C23F 11/16

Nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 272778

Dátum: 12.02.1991

Autor: Braig Adalbert

MPK: C23F 11/14, C09D 5/08, C07D 277/74...

Značky: nátěrová, hmota

Kompozícia s korózne inhibičným a s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246448

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vichet Mojmír, Nevoala Milan, Steinz Stanislav, Krema Radko, Jirsák Oldoich, Havlíeek Jioí, Krejeí Vladimír

MPK: C23F 11/16

Značky: chladiace, korozně, účinkom, vodné, dispergačno-sekvestračným, kompozícia, inhibíčnym, okruhy

Text:

...vodné chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý predčí zahraničné kompozície, chránené nasledoŕvnými patentamiUS - č. 4149 969 a chráni kompozíciu v zložení molybdenát alkalického kovu, ťažké kovy Zn, Mn, Ni, sodné soli kyseliny etán-1-hydrvoxy-Ll-ditosfónovej, benztri-azol,Z-menkaptobexiztiazol, tolyltriazolUS - č. 4217 216 - .chráni kompozíclu v zložení polymér kyseliny .akrylovej, citrónová kyselina, fosfónová kyselina,...

Protikorózny prostriedok s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246335

Dátum: 15.12.1987

Autori: Saleš Bohumil, Gábriš František, Garaj Ján, Holéci Ivan, Bodó Peter, Štefanec Jozef, Kúdela Štefan, Rattay Vladimar

MPK: C23F 11/16

Značky: protikorózny, okruhy, vodné, chladiace, dispergačno-sekvestračným, prostriedok, účinkom

Text:

...mĺ CSHGO lnĺCzHaů lp 0 H kdem p z 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké, »alebo rôzne Celé čísla, n .je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. dielov olkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorca0 Me kde Me je alka-lický kov, .alebo amín s počtomZ je bud zhodné s Me, alebo predstavuje ľadĺkál ĺciłHĺlolyĺRü 7R 1, R 3 sú buď zhodné, alebo rôzne a pred stavují alkyl, alebo alkyltenyl so 6 až 20 tómami uhlíka s výhodou nonylfenolu, x, y sú bud zhodné,...

Čistiaci, pasivačný a inhibičný prostriedok na skorodované kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 252378

Dátum: 13.08.1987

Autor: Holbová Elena

MPK: C23F 11/16

Značky: kovové, inhibičný, pasivačný, materiály, skorodované, prostriedok, čistiaci

Text:

...na skorodované kovové materiályl,3-Difenyl-N,N~dimetyldietyl 1,3-dlazetidin suliát účinná látka prostriedku podľa vynälezu, vzniká reakciou 1,3-difeny 1-1,3-diazetidínu látky čs. A 0 181447, autoriek E. Holbová a Ž. Odlerová s dimetyl alebo dietylsulfátom pri teplote 20 až 25 °C v prostredí etanolu.i K 1 g 0,005 U mól 1,3-difenyl-1,3-d 1 azetidínu sa pri teplote 20 až 25 °C prileje 50 cm 5 etanolu a za miešania sa pridá 36,7 cm 3 alebo...

Chladiaca kapalina pre trieskové obrábanie a brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podhradský Milan, Magdalik Jozef

MPK: C23F 11/16, C09K 15/30

Značky: obrábanie, trieskové, brúsenie, chladiaca, kapalina

Text:

...výrobkov z medi.Uvedené nedostatky chladiacich kvapalín je možné odstrániť .pre ich znečistenie čpavkom a pre použitie ina chladenie výrobkov z medi a jej zliatin doplnením o max. 5 0/) obj. zmesi vo vhodnom pomere dirnerkaptobenztiazolu Z-MBT a jeho soli, napr. zinočnatej.Po teoretickom spracovaní možných reakcií a hlavne po dlhodobom praktickom overení bol-o vskonštatované, že tento doplňovač chladiacich kvapalín zaisťuje dlhodobú...