C23F 1/34

Elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281643

Dátum: 13.04.2001

Autor: Lindinger Bernd

MPK: C23F 1/34, C23F 1/46

Značky: regenerovatelný, elektrolytický, leptací, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok na leptanie dosiek vodičov a tvarových dielcov z medi a zliatin medi, s obsahom síranu tetramomeďnatého, amoniaku, síranu amónneho, chloridu amónneho, prípadne dusičnanu amónneho, ako i katalyzátora zvyšujúceho rýchlosť leptania. Leptací roztok obsahuje ako katalyzátor vanád alebo niektorú zlúčeninu vanádu v množstve od 1 mg do 99 mg na jeden liter leptacieho roztoku, počítané ako vanád.

Roztok pro leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259694

Dátum: 17.10.1988

Autori: Karlík Milan, Volf Radko, Samek Zdeněk, Zehle Ivan, Kosar Petr, Šťastný Miloslav

MPK: C23F 1/34

Značky: mědi, leptání, roztok

Text:

...nebo chloridu amonného,-5 až 350 g/1 uhličitanu aúonného, 0,1 až 50 g/1 hydroxidu amonného a 0,1 až 5 g/1 i peroxidu vodíku. 0Základní výhoda vynálezu spočívá v obzvláštní vhodnosti pqužití roztoku pro leptané mědi za laboratorní teploty a ponorem.V Roztok pro leptániĺmědí,jeho výhody jsou dále blíže popsény na základě porovnávacích zkoušek a připojených tabulek I a II.K porovnávacim zkouškám byla připravena řada leptacích roztoků....