C25C 3/16

Spôsob a zariadenie na skratovanie jedného alebo viacerých článkov v usporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8279

Dátum: 21.01.2008

Autori: Rochet Yves, Despinasse Serge, Martin Olivier

MPK: C25C 3/16

Značky: viacerých, hliníka, skratovanie, výrobu, spôsob, jedného, zariadenie, článkov, usporiadaní, elektrolytických

Text:

...ekonomicky atechnicky uspokojivéalternatívne riešenia pre skratovanie elektrolytických článkov.0012 Vynález sa týka zariadenia pre skratovanie aspoň jedného špecifického článku vusporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka pomocou kontaktnej elektrolýzy, pričom uvedené usporiadanie zahŕňa množstvo elektrolytických článkov, ktoré sú elektricky prepojené v sérii, pričommostíkový prvok obsahujúci ramienko prvého kontaktu, ktoré má...

Elektrolytická vaňa a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9828

Dátum: 12.09.2007

Autori: Övstetun Frank, Rutlin Jörn, Jarek Stanislaw, Haugland Elin, Mathisen Sara Thörnblad, Hop Jörund

MPK: C25C 3/16, C25C 3/06

Značky: spôsob, elektrolytická, prevádzky, vaňa

Text:

...podľa tejto publikácie zaznamená zvýšený odpor kvôli vyššie uvedenej obmedzenej ploche prenosu prúdu a zodpovedajúcim vysokým bodový prúdovým hustotám. Zvisle usporiadané diery v karbónových blokoch môžu slúžit ako body zoslabenia, kde môže nastať tvorba prasklin a zvýšený počet čapov,aby sa zvládla potreba prúdu veľkých vani dneška, ešte zhorší túto situáciu.0015 D 1 (EP 0 145 412) opisuje vaňu na redukciu hliníka sobkladom, ktorým môže...

Katódy pre hliníkový elektrolytický článok s nerovinným tvarom štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9418

Dátum: 13.04.2006

Autori: Hiltmann Frank, Beghein Philippe

MPK: C25C 3/16

Značky: katody, štrbín, tvarom, elektrolytický, hliníkový, článok, nerovinným

Text:

...bloku a potom je odvádzanývon z článku pomocou kolektorových tyčí.0006 Prúdenie elektrického prúdu cez hliníkovú podložku a katódu sleduje dráhu najmenšieho odporu. Elektrický odpor u bežnej katódovej kolektorovej tyče je priamo úmerný dĺžke dráhy prúdu od miesta vstupu elektrického prúdu do katódovej kolektorovej tyče k najbližšej vonkajšej zbernici. Nižší odpor dráhy prúdu počínajúc od miest na katódovej kolektorovej tyči najbližšie k...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/16, C25C 3/12

Značky: spôsob, pripojenia, anody, systém, inertnej, taveniny, elektrolýzou, hliníka, výbere

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Prípojnica na vedenie jednosmerného elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282829

Dátum: 22.11.2002

Autor: Antille Jacques

MPK: C25C 3/16

Značky: prípojnica, elektrického, jednosmerného, vedenie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri usporiadaní prípojníc na vedenie jednosmerného elektrického prúdu od koncov katódových tyčí pozdĺžne usporiadaného elektrolytického článku, osobitne na výrobu hliníka, prípojnicami (22) ku koncom traverz nasledujúceho článku je jedna časť koncov katódových tyčí na každej pozdĺžnej strane článku (10n) pridružená k prípojnici (A, B) čiastkového prúdu, pričom prípojnice čiastkového prúdu sú vedené od pozdĺžnych strán nasledujúceho článku...