C25C 1/12

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Jordan Thomas, Goffman Martin

MPK: C25C 1/12

Značky: způsob, mědi, rafinace, elektrolytické

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Způsob regenerace vyčerpaných lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257673

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paseka Ivo, Špalek Otomar, Thumová Milada

MPK: C01G 3/00, C25C 1/12

Značky: lázni, regenerace, způsob, vyčerpaných, mědi, leptání

Text:

...vznikají jednak.při vlastnim leptání a zejména pak při elektrolýze anodickouoxidaci organických látek přítomných V lázních jako oxidovadla nebo komplexujíci látky.Zvýšení leptacích rychlosti na hodnoty typické pro čerstvé leptací lázně lze dosáhnout postupem podle předloženého vynálezu, jehož předmětem je způsob regenerace vyčerpaných lázni na leptáni mědi, v nichž je měč obsažena v komplexní formě. Podstata vynálezu spočíva v pracovnim...

Spôsob výroby medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 247274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacáková Vira, Štulík Karel

MPK: C25C 1/12

Značky: měděných, výroby, spôsob, okují

Text:

...okuje 2 obsahujúce kysličníky meoL umiestnené sú v zásobníku 1, ktorý je znotovený z kyselinovzdorného materiálu tak, aby anodický kyslík vznikajúci pri elektrolýze na nerozpustných anödach 3 mohol účinne pôsobiť na medené okuje 2 a vylüčenú meď uložené v zásobníku 1. Za týmto účelom je voľný priestor medzi zásobníkom 1 a nerozpustnou anódou 3 rozdelený prepäžkami 4 tak, aby anodický kyslík prechádzal rovnomerne cez vrstvu okují uloženych v...

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kavala Miroslav, Jureeek 1udovat, Adam Valér, Jureeeková Emília

MPK: C25C 1/12

Značky: získavanie, anoda, elektrolytov, síranových, nerozpustná

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Zariadenie na získavanie elektrolytickej medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 245855

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šulák Antonín, Wünsch Josef

MPK: C25C 1/12

Značky: měděných, zariadenie, elektrolytickej, získavanie, okují

Text:

...spôsobu je okrem potreby sledovania minimálnej koncentrácie Cuľ v jednotlivých elektrodyséroch i vo, že elektrolyt je potvrebne prevádzať z jedného elektrolyseru do druhého.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na získavanie elektrolyfrickej medi z medených okují, .pozostávajúca z rozpúšťacej jed 4notky, filtraoneho zariadenia. výmenníka tepia a elektnoalysére. podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v .tom, že elektrolysěr...

Elektrolyzér pro získávání a regeneraci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243100

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradský Ernest, Kosteeka Richard, Janok Jan, Banak Jozef

MPK: C25C 1/12

Značky: získavání, kovů, regeneraci, elektrolyzér

Text:

...atmosféry buď přímo, nebo přes absorbér. Tím se zamezí znečišťování atmosféry ve výrobní hale. Během elektrolýzy lze katody bez demontáže vysouvat. Při vysouvání se pomocí přiléhajících břitů nožů uchycených do víka elektrolyzéru vyloučený kov oškrabává a padá ke dnu elektrolyzéru. Kónický tvar dna umožňuje snadné odstraňovaní práškovitého kovu při vypouštěni elektrolyzéru. Vibrování katod při elektrolýze vede k uvolnění kovu z povrchu...

Spôsob získavania elektrolytickej medi z medených okují a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234328

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hollý Ján, Paulíny Pavol

MPK: C22B 15/08, C25C 1/12

Značky: spôsob, elektrolytickej, okují, spôsobu, vykonávanie, měděných, zariadenie, získavania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je efektívne využitie medi z okují vznikajúcich pri tepelnom spracovaní medených polotovarov. Uvedeného účelu sa dosiahne postupom, pri ktorom kyselina sírová, ktorá vzniká pri elektrolytickom vylučovaní medi zo síranového elektrolytu, reaguje za prítomnosti peroxidu vodíka s medenými okujami za vzniku síranu meďnatého. Elektrolyticky je zo síranu meďnatého opätovne získavaná meď.

Elektrolytická lázeň pro vylučování mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232871

Dátum: 01.01.1987

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: elektrolytická, lázeň, vylučování, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytické lázně pro vylučování kovů, zvláště mědi, z roztoků obsahujících povrchově aktivní látky, zpravidla organické přísady, které umožňují získat na katodě kov s hladkým povrchem. Doposud používané povrchově aktivní látky např. thiomočovina nebo sulfitové louhy, však obsahují síru, která zhoršuje kvalitu vylučovaného kovu. Tento nedostatek se odstraňuje použitím alkylfenolu etylenoxidovaného např. monononylaryleteru...