C23C 2/14

Zariadenie na stabilizáciu hrán pásov a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9133

Dátum: 08.09.2008

Autori: De Kock Peter, Kuhlmann Joachim, Jabs Ronald

MPK: C23C 2/14, C23C 2/24, B21C 47/34...

Značky: pásov, hrán, zariadenie, stabilizáciu, spôsob

Text:

...uskutočnenia vynálezu sú opísané vzávislých0011 Ďalej je tento vynález na základe prikladu uskutočnenia vynálezubližšie vysvetlený pomocou výkresov. Tieto ukazujúObr. 1 náčrt na vysvetlenie zariadenia v zmysle vynálezu a Obr. 2 náčrt zariadenia podľa obr. 1 v reze aObr. 3 náčrt zariadenia podľa obr. 1 v rezeObr. 4 valce v tavenine pre vedenie pásu (ukázané v reze) Obr. 5 valce v tavenineObr. 6 poloha stieracích dýz nad hladinou kúpeľa pri...

Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5956

Dátum: 08.06.2004

Autori: Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Frommann Klaus, Behrens Holger

MPK: C23C 2/36, C23C 2/14

Značky: pokovovania, spôsob, pokovovanie, kovového, predliatku, zariadenie, ponorom, tavenině

Text:

...pokovovacou nádobouusporiadané elektromagnetické uzatváracia zariadenie. Je tam navrhnuté, že k zásobníku pre roztavený kvapalný nanášací kov je priradený predtaviacizásobník, pričom zásobník je pokial ide ojeho objem o násobok menší ako predtaviaci zásobník. Zásobník je kvôli dodatočnému plneniu, resp. vyprázdňovaniu spojený s predtaviacim zásobníkom cez prívodné a odvádzacie kanály, pričom roztavený povlakový materiál medzi predtaviacim...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Behrens Holger, Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael, Trakowski Walter, Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/14, C23C 2/36, C23C 2/00...

Značky: zariadenie, ponorom, pokovovanie, spôsob, tavenině, pásu, kovového

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Zariadenie na pokovovanie kovového pása ponorom do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4287

Dátum: 18.10.2003

Autori: Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Brisberger Rolf, Behrens Holger, Falkenhahn Bodo

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00

Značky: pása, kovového, ponorom, zariadenie, pokovovanie, roztaveného

Text:

...do nádrže, odkiaľ sa z nej prostredníctvom pumpy opätdopravuje do nanášacieho kúpeľa. Tiež tu nie sú uvedené žiadne konkrétne a špecifické údaje o tom, ako sa má zachytávať unikajúcí nanášaný kov.0010 Dokument EP 0 855 450 B 1 sa zaoberá bližšie otázkou, ako tu zaistiť tesnost spodnej oblasti vodiaceho kanála. Pre jej zaistenie sú uvedené rôzne altematívne riešenia. Podla jedného uskutočnenia sa môžu ku kovovému pásu priblížiť dve Šupátka....

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponoorm do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3395

Dátum: 06.10.2003

Autori: Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Brisberger Rolf, Falkenhahn Bodo, Behrens Holger

MPK: C23C 2/00, C23C 2/14

Značky: zariadenie, pokovovanie, pásov, ponoorm, spôsob, kovových, roztaveného

Text:

...zadrží v pohybe, smerovanom proti povrchu kovového kontinuálnehopásu a cirkuluje pri uzávierke vzduchu.0008 Všetky uvedené riešenia sú pri tomto založené na tom, že v zásade je snaha o udržanie vopred zadanej výšky hladiny nanášaného kovu v pokovovacej nádobe. Spravidla sa rýchlosť priechodu kovového kontinuálneho pásu cez pokovovací kúpeľ používa ako podstatný vplývajúci parameter na druh a kvalitu pokovovania ponorenim do taveniny....

Zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponáraním do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 734

Dátum: 20.02.2003

Autori: Zielenbach Michael, Schunk Eckart, Brisberger Rolf, Trakowski Walter, Behrens Holger, Frommann Klaus, Jepsen Olaf-norman

MPK: C23C 2/14

Značky: pásov, ponáraním, pokovovanie, kovových, roztaveného, zariadenie

Text:

...kovový pás sa pri vychýleni zo stredovej polohy opäť do tejto stredovej polohy vráti.0012 Pri realizácii tohto princípu, tj. koncepcie induktora putujúceho poľa skorekčnými cievkami, sa však ako nevýhodné ukázalo, že induktory na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa musia mať určitú, pomerne značnú konštrukčnú výšku, čo je dané požadovanou intenzitou magnetického poľa, veľkosťou elektrických prúdov a následne potrebnými jadrami...

Zariadenie na pokovovanie kovových predliatkov ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 727

Dátum: 20.02.2003

Autori: Trakowski Walter, Behrens Holger, Jepsen Olaf, Zielenbach Michael, Bergmann Frank

MPK: C23C 2/14

Značky: taveniny, predliatkov, ponáraním, zariadenie, pokovovanie, kovových

Text:

...čo sila vracajúca pás do pôvodnej polohy sa exponenciálne znižuje. Obidva efekty sa samé od seba zosilňujú, takže rovnováha je labilná, 0011 Na riešenie tohto problému, teda na presné riadenie polohy kovového predliatku vo vodiacom kanáli, sú odkazy v DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1, Podlakonceptu vnich opísaného sú vedľa cievok pre vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa usporiadané prídavné korekčné cievky, ktoré sú v spojení...

Spôsob úpravy ponorom do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 733

Dátum: 25.09.2002

Autori: Trakowski Walter, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/14

Značky: ponorom, spôsob, úpravy, taveniny

Text:

...otáčavé valčeky, vktorých sú permanentné magnety uložené. Utesnenie nádrže pomocou otáčajúcich sa permanentných magnetovje podstatne spolahlivejšie a menej nákladné ako elektromagnetické riešenie, pričom pre rotáclu je potrebné podstatne menej energie ako pre elektromagnetické utesnenie, čo je výhodné najmä privýpadku prúdu, 0021 Ďalšie uskutočnenie spôsobu sú opísané v ďalších závislých nárokoch. Zariadenie pre uskutočňovanie spôsobu a...

Zařízení k profukování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262739

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buryška Antonín, Běhal František

MPK: C23C 2/14

Značky: profukování, zařízení, trubek

Text:

...a k její částečné kondenzaci a tím k podstatnému snížení hlučnosti zařízení232 739 Sníží se rovněž nebezpečí popálení pracovníků obsluhy únikompřehřáté páry pod vysokým tlakem do oküí, podstatné se zlepší pracovní prostředí a zvýší se i produktivita práce omezením klidových přestávek, které byly dříve vzhledem k vysoké hlučnosti zařízení pro zdraví obsluhy nutné.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde...

Způsob řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261600

Dátum: 10.02.1989

Autori: Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/14, C23C 2/06

Značky: řízení, pokovování, žárovém, způsob, drátu, náběru

Text:

...drátu, což je jejich společné a závažná nevýhoda.Tento nedostatek je odstraněn způsobem řízení náběru kovu při žárovém pokovování,podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom,že pokovovaný drát je přiváděn pod hladinou pokovovaoí lázně do stíracího otvoru, ze kterého vstupuje přímo do redukčního prostředí. Do redukčniho prostředí můžepokovený drát vstupovat ještě pod hladinou pokovovací lázně.Rozhodující výhodou způsobu podle vynálezu je...

Zařízení pro zdokonalené odstraňování roztaveného kovu z pokovovaných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260848

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/14

Značky: součástí, odstraňování, zařízení, pokovovaných, zdokonalené, roztaveného

Text:

...jejíž opačná koncová oblast je opatřena kluzákon, přičemž v horní oblasti pokovovacího koše je vytvořena pŕíruba ve tvaru rohetky pro záběr s kluzáken. Výhodné rovněž je, když skríň pohonu pro zajištění rotačního pohybu je čepen své vidlice posuvně uložena v závčsu, vytvořenén ve spodní koncové oblasti tŕnenu, přičemž tato vidlice je uložena proti páce ústrojí pro vyohýlení pokovovacího koše a oklep. Další výhodné vytvoření vynálezu spočíva...

Zařízení pro vyprazdňování pokovených součástí z pokovovacího koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 258993

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B04B 11/04, C23C 2/14

Značky: koše, pokovených, součástí, zařízení, pokovovacího, vyprazdňování

Text:

...podrobnějí vysvětlen na příkladu provedení ve spojení svýkresovou částí.Na obr. je v podélném řezu schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu..Zařízení je tvořeno pláštěm l odstředivky, který je opatřen v horní oblasti rozvodem g chladící vody. V dol ní oblasti pláště l odstředivky je upraven skluz 3, vyeústující do sedimentačních jímek Q. Skluz Q je opatřen limcem lg, tvořicím průchod pro pokovovaci koš §. Celé toto zařízení je...

Stírací hřeben

Načítavanie...

Číslo patentu: 256775

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/14

Značky: stírací, hřeben

Text:

...v technologii drátu vyžaduje přernšení technologie v čase potřebném pre rozpojení takto řešeněho spojení eopětné navázání drátů po jejich provlečení uzevřeným prsten- cem zařízení pro stírání. Při navařování drátů, ktoré Je méně častější, tyto problemy nevznikají. WVýše uvedené nedostatky odstraňuje stíràeí hřeben podle vynälezu pro stírání povlakového kovu při žárovém poko-V vování drátu za částečného ponoření etíracího hřebenu v tavenině....