C25C 3/12

Spôsob výroby uhlíkatých blokov vysokoodolných proti tepelnému nárazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287640

Dátum: 06.04.2011

Autori: Dreyer Christian, Samanos Bernard

MPK: C04B 35/532, C25C 3/12

Značky: blokov, spôsob, nárazů, tepelnému, výroby, vysokoodolných, proti, uhlíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je zjednodušený spôsob výroby umožňujúci zhotoviť uhlíkaté bloky a najmä anódy určené na výrobu hliníka elektrolýzou podľa Hall-Héroultovej metódy a vyznačujúce sa vysokou odolnosťou proti tepelnému nárazu. Tento spôsob zahŕňa operáciu nastavenia granulometrie uhlíkatej zmesi, obsahujúcu: a) separovanie netriedenej základnej uhlíkatej zmesi AC na prvú frakciu F1 so zrnami menšími ako X a na druhú frakciu F2 so zrnami väčšími alebo...

Elektróda na použitie v elektrolytickom spôsobe výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17499

Dátum: 02.02.2009

Autori: Hop Jörund, Vee Inge Arild

MPK: C25C 3/08, F27D 11/04, C25C 3/12...

Značky: hliníka, elektrolytickom, spôsobe, elektroda, použitie, výroby

Text:

...so sadou pripevňovaclch prostriedkov 222 a 223, ktoré zodpovedajú vybraniu 234 urobenému v anódovom bloku. Obrázok Sb, ktorý je pohľad zboku na obrázku 6 a, uvádza pripevňovací prostriedok 222, ktorý má jeden podobný pripevňovací prostriedok 222 na svojej protiľahlej strane. Podobné platí na pripevňovací prostriedok 223, ale tento tu nie je zobrazený. Ako možno vidno z obrázka Sb. možno dovoliť, aby strmeňová časť 211 vošla do vybrania...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/12, C25C 3/16

Značky: výbere, taveniny, spôsob, inertnej, pripojenia, elektrolýzou, systém, hliníka, anody

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Sposob pre potlačenie anódových efektov a zariadenie pre prevedenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248110

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zábavník Viktor, Žák Ľubor, Černák Ľudovít

MPK: C25C 3/12

Značky: prevedenie, tohto, anódových, zariadenie, efektov, spôsob, spôsobu, potlačenie

Text:

...že sa uvedené plyny odvádzajú spod celej plochy enñdy. Predmetom vynálezu je taktiež zariadenie pre prevádzawnie tohoto spôsobu, ktorého podstata spočíva v tom, že anódou prechádza ľIlľlOr žioa anódových odvodných trubiek, ktoré tvoria na seba nadväzujúce segmenty hlavne z korundu, pričo-m horné segmenty sú spojené so zberným potrubím.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je odiłah plynných splodín vznikajúcich v procese elektrolýzy spod celej...