C23C 22/07

Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6662

Dátum: 08.01.2014

Autor: Orsag Marian

MPK: C23C 22/07, C23C 22/00, C23C 22/77...

Značky: multifunkčné, kovov, úpravu, povrchovú, zariadenie

Text:

...plnenie bubnov výrobkami určenými na fosfátovanie. Za vstupným úsekom L je inštalovaný zdvíhací stojan g s váhami, za ním nasleduje štvorpozičný odkládací stojan 4 a trojpozičný odkládací stojan j. Za nimi je potom zaradená vaňa Q na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa z na odmastenie a vaňa § na odmastenie a odfosfátovanie. Potom za sebou nasledujú prvá vaňa 2 na dvojstupňový studený oplach, prvá vaňa Q na morenie, dmhá vaňa ...

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: C23C 22/07

Značky: způsob, povrchové, článkových, ochrany, řetězů

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Způsob zvýšení korozní odolnosti zinkofosfátové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240163

Dátum: 01.06.1987

Autori: Isajev Jurij Vladimírovie, Bibjajev Petr Petrovie

MPK: C23C 22/07

Značky: zvýšení, odolností, způsob, korozní, zinkofosfátové, vrstvy

Text:

...nebo fenyly, v množství od 0,1 do 16 g v litru roztoku, přičemž jejich úhrnný obsah je od 0,2 do 20 g v litru roztoku a popřipadě obsahujicim látku ty pu àl 122 NcsýXM/kde R 1 je alkyl o jednom až čtyřech uhlicich nebo fenyl,R 2 je H nebo alkyl o jednom až čtyřech uhlicich,M je kationt zinku nebo elektronegativnějšiho kovunež je zinek ax je mocenstvi kovu M, v množství T 252 v litru roztokułpři teplotě 10 až 90 °c.Způsobem podle vynálezu...

Prostředek pro fosfátování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248429

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kühnl Zbyněk, Chocholoušek Jaroslav, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka

MPK: C23C 22/07

Značky: prostředek, fosfátovaní, oceli

Text:

...procesu. jehož podstata spočívá v tom, že sestává z l až 7 hmotnostních kyseliny fosforečné, 1 až 7 hmot. zinku, 2 až 9 hmot. kyseliny dusičné, 0,003 až 5 hmot. dusičnanu nikelnatéhe. 0.002 až 0,04 hmot. síranu měďnatého, 0,001 až 0,05 hmot. organických hydroxikyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule,0,01 až 1,2 hmot. chlorečnanů alkalických kovů, 0,001 až 0,1 hmot. peroxidu vodíku, přičemž poměr chlorečnanů...