C25C 3/06

Elektrolytická vaňa a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9828

Dátum: 12.09.2007

Autori: Mathisen Sara Thörnblad, Övstetun Frank, Haugland Elin, Rutlin Jörn, Jarek Stanislaw, Hop Jörund

MPK: C25C 3/06, C25C 3/16

Značky: prevádzky, elektrolytická, vaňa, spôsob

Text:

...podľa tejto publikácie zaznamená zvýšený odpor kvôli vyššie uvedenej obmedzenej ploche prenosu prúdu a zodpovedajúcim vysokým bodový prúdovým hustotám. Zvisle usporiadané diery v karbónových blokoch môžu slúžit ako body zoslabenia, kde môže nastať tvorba prasklin a zvýšený počet čapov,aby sa zvládla potreba prúdu veľkých vani dneška, ešte zhorší túto situáciu.0015 D 1 (EP 0 145 412) opisuje vaňu na redukciu hliníka sobkladom, ktorým môže...

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Nguyen Thinh, Schnyder Frank, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/08, C25C 7/00, C25C 3/06...

Značky: elektrolytické, získavanie, čističom, elektrolytu, článok, kovov

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: Nguyen Thinh, Duruz Jean-jacques, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/18, C25C 3/06

Značky: anodami, získavanie, kovov, článok, báze, hliníka, elektrolytické

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Elektrolyzér pro elektrolytické získávání hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229640

Dátum: 01.11.1984

Autori: Diamond Shamrock Corporation, Derivaz Jean-pierre, Duruz Jean-jacques Rene

MPK: C25C 3/06

Značky: elektrolyzér, získavání, hliníku, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolyzéru pro elektrolytické získávání hliníku z roztavené lázně kryolitu a kysličníku hlinitého, obsahujícího alespoň jednu anodu ponořenou v lázni nad katodou, umístěnou na dnu elektrolyzéru. Vynález řeší problém, jak zmenšit a ustálit vzdálenost od anody ke katodě. Daný problém je podle vynálezu řešen tím, že elektrolyzér obsahuje plněné katodové lože složené z volných výplňových členů 7, které sestávají ze žáruvzdorného...