C25B 1/00

Zariadenie na výrobu koloidného striebra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6168

Dátum: 04.06.2012

Autor: Schober Ladislav

MPK: C01G 5/00, B22F 9/04, B01J 13/00...

Značky: striebra, výrobu, zariadenie, koloidného

Text:

...frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.Amplitúda elektronickej zostavy sa výhodne mení nízkou frekvenciou.Na skrini je výhodne vytvorený otvor svetelnej signalizácie.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde naobr. 1 je znázornené zariadenie na výrobu koloidného striebraobr. 2 je znázomená základná bloková schéma elektrickej zostavyobr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia elektronickej zostavy s...

Vodíkový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5753

Dátum: 06.05.2011

Autori: Štefanco Peter, Hollý Karol, Spisák Steve

MPK: C25B 1/00, F02M 25/08, F02B 43/00...

Značky: vodíkový, generátor

Text:

...a chladenie vody. Ďalej sa do zbemej nádoby napája prívod plynu z doskového zásobníka plynu a zbemá nádoba sa hadicou s plyrmým vodíkom napája pred karburator alebo vstrekovacíu jednotku paliva. Karburátor alebo vstrekovacía jednotka je ovládaná ríadiacou jednotkou vzduchu pomocou regulačnej klapky množstva vodíka. Snímač nmožstva vodíka je umiestnený pred regulačnou klapkou prívodu vodíka do hlavnej hadice prívodu vzduchu z filtra vzduchu...

Vodíkovo-kyslíkový elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5720

Dátum: 05.04.2011

Autori: Garaj Miroslav, Trepáč Peter, Maťuš Ján

MPK: C25B 1/02, C25B 1/00

Značky: vodíkovo-kyslíkový, elektrolyzér

Text:

...uzáverom Q val 10ca elektrolýzera l, kde je excentrický vyvedený výstup plynu tlakového gumeného potrubia 30 ústiaceho cez spätnú klapku 29 do vstupu Q valca kondenzačného adsorbéra g, Pohľad na obr. 3 znázorňuje protikvapalinovú prepážku Z, ktorá je tvorená štyrmi priepusťami z umiestenýrni tak, aby umožňovali prechod plynu zo štyroch nezávislých elektrolýznych komôr QA l 5 B i 15 D cez výplň 2 protikvapalinovej prepážky tvorenej...

Selektívna katalytická redukcia elektrolýzou močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17948

Dátum: 31.03.2011

Autor: Botte Gerardine

MPK: F01N 3/20, C25B 1/00

Značky: redukcia, selektívna, katalytická, elektrolýzou, močoviny

Text:

...pri hydrolýze močoviny na amoniak taktiež odparuje, pričom V systéme zostávajú neprchavé látky, napríklad minerály. Minerály a ďalšie neprchavé látky môžu priľnúť k povrchom zariadenia, napriklad k dýzam a stenám odparovacej komory,a postupne sa hromadiť, čo môže viesť k upchatiu dýzy alebo k zníženiu účinnosti prenosu tepla v odparovacej komore. Voda, ktorá sa používa v systémoch tepelnej hydrolýzy, musí byť totiž demineralizovaná.0011...

Ekologicky neškodný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5216

Dátum: 06.08.2009

Autori: Gaas Alexey, Vinogradova Svetlana, Vinogradov Vladimír, Vozár Lubomír

MPK: A61L 2/18, C25B 1/00, A61K 33/20...

Značky: neškodný, dezinfekčný, prostriedok, ekologicky

Text:

...ktorý je znázornený na priloženom obrázku l, s dvomi komorami, katódovou komorou 1.1 a anódovou komorou 1.2, navzájom oddelenýrni ionopriepustnou membránou 2, sa priviedlo 30 1 vstupnej vody spolu s nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, ktorý tvorí asi 10 objemu vstupnej vody. Roztok sa vystavil pôsobeniu elektrického prúdu o veľkosti 7 A a napätí 25 V počas 30 min. Membrána 2 prepúšťa iba ióny a v dôsledku toho dochádza k...

Článok na elektrolýzu soľného roztoku a zariadenie na uskutočňovanie tejto elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286786

Dátum: 27.04.2009

Autor: Ponzano Gian Piero

MPK: C25B 1/00, C25B 9/00

Značky: článok, soľného, zariadenie, elektrolýzu, tejto, uskutočňovanie, elektrolýzy, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný článok (20) na elektrolýzu soľného roztoku na výrobu chlórnanu sodného a aktívneho chlóru, ktorý obsahuje dutú valcovitú katódu (21), dutú valcovitú anódu (22), umiestnenú súosovo vnútri katódy (21) na vymedzenie prstencového priestoru (23) na prechod soľného roztoku počas elektrolýzy skriňu, v ktorej sú katóda (21) a anóda (22) uzatvorené membránu (24), umiestnenú medzi anódou (22) a katódou (21) vnútri prstencového priestoru (23)...

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00, C25B 9/00

Značky: hydroxidů, technológiách, zariadenie, oddeľovanie, ortuti, sodného, chlóralkalických

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00

Značky: rozkladač, elektrolýzu, alkalických, amalgamů, ortuťovými, chloridov, katodami, články

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00, C25B 9/12

Značky: chloridov, katodou, koncový, ortuťovou, alkalických, článok, elektrolýzu

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Nízkoteplotná elektrolýza kremeňa tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8776

Dátum: 12.05.2006

Autor: Nägel Wulf

MPK: C25B 1/00

Značky: nízkoteplotná, tavením, elektrolýza, kremeňa

Text:

...sa ziskávajú tzv. procesom Siemens Cl Príprava V čistom stave sa uskutočňuje pri použití buď trichlórsilánu (HSiCl 3) alebo silánu (SiH 4). Vysoké stupne čistoty je možné dosiahnuťhrubou a presnou destiláciou uvedeného trichlórsilánu aleboTrichlórsilán sa získa reakciou technického kremíkaPolykryštalický čistý kremík sa získa pyrolytickým rozkladom trichlórsilánu pri teplote 1000 °C na tenkých tyčiach vyrobených z čistého kremíka. Pri...

Spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka, silumínu a/alebo kovového hliníka a prevádzkové zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282595

Dátum: 17.09.2002

Autor: Stubergh Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: hliníka, vykonávanie, kremíka, kontinuálnej, kovového, silumínu, spôsob, výroby, diskontinuálnej, prevádzkové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin AlSi) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom alebo viacerých krokoch v jednej alebo vo viacerých peciach, za požadovaných podmienok z roztaveného kúpeľa, pričom sa používa živec alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo fluoride, ako aj prevádzkového zariadenia na realizáciu tohto spôsobu. V prvom kroku (krok I) sa vyrába vysoko...

Způsob elektrochemické oxidace roztoků chromitých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262672

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vytlacil Richard

MPK: C25B 1/00

Značky: oxidace, elektrochemické, roztoku, sloučenin, chromitých, způsob

Text:

...napětí při zatížení klesne až na hodnotu napětí vodíkové eiektrody.Při elektrolýze podle vynálezu slouží kyselina dusičná jako přenášeč redox pro kyslíkovou elektrodu, která slouží jako katoda. Katodická redukce kyslíku představuje nejpozitivnější katodovou reakci. Redukce kyslíku v kyselých roztocích je však kineticky značně inhibována. Upotřebitelné kyslíkové elektrody vyžadují v kyselém prostředí buď drahé katalyzátory na bázi...

Způsob odstraňování chromu ze systému amalgamové elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252620

Dátum: 17.09.1987

Autori: Staněk František, Kubát Cyril, Orság Dušan, Mareček Josef

MPK: C25B 1/00

Značky: elektrolýzy, způsob, amalgamové, systému, chromu, odstraňování

Text:

...se do proudu solanky mohou vnášet před dechlorací.Výhodnost vynálezu spočíva v tom, že bez zařazování dalších investíčně náročných operací se dosáhne dostatečného snížení obsahu chromu v solance, aniž by touto technologií byly zhoršovány následné čistící procesy.Způsob podle našeho vynálezu využívá k redukci Cr 0 â 7 ch 1 oridových iontů, které jsou vždy přítomny V solance ve vysoké koncentraci. Jak je patíné z rovnice (1)musí být kyselost,...

Způsob výroby oxidů trojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251047

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hinterholzinger Otto, Novák Luboš, Kysela Vladimír, Zubček Ladislav

MPK: C25B 1/00

Značky: způsob, oxidů, kovů, trojmocných, výroby

Text:

...způsobu výro by podle vynálezu zaručuje nepřitomnost elkálii ve výslednýchoxidech. Celý postup výroby kromě kalcinace probíhá v rozmezí teplot 15 až 50 °C za vcelku minimálních energetickýchnároků. Při provádění způsobu podle vynálezu se využívá membránové elektrolýzy roztoku príslušného kemence amonného v katodovém prostoru elektrolyzéru, který je oddělen od prostoru anodového aniontoměničovou membránou. Při průchodu stejnosměrného proudu...

Zariadenie na generáciu plynu elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234435

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kutej Jozef

MPK: C25B 1/00

Značky: generáciu, plynů, zariadenie, elektrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pro elektrolýzu a rieši problém určenia množstva plynu vyvinutého elektrolýzou a nadávkovaného do pripojeného zariadenia. Popísané zariadenie na generáciu plynu elektrolýzou umožňuje získať časovú závislosť množstva vyvinutého a nadávkovaného plynu, čo je dôležité pri sledovaní kinetiky niektorých chemických reakcií. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z nádobky rozdelenej prepážkou na generačný priestor a...

Způsob redukce kasiteritu v koncentrátech těžkých minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247719

Dátum: 15.01.1987

Autor: Luna Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: minerálů, koncentrátech, těžkých, způsob, redukce, kasiteritu

Text:

...nádoby,zaleje elektr-olytem tvtořeným 1 až 2 voodným roztokom kyseliny sírová a na kasite-rit se působí vodíkem ve stavu zhodu, vznikajícím průchodem stejtnosměrného elektrickéh-o proudu ele-ktrolytem za vzniku povlaků kovového cínu na povrchu kasiteritových zrn.Hlavní výhodou tohoto postupu je mini 4 mál.ní narušení minerální asociace ve vzorku a velmi nizký stupeň kontaminace.U rudních mirnerálů nedochází k žádnému nnarušení, u...