C23G

Strana 2

Pasta pro odstraňování oxidů s povrchu legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263810

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kos Jiří, Svobodný Zdeněk

MPK: C23G 1/08

Značky: legovaných, pasta, oceli, oxidů, povrchu, odstraňování

Text:

...vysokým specitickým povrchem a je proto vhodným nosičem jak mořicí složky pasty, tak reakčních zplodin mořeni. e chemicky velmi nereaktivní a jeho vlastnosti nepodléhají změnám jak během procesu moření, tak ani při skladovaní. Pastu dle vynálezu je možne připravovat jako jednosložkovou. K nepatrnému- odmísení mořicí složky od pojiva dochází až po velmi dlouhé době stání několik týdnů a opětovná homogenízace je díky thixotropním vilastnostem...

Průchozí odmašťovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263730

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zachar Anatol, Bukovský Bohumil

MPK: C23G 5/04

Značky: průchozí, zařízení, odmašťovací

Text:

...odmašřovací zařízení pracující s použitím ohlorovaných uhlovodíků s dvoufázovým odmašřováním využívají vysokou specifickou hmotnost chlorovaných uhlovodíků. Tato zařízení mají dopravník, který pronáší součástí vstupním avýstupním prostorem s možností nastavení rychlosti posunu.Odmaštování V první fázi probíhá studenou chemickou kapalinous následuje odmaätování v horkých parách. Odmaštovací prostor je udržován v mírném poñtlaku. Dosud známá...

Vyvářecí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262896

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Lubomír, Staněk Miloslav

MPK: C23G 1/14

Značky: prostředek, vyvářecí

Text:

...je nevýhodné také pro relativně vyàokou nákladovoet a objem použitých činidel,uváží~li se, že například pro vyvářku 100 t parního kotle je L zapotřebí asi 40 mg zmíněného roztoku. Vysoká agresivita použitých činidel i při použití speciálních čeppadel má často za náeledek předčasně ukončení vyvářky, protože funkční ústrojí čerpadla je natolik poškozeno korozí, že vyvářka musí být na delší dobu přerušena.Uvedené nedostatky odstraňuje podle...

Vana pro agresívní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261703

Dátum: 10.02.1989

Autori: Peřina Petr, Váňa Pavel, Kubíček Pavel, Oleš Petr

MPK: C23G 3/00

Značky: prostředí, agresivní

Text:

...van pro agresivní tekutiny dle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z deskových polypropylénových dílů s vnějším žebrováním, přičemž vnější povrch vany je opatřen vyměnitelným ocelovým zpevňujícím skeletem.Vany pro agresivní tekutiny dle vynálezu oproti v současnosti používaným typům van vykazují delší životnost, jednodušší výrobu,nižší pořizovací cenu, menší hmotnost a s tím související lepší manipulovatelnost s vanami,...

Zařízení k odmašťování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261701

Dátum: 10.02.1989

Autor: Sliž Rudolf

MPK: C23G 3/00

Značky: odmašťování, předmětů, zařízení

Text:

...nad hladinu pracovní lázně v odmaštovací sekci.Vyhoď, zařízení dle vynálezu jsou zejména v plynulosti čištění hladiny odmaštovací lázně při úměrném zastavění provozní plochy a minimální obsluze, spočívající pouze v manipulaci se vsázkou uloženou v koši.nebo na řetězech a v občasném ocvedení nečistot ze separační sekce.Na připojenén výkresu je zařízení znázorněno ve chematickém příčném řezu.Zařízení je tvořeno náuobou 1,v níž je scuběžně...

Sposob kontinuálnej hydrofilizácie ocele na výrobu výztuží do pórobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259222

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krajčí Ján, Papež Stanislav, Pavlovič Jaroslav, Balga Ferdinand

MPK: C23G 1/08

Značky: výrobu, spôsob, pórobetonu, ocele, kontinuálnej, výztuží, hydrofilizácie

Text:

...na povrchu oceľového drôtu sa mechanicky naruší, potom sa pri teplotách od 40 do 90 °C pôsobí 5 až 22 t-nou kyselinou zo skupiny zahrñujúcej kyselinu citrónovú, kyselinu štavelovú, kyselinu vinnú, kyselinu fosforečnú, alebo ich zmesami. Ďalej drôt prechádza zónou vyhrievanou horúcimi spalinami o teplote 600 až 1 200 °C. Výhodou tohto postupu je podstatné urýchlenie rczkladu mastiva a v dôsledku toho zníženie spotreby energie.Využitie...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258396

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvořák Petr, Šavel Jan, Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav, Klouda Jaromír, Kühnl Zbyněk

MPK: C23G 1/00

Značky: povrchu, prostředek, čištění, odmašťování, hliníku

Text:

...skutečnost,že je možno jej využít k odmaštováni hliníku a jeho slitin, železa a oceli, a to jak ve strojírenství, tak ve spotřebním a potravinářském průmyslu.Jako vhodné povrchově aktivní látky je možno použít povrchově aktívni látky s nízkoupěnivostí a dobrou bioloqickou odbouratelností, jako.jsou např. tenzidy na bázi alkylbetaínů obecného vzorcekde R značí alkyl s 6 až 20 atomy uhlíku. Vzhledem k nízke pěnivosti je možno prostředek...

Moriaca linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257460

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rusko Jozef

MPK: C23G 3/00

Značky: moriaca, linka

Text:

...lg linky sú zvonku obklopená plochou vstupnou odsávacou kazetou lg a Výstupnou odsávacou kazetou gg, zatial čo odsávacie Výustky ll V strednej časti łâ dľžky linky sú jednotlivo napojenéna Zberné odsávacie potrubie lg.Vstupná odsávacia kazeLa lg je napojená na prvý odsávací Ventilátor 5. Zberné odsávaciepotrubie lg je napojené na druhý odsávací ventilátor Q a Výstupné odsávacia kazeta 20 jenapojená na treti odsávací Ventilátor 7.Posledná...

Zapojení pro rozpouštění inkrustací čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257412

Dátum: 16.05.1988

Autori: Špirit Jan, Axman Josef, Krajča Jaromil

MPK: C23G 3/04, B08B 3/08, B08B 9/06...

Značky: čerpadel, inkrustací, rozpouštění, zapojení

Text:

...chod prvního hlavního čerpadla g bez kavi tace, přičemž zpětný ventil 5 je vlivem průtoku vody v otevřenépoloze. Tlak vody na výtlaku druhého hlavního čerpadla 1 jev podstatě dvojnásobkem tlaku vody na výtlaku prvního hlavního čerpadla g v propojovaoím potrubí Q. Voda z výtlaku druhého hlavního čerpadla 2 odchází výtlačným potrubím 1 na neznázorněný povrch dolu)V případě potřeby odstranit inkrusty usazené v těleae a oběžnýnh kolech...

Zařízení na odmašťování svazků trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246848

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mundl Jioí

MPK: C23G 5/04

Značky: svazků, odmašťování, zařízení, trubek

Text:

...nálezu je, že zajíštuje dokonalý styk odmaštovacího média e povrchem trubek, takže získané trubky jsou zbaveny všechnečístot a mastnot jak z vnějšíhą tak z vnítřního povrchu. Změnou polohy kontejneru, docílenou pootočením kol jeho podélné oąy, dochází k uvolnění nečistot z ploch, které byly odmešřovacímu médiu nepřístupny. Docílílo se úspory zastavěné výrobní plochy. Zařízení podle vynálezu je v příklaâném provedení znázor něno na připojeném...

Způsob čištění a odmašťování trubek o průměru 3 až 16 mm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246260

Dátum: 15.12.1987

Autori: Katruš Radij Vladimirovie, Manz Arnold

MPK: C23G 3/04

Značky: trubek, průměru, provádění, odmašťování, tohoto, způsob, způsobu, zařízení, čištění

Text:

...uložení kontejneru ve válcové nádobě v příčném řezu.Zařízení sestava z válcové nádoby 1 umístěné na rámu 2 sklopně uloženém kolem čepu 3 pomocí pneumatického válce 4. Válcová nádoba 1 sestává ze sekci, v daném případě ze tří sekci. Jednotlivé sekce jsou propojeny spojovacími tělesy 5, v jejichž spodní části je uložen v kluzném ložisku 6 přepravní váleček 7. Válcová nádoba 1 je na obou koncích uzavřena víkem B, 8. Na vstupní straně válcové...

Prostředek s nízkým požárním nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244035

Dátum: 16.11.1987

Autori: Valentovie Ernest, Matiju Jaroslav

MPK: C23G 5/02

Značky: prostředek, požárním, nebezpečím, nízkým

Text:

...proltředku nokleaá pod hodnotu pH 6. Nebezaečí koroze odmašřovených předmětů lze snižit přísadou antioxidantu.vynález výhodné potlečuje negativni stránky dosavadního stavu. Envrloný oduniĺovlci prostředek je hořlavou kapalinou 3. třídy nebezsečnosti, přičemž umožňuje nepřekročit nejvyšší přípustné koncentrace základních složek při eplikaciąPřípravek lze použít k ručnímu odmašíováni a dekonzervsci kovových dílů, na přikled před...

Lázeň na čištění hodinek, jemných mechanických strojků a jejich součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236368

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pětroš Libor, Šrank Zlatko, Pětroš Ervin

MPK: C23G 5/02

Značky: hodinek, lázeň, součástek, čištění, strojků, jemných, jejich, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká lázně na čištění hodinek, jemných mechanických strojků a jejich součástek ve vířivých a ultrazvukových pračkách. Řeší se problém dokonalého odstranění nečistot při vyloučení korozního i mechanického poškození čistěného předmětu, což má zásadní vliv na funkci a spolehlivost jemné mechaniky, a ekonomičnost čisticího procesu. Podstatou lázně je směs obsahující 0,5 až 3 % obj. bazické složky (amoniak, diethylamin nebo triethylamin),...

Zařízení k čištění součástí a dílů organickým rozpouštědlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246999

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zlámal Jaromír

MPK: C23G 5/04

Značky: rozpouštědlem, součástí, čištění, dílů, zařízení, organickým

Text:

...vytvoření tohotokoše může být nejrůznějšího provedení.Celé zařízení podle vynálezu je složeno ze tří základních jednotek které je možno samostatně expedovat. Zařízení tvoří pevnou půdorysnou plochu, takže je možno jej instalovat na vodorovnou podlahu bez ukotvení. Zařízení podle vynálezu nahrazuje řadu jednoučelových zařízení až dosud používaných k jednotlivým operacím. Různorodý pohyb součástí a pracovní kapaliny o specifické hmotnosti...

Způsob čištění součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252111

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peterka Jindřich

MPK: C23G 5/02

Značky: čištění, součástek, způsob

Text:

...směsi ronpouňtšdel, scstávající z 25 až 40 obj. ó chlorovaného uhlovodíku o počtu ąhlíkových słotnů 1 až 4, odliäného od sloučeniny vzorcekde R je vodík, alkyl či halogenovaný alkyl 25 až 40 obj. 5 esteru.al 1 fat 1 cké monokarboxylovâ kyseliny, jehož kyselina má počet atomů uhlíku 1 až 2 a alkohol má počet atomü uhlíku 1 až 5 10 až 25 obj. sloučeniny vzorceR - C 013 kdy R je vodík, alkyl či halogenovaný alkylš 10 až 25 obj. nasycenáho...

Způsob odstraňování vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251860

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kalábová Květa

MPK: C23G 5/032

Značky: vinutí, způsob, odstraňování

Text:

...se zlepšuje liyglena práce a »odpadá mároiíná likvidace rozpouštěcí lázně, kterou lze vypmmuštět do kanalizace.Při zpüsobu o-dstranovální vinutí podle vynálezu se stator ponloří .to nádrže s rozpouštěcí lázni, která je tvořena kresolemCH 3 C 6 H 4 ÚH, popřĺpadě směsi kresolu se sapooátem, která je běžně dostupná V obchodní síti. Plůtě se nozpouštěcí lázeň zahřeje a její teplota se po dobu 0,5 až 10 hodin udržuje Ira teplote pohybujícĺ se v...

Kaskáda vzduchových clon s usměrněnými terciálními proudy vzduchu pro technologické tunely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251708

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: C25D 11/36, C23G 5/04

Značky: tunely, usměrněnými, vzduchu, kaskáda, vzduchových, terciálními, proudy, technologické

Text:

...nušicího vzduchu v okruhu ventilátoru gg,vyhřívaný kondenzátorem chlsdícího agregátu (tepelného čerpadla). Vedlejší výtlačná větev ventilátoru 1, vybavená regulsčním orgánem 2 lje vyvedena do odvětrání tunelu. Na obr. 1 je schematicky znázorněn případ, kdy u kaskády pracovních clon i u podružné vzduchové clony s ventilátorem gg je použito speciálně řešených vyústek vzduchu se zníženým efektivním ejekčním účinkem, jejichž konstrukce je...

Zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současné dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243655

Dátum: 15.07.1987

Autori: Španil Miroslav, Chládek Vladimír, Talafous Jioí

MPK: C23G 5/04

Značky: jejich, předmětů, současné, kapalinou, zařízení, dopravě, oplachování

Text:

...bubnu, kdy dochází i k intenzivnímu połwbu součástí a oplechová kapaliny, narastá tím oplachový účinek v souladu s teorii, téměř exponenciálně s počtom vytvořených kaekád.Príklad provedení zařízení k oplachování předmětů kapalinou při jejich současně dopravě podle vynálezu je znázorněn na pčiložsrgých výkresoch, kde na obr. I celkový eohematicw nákres zařízení a na obr. 2 je znázorněn příčný řez přes zařízení, kdy tvar bubnu je čtver...

Spôsob morenia nehrdzavejúcej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 239590

Dátum: 15.06.1987

Autor: Slovinský Ján

MPK: C23G 1/08

Značky: morenia, nehrdzavejúcej, ocele, spôsob

Text:

...vodika. Pri sériovej výrobe je tento spôsob ekonomicky nevýhodný, nakolko peroxid vodíka je dovozná chemikálie.Ďalší známy spôsob morenia nehrdzavejúcej ocele je v zmesi zloženej z 15 až 20 0/0 chloridu železitého a z 5 až 20 0/0 kyseliny chlorovodikovej. Nevýhodou tohoto spôsobu morenia je vysoká teplota, pri ktorej morenie prebieha (75 až 90 °C).Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom morenia nehrdzavejúcej ocele podľa tohoto...

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nesterenko Nellialina, Kwiatkowski Sylwester, Ormaniec Wladyslaw, Kociszewski Marian, Balasiewicz Michal, Mynar Leszek, Buslowicz Jerzy

MPK: C09K 3/00, C23G 1/02

Značky: kotelního, usazenin, minerálních, kamene, bázi, prostředek, zvláště, odstraňování, kyseliny, organické

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Způsob předběžné úpravy křemičitanových odmašťovacích lázní před jejich regenerací ultrafiltrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 230994

Dátum: 01.03.1987

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: C23G 1/36

Značky: lázni, úpravy, předběžně, způsob, křemičitanových, odmašťovacích, ultrafiltraci, regeneraci, před, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález naleží do oboru povrchových úprav kovů a řeší způsob účinné předběžné úpravy křemičitanových odmašťovacích lázní, umožňující jejich regeneraci ultrafiltraci. Při tomto způsobu se k separaci koloidních a nerozpuštěných součástí lázní po vyčerpáni jeji odmaštovací schopnosti používá kationaktivních činidel v kombinaci s organickými polyflokulanty.

Způsob regenerace mořící kyselinové lázně pro moření antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234724

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schwarzrock Pavel, Horák Miroslav

MPK: C23G 1/36

Značky: regenerace, kyselinové, způsob, moření, lázně, antikorozních, oceli, mořicí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že obsah kyselinové lázně se přemístí do pracovní pomocné nádrže, ve které se při snížené teplotě lázně o 20 až 25 °C působí na ni průběžně ultrazvukem, o kmitočtech od 16 až 30 kHz a intenzitě od 1 do 4 W/cm2.

Nádoba pro agresivní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233995

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smetana Jiří, Krejník František, Pihert Dobromil

MPK: C23G 3/00

Značky: nádoba, prostředí, agresivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nádoby pro agresivní prostředí, zejména mořící vany pro kyselinu o teplotě kolem 90 °C, která musí odolávat teplotním šokům při kolísání hladiny a při vypouštění a napouštění lázně za mrazu a nárazům mořícího koše. Nádoba sestává z pláště (1) a vložky (2) s vestavěnou dilatační vrstvou (4). Podstata vynálezu spočívá v tom, že meziprostor (3) je u dna opatřen trubkou (5) pro napojení na přívod a odvod kapaliny např. vody, a v...

Způsob čištění trubek tepelných výměníků při výrobě kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Steiner János, Odor Gyula, Lang György, Osvald Zoltán, Veres Gergely

MPK: C23G 1/14

Značky: bayerovým, způsobem, výrobe, hlinitého, výměníku, trubek, kysličníku, způsob, čištění, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby kysličníku hlinitého Bayerovým způsobem a řeší odstraňování usazenin, které se vylučují z kalu na stěnách výrobního zařízení a snižují tak jeho účinnost, aniž by přitom bylo nutno odstavit zařízení z provozu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň jeden z paralelních proudů materiálu netvoří kal, nýbrž hydroxid sodný, výhodně hydroxid, který slouží k rozkladu při vlastní výrobě, nebo voda a tyto...

Přípravek s protikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232910

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vintner František, Popl Milan, Kolář Jan, Šmejkal František

MPK: C23G 1/16

Značky: účinky, přípravek, protikorozními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku s protikorozními účinky používaného při čištění složitých litinových součástí po jejich obrábění. Podstata vynálezu spočívá v použití přípravku obsahujícího vedle vody 4 % až 30 % hmot. přísady octanu sodného 0,05 % až 0,5 % hmot. tetraboritanu sodného, 6 % až 20 % hmot. normálního fosforečnanu sodného a 0,001 % až 0,2 hmot. xylenolové modři. Přípravek podle vynálezu je vhodný po dalším ředění vodou pro praní součástí...

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových dílů před kataforetickým nanášením nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233009

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dostál Jaroslav, Daněk Lubomír, Křížková Zdeňka, Marčanová Zdeňka, Kühnl Zbyněk

MPK: C23G 5/02

Značky: dílů, nanášením, odmašťování, nátěrových, čištění, prostředek, kataforetickým, kovových, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odmašťování a čištění kovového povrchu před kataforetickým nanášením nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi polyfosforečnanů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek a lze jej použít k odmašťování povrchu oceli, hliníku i slitin hliníku. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě odmašťovacích prostředků.

Malá čistící jednotka pro čištění alkalických a jiných odmašťovacích emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233828

Dátum: 01.07.1986

Autori: Večerka Jan, Marek Miroslav

MPK: C23G 3/00

Značky: alkalických, čisticí, jednotka, odmašťovacích, emulzí, čištění, malá, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší čištění menšího množství znehodnocených emulzí. Podstatou zařízení je uspořádání funkčních prvků do jedné čisticí jednotky, kde umístění reakční nádrže nahoře umožňuje separaci - samotížné vypuštění vyčištěné kapaliny do nádrže na vyčištěnou kapalinu pomocí stáčecího zařízení a vypuštění kalu z kónického dna reakční nádrže do nádrže na kal. Alkalickým způsobem vyčištěné emulze lze vracet k opětnému použití pro odmašťování, nebo po...

Vodný roztok k morění a/nebo chemickému leštění předmětů z mědi nebo jejích slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230554

Dátum: 15.05.1986

Autor: Henig Hans

MPK: C23G 1/02

Značky: předmětů, jejich, moření, chemickému, roztok, vodný, mědi, leštění, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný roztok obsahuje anorganickou kyselinu, např. kyselinu sírovou, peroxid vodíku, alifatický alkohol, např. n-propanol, tvořící stabilizátor peroxidu vodíku v přítomnosti rozpuštěné mědi, a močovinu nebo její deriváty.