Ä-dimethoxybenzaldehydem, 3- ethoxy-Ä-hydroxybenzaldehydem,kyselým siřičitanem nebo pyrosiřičitanem sodným nebo draselným a alifatickými alkinsulfonany obecného vzorceJe V ni obsažena vždy nejméně jedna látka z...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novotný Miloš, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Šulc Jiří, Štucbart Vojtěch, Porazil František, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/22

Značky: vylučování, zinkových, prísada, elektrolytické, leskutvorná, povlaků, tloušťkách, mikrometrů

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní zvyšující toleranci k obsahu zanášených tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257676

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: zanášených, obsahu, slabě, lázni, zvyšujíci, zinkovacích, tenzidů, kyselých, toleranci, prísada

Text:

...kvalitu vylučovaných povlaků.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, je hož podstata spočívá v tom, že přísada je tvořena jednou, nebosměsi sloučenin obecného vzorce, n f 5 až 50 Bylo zjištěno, že tato přisade má schopnost podstatnč zvy~ šovatvtolerenci zinkovacích lázni k obsahu tenzidů zanáěených z odmaštovecích ada 1 ších lázní. Při Ďtjím použití se prodlužuje interval mezi potřebnými regeneracemi způsobenými výskytem...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242583

Dátum: 01.03.1988

Autori: Koepelka Jioí, Šimonová Marie, Kotva Rudolf, Šmilauer Bohdan, Parkanová Marie, Kvasilová Helena

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, zinku, lázně, kyanidů, zinkovací, galvanické, obsahem, nízkým

Text:

...nodontotky při podmínkách ototickoho průběhu pokovovtni.zimkom zo zinkovocí ltzně s nizkým obmohom kyonidu a zinku odotroňujo pŕimodu podlo vynilozu, jehož podutoto opočívi v tom, žo pŕinodo jo tvoŕomo křmičitony olkolickýêh ľ°ů.Apolyotorolkylonnlkoholon,.napríklad polyotylongłykolon, v noi otví od 0,8 do 16 hmot. S. lookutvornýni pŕioodoni. například dvojoodnou ooli otylondioninototroootovotkyooliny v unožotvínapříklad oironoo...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež zvyšuje vyrovnávání a úroveň lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254436

Dátum: 15.01.1988

Autori: Záruba Jiří, Dostál Jaroslav, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: slabě, vyrovnávání, zinkovacích, lázni, úroveň, zvyšuje, prísada, kyselých, lesku

Text:

...zboží náročného na vzhled. Nepůsobí okamžitě po nadávkování do galvanickě lázně, ale až po rozpracování průchodem elektrického proudu 3 až 5 A.h na 1000 ml lázně. Optimální koncentrace v lázni se pohybuje v rozmezí 0,0001 až 0,05 g na 1000 ml, při překroče ní horní hranice dochází ke zvýšení vnitřního pnutípovlaků. Během provozu lázně se rozkladá působeš ~ním elektrického proudu, proto je vhodné ji v úměrném množství přidat do...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež podstatně snižuje vnitřní pnutí vylučovaných povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254435

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beran Leo, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: vylučovaných, snižuje, povlaků, zinkovacích, lázni, kyselých, pnutí, slabě, podstatné, vnitřní, prísada

Text:

...sestává 7. ekvimolární směsi alifatických derivátů thiomočoviny obecného vzorcekde R 2 znamená alifatické alkinyly obsahující 2 až 9Tato směs derivátů thiomočoviny se dávkuje do galvanické zinkovací lázně v množství 0,0001 až 0,05 gramů na 1000 ml. Přísada má podstatný vliv na zvyšovaní hodnoty vnitřního pnutí povlaků v závislosti na vzrůstu koncentrace rozkladných produktů během provozu při užívání Ieskutvorných přísad s obsahom...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež brání spoluvylučování dvojmocného železa do zinkového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254434

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Eder Jan, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: brání, kyselých, slabě, prísada, dvojmocného, lázni, povlaků, spoluvylučování, železa, zinkovacích, zinkového

Text:

...je tak mnohem vyrovnanější a stabilnčjší, než tomu běžně bývá. Koncentraci přísadynutno udržovat v rozmezí 0,001 až 0,1 g na 1000 ml lázně. Velmi výhodne je přísadu nadávkovat přímo do leskutvornýeh přísad a zajistit pravidelným dávkováním udržování její koncentrace na stejné úrovni. Podrobné Iysvětlení je podáno na níisledujících příkladeeh. Příklžld 1 Do leskle zinkovaeí lázně o složení 70 g chloridu zinečnatěho, 30 g kyseliny boritć....

Leskutvorná přísada do elektrolytické slabě kyselé zinkovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253533

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Miloš, Ječmínek Antonín, Szelag Petr, Šulc Jiří, Svobodný Zdeněk, Ziková Jitka, Záruba Jiří, Nedbal Karel, Šťastná Marcela

MPK: C25D 3/22

Značky: elektrolytické, leskutvorná, slabě, kysele, prísada, zinkovací, lázně

Text:

...až 2 hmot., nejméně jeden alkylenoxidovaný dvojmocný alkohol s nejméně jednou trojnou vazbou, například reakční produkt 2-butin 1,4-diolu s nejméně jedním molem etylenoxídu a/nebo propylenoxidu v množství 0,001 až 10 hmot.a do lCO hmot. rozpouštědla například vody, etanolu, acetonu. Pro zlepšení fyzikálně mechanických vlastností povlaků, přede vším hodnot vnitřního napětí, je výhodné, obsahuje-li leskutvornádřpřísada podle vynálezu dále...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkym obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230998

Dátum: 01.03.1987

Autori: Měchura Jaroslav, Šulc Jiří, Šťastná Marcela

MPK: C25D 3/22

Značky: kyanidů, galvanické, prísada, zinkovací, lázně, obsahem, zinku, nízkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování pololesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 2 do 22 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 18 hmot. % polyetéralkylenalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,3 do 12 hmot. % etylvanilinem, leskutvornými přísadami, například od 0,02 do 3 hmot. % dvojsodnou...

Přísada do zinkovací galvanické lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230997

Dátum: 01.03.1987

Autori: Měchura Jaroslav, Šťastná Marcela, Šulc Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: kyanidů, zinkovací, lázně, prísada, obsahem, zinku, nízkým, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulací přísady do galvanické lázně pro vylučování lesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkými obsahy kyanidu a zinku, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem, obsahujícím od 3 do 15 hmot. % polyéteralkylénalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,2 do 2,3 hmot. % polyvinylalkoholu, od 0,5 do 7 hmot. % etylvanilinu, leskutvorné přísady, například od 0,002 do 3 hmot. % dvojsodné soli kyseliny...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229279

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šťastná Marcela, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: lázně, zinku, nízkým, kyanidů, obsahem, prísada, zinkovací, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování zinkových povlaků, a to lázně s nízkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 3 do 25 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 17 hmot. % polyetheralkylenalkoholu, například polyethylenglykolu, od 0,02 hmot. % do 2 hmot. % leskutvorné přísady, například dvojsodné soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové, od...