C25C 7/00

Pece na elektrolytické získavanie hliníka s uvoľňovaním kyslíka na anódach, spôsob výroby hliníka a bezuhlíková anóda

Načítavanie...

Číslo patentu: 286563

Dátum: 15.12.2008

Autor: De Nora Vittorio

MPK: C25C 7/00, C25C 3/00

Značky: hliníka, elektrolytické, získavanie, spôsob, anódach, anoda, bezuhlíková, výroby, uvoľňovaním, kyslíka

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na elektrolytické získavanie hliníka pozostáva z najmenej jednej bezuhlíkovej anódy na báze kovu (10) s elektricky vodivou kovovou konštrukciou (12, 13, 15), ktorá je ponorená v podstate paralelne k protiľahlej katóde (20, 21, 22). Takáto kovová konštrukcia (12, 13, 15) obsahuje sériu paralelných horizontálnych anódových členov (15), z ktorých každý má elektrochemicky aktívny povrch (16), na ktorom sa počas elektrolýzy anodicky uvoľňuje...

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Nguyen Thinh, De Nora Vittorio, Schnyder Frank

MPK: C25C 3/06, C25C 3/08, C25C 7/00...

Značky: získavanie, elektrolytické, kovov, čističom, článok, elektrolytu

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Spôsob na elektrolytické vylučovanie medi z chlorovodíkových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1148

Dátum: 02.03.2004

Autori: Macdonald Stacey, Jiřičný Vladimír, Robinson Douglas

MPK: C25C 1/00, C25C 5/00, C25C 7/00...

Značky: roztokov, spôsob, elektrolytické, chlorovodíkových, vylučovanie

Text:

...teda s elektródami pevnej planárnej geometrie, je značne nižšia ako kvalita produktu získaného zo siranu. Hoci je pravdou, že ako je uvedené vyššie, depozicia zo síranu musi prebiehať pri prúdových hustotách maximálne 1 kA/mz aj kvôli problému súrodostia Iesku depozitu, pri práci vchlorídovom prostredí sa aj pri veľmi nízkej prúdovej hustote pozoruje značná tvorba dendritu, čo dáva produktu nedostatočnú konzistentnosť a matný vzhľad vo...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Olbrich Armin, Meese-marktscheffel Juliane, Gille Gerhard, Stoller Viktor, Mathy Wolfgang

MPK: C22B 3/00, C22B 34/00, C22B 7/00...

Značky: rozpúšťania, elektrochemického, elektrolytické, spôsob, články, práškov, vhodné

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Papež Stanislav, Ternbach Zdenko

MPK: C25C 1/10, C25C 7/00

Značky: elektrolyzér, oxidů, manganičitého, výrobu

Text:

...burelu,ze kterâhoj sou v cyklech vyjímtny všechny anody ke snímání burelu, by požądavek na utěsnění víka pŕedstavoval velkou konstrukční komplikaci a zvylení nároku na práci obsluhy.Výhodnějším se proto jeví řešení olektrolyzěru na výrobu oxidu manganičitého z roztoku síranu manqanatého sestávající z nádoby, vo která jsou otłídavä za sebou zavšleny anody a katody podle pŕedkládanáho vynalezu, jehož podstata spočívá V tom, že každá iada...

Zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255272

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: C25C 7/00

Značky: kovů, oplachových, zpětné, získavání, zařízení

Text:

...vody mezi elektrolyzěremUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zpětné získávání kovů z oplachových vod,sestávající z elektrolyzéru s nádrží, ve které je umístěna muña obklopená anolytem odděleným diafragmou nebo iontově aelektivní membrány od katolytu, v němž je umístěna katoda tvorená kovem, jehož soli jsou do katody vnášeny z funkční operace podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že šířka anodového prostoru je 0,1 až 2 šířky...

Zariadenie pre automatické rozostupovanie anód

Načítavanie...

Číslo patentu: 233657

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zimmermann Milan Kluknava, Fabrici Ondrej

MPK: C25C 7/00

Značky: automatické, zariadenie, rozostupovanie, anód

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z dvoch zberných reťazí 2, na ktoré se anódy naložia v zhrnutom stave a z dvoch rozostupovacích reťazí 3, na ktoré se anódy z reťazí 2 prekladajú. Pohybom reťaze 3 sa požadovaný rozostup zabezpečí medzi nastavenými snímačmi 5. Prekladací mechanizmus sa skladá z dvoch prekladacích ramien 6, ktoré m(žu byť poháňané v kývavom pohybe za súčasného nadvihovania a spúšťania v krajných (úvraťových) polohách buď systémom podľa obr....

Zařízení pro elektrolýzu oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246793

Dátum: 17.04.1986

Autori: Hanousek Vítizslav, Thorovský Zdenik

MPK: C25C 7/00

Značky: elektrolýzu, oplachových, zařízení

Text:

...lázně při koncentracich, které umožňují definované vylučování kompaktních kovových povlakü elektrolýzou, probíhající s vysokým proudovým výtěžkem získávaného kovu.Tím, že je zařízení pro elektrolýzu oplachových vod dle vynálezu včelněno přímo do úpravárenské linky, dochází k úspoře manipulačního prostoru a snížení nároků na cirkulační rozvody. Zařazení do úpravárenské linky umožňuje zároveň využití transportního zařízení úpravärenské linky...