C23F 14/02

Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9898

Dátum: 30.09.2006

Autori: Friedrich Anja, Hater Wolfgang, Schmidt Peter, Wons Werner

MPK: C02F 5/08, C23F 11/173, C23F 11/08...

Značky: systémov, postup, vedúcich, úpravu, kovových, antikoróznou, ochranou

Text:

...vzájomne pôsobia s korozívnymi centrami kovového povrchu a tietokorozívne centrá blokujú. Antikorózne pôsobenie tohto viacmolekulového kremičitanovéhodruhu vznikajúceho V procese dozrievania je teda Väčšie ako pôsobenie takých kremičitanových druhov, ktoré vznikajú po zriedení koncentrátov bez predbežného dozrievania V kovovom systéme Vedúcom pitnú Vodu.0008 Roztoky, V ktorých tento proces predbežnej úpravy alebo dozrievania prebieha, však...

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Hatch Steven, Myers Craig, Johnson Donald

MPK: C05B 15/00, C05C 1/00, C05C 9/00...

Značky: inhibitory, wolframanu, korózie, báze

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v geotermálnych využívateľských systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277826

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vika Konštantín, Drozd Vladimír

MPK: C23F 14/02, C23F 14/00, C02F 5/10...

Značky: geotermálnych, systémoch, inkrustácie, využívateľských, uhličitanovej, spôsob, inhibície

Zhrnutie / Anotácia:

Do geotermálneho vrtu sa dávkuje 8-10 %-ná kyselina octová v množstve ekvivalentnom množstvu inkrustu CaCO3 a MgCO3 vylúčenému na stenách užívateľského systému a koncentrácie Ca2+ a Mg3+ za daných fyzikálnochemických podmienok na konci užívateľského systému. Vytvorené soli sa následne podrobia biodegradácii. Postup je ekonomicky a energeticky nenáročný a výhodný z hľadiska životného prostredia.

Sposob úpravy geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254168

Dátum: 15.01.1988

Autori: Guba Gustáv, Matejeková Viera, Kulhavý Teofil, Prizemin Peter, Dóka Rudolf, Novák Ladislav, Oswald Fridrich, Hrivnák Pavel, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Šípoš Jozef

MPK: C23F 14/02, C02F 5/14

Značky: spôsob, geotermálnych, úpravy

Text:

...látok a poly 254168fuosforečnanov sa uskutočňuje tak, že sa do geotermálnej vody vpravuje, pod eváznou hĺbkou vodný roztok systému pozostávajúceho z 4 až 10 0/0 hmot. alkyl-amínopolyetnoxamätu s 8 až 22 atómami uhlíka V alkyle a priemernou dĺžkou polyetoxamérového reťazca v. rozmedzí 5 až 25 základnej jednotky a 45 až 61 0/0 hmot. etoxpropoxamérov obecného VzorcaEO je etylénoxíd, PO propylénoxid, X je H alebo alkylskupina so 4 až 15 C...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: uhličitanových, tavenín, inkrustací, způsob, odstranění, dusitanů, alkalických, směsi, chladičů, dusičnanu

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...