C25D 1/00

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: postupy, složitých, výroby, tvarově, galvanoplastické, forem, způsob

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Škramlík Jiří, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 1/00, C25D 21/12

Značky: zařízení, měření, rozložení, proudové, hustoty

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Způsob měření tloušťky galvanoplasticky vyloučené vrstvy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268970

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: G01B 5/06, C25D 1/00

Značky: měření, způsob, vyloučené, provádění, vrstvy, tloušťky, zařízení, tohoto, způsobu, galvanoplasticky

Text:

...zapadají okrajové čepy příčníku opatřeného ve zvolených vzdálenostech měřicími otvory pro zasouväní úchylkoměru.Způsob měření umožňuje jednoduché a přesné měření tlouätky a plošného rozložení galvanoplasticky vyloučeně vrstvy vytvořené na zakřívená ploše velkorozměrné strojní součástí. Měřící zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. způsob í zařízení lze s výhodou použít pro plochy rovínné, konvexní i...

Způsob zakotvení funkční vrstvy na velkorozměrných součástech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268915

Dátum: 11.04.1990

Autori: Průša František, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: velkorozměrných, zakotvení, vrstvy, součástech, způsob, funkční

Text:

...okraje funkční vrstvy proti odtržení.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zskotvení elektrolyticky vyloučeně funkční kovová vrstvy na velkorozměrnych součástech podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se okrajová hrana povrchová plochy součástí před nanáěením funkční vrstvy zaoblí, přičemž poloměr zeoblení hrany činí od l do 1,5 tlouěĺky následně nsnesená galvanoplestická funkční vrstvy.Způsob podle vynálezu má značná...

Elektrolyzér pro zhotovování technicky náročných výrobků, zejména miniaturních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264676

Dátum: 14.08.1989

Autori: Průša František, Marešová Vlasta, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 1/00, C25D 3/38, C25D 17/00...

Značky: náročných, elektrolyzér, technicky, zejména, zhotovování, výrobků, miniaturních

Text:

...zavčšcny anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poměr plochy povrchu mod k plošc povrchu ltntotly jc v roxmczí od 5 l do l 000 l a poměr plochy otvorů k ploše izolační přcpážky je v rozmczí od l i 00 do 1 220, přičemž chemické složení a pH elektrolytu jsou stabilizovaný setrvačností parametrů v důsledku nízkého zatížení elektrolytu.Elektrolyzér podle vynálezu vykazuje při provozu značné přednosti. Oddělením katodového prostoru od...

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Trepková Emilie, Vonášek František, Holub Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: výroby, účely, galvanoplastické, způsob, tvarovaného, stínění

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Způsob zkoušení přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243682

Dátum: 15.07.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: C25D 1/00

Značky: vyloučené, vrstvy, materiálů, priľnavosti, galvanoplasticky, způsob, zkoušení

Text:

...těch částech ktere jsou vystaveny zvýčenánu provoznimu nemdhání nebo v jejich tverových pŕechodech.Oproti dríve používaný metoddm se podstatne zvčtčí i vlastní zkoučená plocha předmětu, a to až o 400 in Oproti stávajícím skučebním metodám, například oproti zkoučce podle Ollards, umožňuje způsob podle vynelesu díla podstatne zvýšení efektívnosti, dané zejmćna zjednoduěením výroby vzorku, včetně skutečnosti, že vnějčí plochu vzorku skončené...

Zařízení pro regulovanou rotaci předmětu v chemických roztocích a elektrolytech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243677

Dátum: 15.07.1987

Autor: Fiala Josef Ing

MPK: C25D 1/00

Značky: elektrolytech, chemických, rotaci, předmětů, roztocích, zařízení, regulovanou

Text:

...í tverove sloiteho předmětu neho etrojní eouddzti a podstatne snižuje konoentreci vylučovanőho kovu na hranlch e/nebo oatrych tverovych pŕeohodech modelu.Tím se vylučuje neefektivní tvorbe kryetalů a/nebo krystelických drůz a současně se podstatne zlepěuje a ekonomicky zefektivňuje cely galvanoplestický technologický proces. Konstrukční řelení umolňuje dokonalý prívod elektrlckiho proudu k vylučovanímu předmětu,coi je zaručene medłnou...

Způsob galvanoplastického nanášení kovových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 250740

Dátum: 14.05.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: kovových, vrstev, nanášení, galvanoplastického, způsob

Text:

...spočívá v tom, že se rotaoe pokovovanóho předmětu provádí podle rozložení proudového pole v galvaniokć láz~ ni definované proměnneu rychlostí, přičemž při natočení vzorku kdy je působení proudověho pole nerovnoměrně je rychlost otáčení veliká a je dána maximální možností pohonného mechanizmu a při pŕeohodu do poloh kdy se rozložení proudovóho pole zrovnoměrňuje se rychlost otáčení vzorku postupně snižuje a dosahuje malé až nulová...

Zařízení pro upevnění stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: stínění, upevnění, zařízení

Text:

...jsou vytvcŕeny nejméně dvě rybinovítě upínací úchytky, v jejichž otvoreoh jsou upevnőny výkyvně šrouby. Výkyvné šrouby zapadají do zářezů, vytvorených na obvodu izolační krycí desky v níž je vytvořen otvor pro zámek tur~ bínové lopatky.Výhodou zařízení podle vynálezu je především rychlost spojení lopatky se stíněním, ktenĺ je základní podmínkou pre dodržaní technologických požadavků galvanoplastickěho proce~ su. Další výhodou zařízení je...

Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Průša František, Lucek Jiří

MPK: C25D 1/00

Značky: zařízení, postupy, galvanoplastické, zatěžovací

Text:

...vložena V propustném ohebném obalu.Zatěžovaoí zařízení podle vynálezu je univerzální. V praxi je použitelná pro modely různých tvarů a velikosti. Účinek zařízení, tj. jeho zatěžovaoí síla se regulujepočten a hmotnosti závaží. Závaží zalité v ochranném povlaku, zhotoveném například z pryskyŕíce,i filtrační tkanina ohebného obalu jsou vůči obvykle užívamýmxelektrolytům chemicky netečné a po použití se snadno vyperouave vodě. Ľanüpulaoe je...

Způsob galvanoplastického vylučování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249599

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: tvarově, galvanoplastického, vrstev, předmětech, způsob, vylučování, funkčních, složitých

Text:

...na styku» vých plochách se základním materiálem.uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanoplastickéhm vy 1 u~ čování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech, zejména na dílčích funkčních částich strcjních součástí, prowáděný pcmo~ ci tvarovaného stínění podle vynálezu. Postata vynálezu spočíva v tom, že se nejprve celý předmět zalije pomocí kaučukové zelévecí hmoty do tvarovaného stinění, ktoré se pouwlv místech...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

MPK: C25D 1/00

Značky: vrstvy, zařízení, kovové, galvanoplastické, vylučování

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Způsob výroby modelových vzorků skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235637

Dátum: 15.11.1986

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, vzorků, skořepin, výroby, modelových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby skořepin nástrojů, zejména lisovacích nástrojů na plechy a plasty pomocí galvanoplastické metody. Při výrobě se postupuje tak, že se z originálu modelového nástroje vyrobí série nejméně dvou negativních duplikátů. Tyto se poté upevní na nosnou desku a sdruží se ve skupinový model, na který se poté nanese vrstva kovu. Na nosné desce se kolem jednotlivých negativních duplikátů vytvoří ostrohranný výstupek.