C23C 2/00

Elektromagnetické zariadenie na stabilizáciu a zmenšenie deformácie pásu vyrobeného z feromagnetického materiálu a súvisiaci proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18419

Dátum: 21.02.2012

Autori: Minen Michele, Guastini Fabio

MPK: B65G 43/00, B21B 37/00, B05C 13/02...

Značky: zmenšenie, proces, deformácie, vyrobeného, zariadenie, elektromagnetické, súvisiaci, materiálů, stabilizáciu, feromagnetického, pásu

Text:

...uviesť, že v prípade procesu na obrázku 2 kvalitu povlaku negatívne ovplyvňuje aj vystrekovanie tekutého kovu cez vstupný otvor 9 vane l 11. Takéto vystreknutia sa v skutočnosti zachytávajú na aktívovanom povrchu kovového pásu 4, s ktorým okamžite reagujú ešte pred vstupom do kovového kúpeľa 7. Takýto jav vytvára na povrchu kovového pásu4 oblasti s odlišným zložením zliatiny, čo zhoršuje kvalitu kovového pásu 4.0008 Z vyššie uvedených...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom za tepla a spojitým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287885

Dátum: 23.01.2012

Autori: Baudin Hugues, Dauchelle Didier, Gacher Laurent, Prigent Yves, Lucas Patrice

MPK: C23C 2/00

Značky: kovového, ponorom, tepla, spôsobom, spojitým, zariadenie, spôsob, pokovovanie, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie tlakového kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa. Pri tomto spôsobe je ďalej vytvorený prirodzený odtok roztaveného kovu z...

Zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286934

Dátum: 29.06.2009

Autori: Baudin Hugues, Prigent Yves, Dauchelle Didier, Lucas Patrice, Gacher Laurent

MPK: C23C 2/00

Značky: ponorom, pásu, kovového, zariadenie, pokovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na pokovovanie kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom. Toto zariadenie obsahuje nádrž (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom, a krycie puzdro (13) na posun kovového pásu (1), pričom spodná časť (13a) krycieho puzdra (13) je predĺžená pomocou aspoň dvoch vnútorných stien (20 22), z ktorých každá sa nachádza na jednej strane pásu (1) a ktoré ubiehajú smerom k povrchu kovového kúpeľa (12), na vytvorenie...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového, najmä oceľového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286801

Dátum: 04.05.2009

Autori: Baudin Hugues, Prigent Yves, Lucas Patrice, Gacher Laurent, Dauchelle Didier

MPK: C23C 2/00

Značky: spôsob, pokovovanie, kovového, ponorom, ocelového, najmä, pásu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa dotýka pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa (12). Pri tomto spôsobe je ďalej roztavený kov na úrovni oblasti, kde pás (1) vystupuje...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286793

Dátum: 29.04.2009

Autori: Prigent Yves, Gacher Laurent, Lucas Patrice, Baudin Hugues, Dauchelle Didier

MPK: C23C 2/00

Značky: spôsob, kovového, pásu, ponorom, zariadenie, pokovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa. Pri tomto spôsobe je ďalej vytvorený prirodzený odtok roztaveného kovu z povrchu...

Zariadenie na vytváranie povlakov v tavnom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8859

Dátum: 08.09.2008

Autori: Jabs Ronald, De Kock Peter

MPK: F16C 33/76, C23C 2/00

Značky: tavnom, povlakov, zariadenie, vytváranie, kúpeli

Text:

...pásom, na ktorom sa má vytvorit povlak a povrchom valca. Táto diferencia v pohybových rýchlostiach zapríčiňujepoškodenia na povrchu pásu. Tekutý kov vo vnútrajšku dutého hriade|a vediek zvýšenému hmotnostnému momentu zotrvaćnosti valca a podporuje tým tento.0008 vychádzajúc ,ztohto stavu techniky je vynález kladie za úlohu vytvorit zariadenie na nanášanie povlakov v tavnom kúpeli pre vytváranie povlakov na~pás tekutým kovom stým zreteľom, aby...

Spôsob a zariadenie na stabilizáciu pásu s povlakom vedeného medzi stieracími dýzami zariadenia na zušľachťovanie v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12490

Dátum: 22.08.2008

Autori: Fontaine Pascal, Behrens Holger, Zielenbach Michael, Hartung Hans-georg

MPK: C23C 2/24, C23C 2/00, C23C 2/40...

Značky: zušĺachťovanie, dýzami, tavenině, medzi, stabilizáciu, vedeného, stieracími, pásu, zariadenia, zariadenie, povlakom, spôsob

Text:

...oscilačné správanie sa ako funkciu času.0011 Pojem stabilizácia pásu zahŕňa v rámci predkladaného opisu dva podstatné aspekty na jednej strane je pod stabilizáciou pásu myslené určité vyhladenie zvlneného profilu pásu ana strane druhej je pod týmto pojmom myslené utlmenie chvení pásu. Oba aspekty tejto stabilizácie pásu môžu byt pomocou vhodných regulačných obvodov zrealizované nezávisle od seba alebo vo vzájomnej kombinácii resp....

Zariadenie a spôsob poťahovania kovového pásu ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9788

Dátum: 05.02.2008

Autor: De Kock Peter

MPK: C23C 2/00

Značky: taveniny, zariadenie, spôsob, ponorením, pásu, kovového, poťahovania

Text:

...Tieto paralelne usporiadané priepuste spolu slúžia ako redundantný kaskádový utesňovací systém k utesneniu ložiskovej komory protikovovej tavenine, nachádzajúcej sa na druhej strane utesňovacieho systému, EP 2 126 153 33758/Htzn. v oblasti telesa valčeka. Ujednotlivých priepustov, hlavne - ako je vyššie opísané - u priepustov vytvorených ako ponorný zvon, sú vedome akceptované netesnostl, ktoré však nie sú v protiklade primárnemu cieľu, to...

Valčekové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10384

Dátum: 22.01.2008

Autori: Jabs Ronald, De Kock Peter, Erwig Hermann

MPK: F16C 23/04, C23C 2/00

Značky: ložisko, valčekové

Text:

...bola negatívne ovplyvnená napríklad zvýšeným trením.0010 Možnost rotácie kladky okolo vlastnej osi sa následne označuje ako prvý stupeň voľnosti. Ďalšia požadovaná možnost vychýlenia telesa ložiska vmontážnom kuse okolo druhej výkyvnej osi S 2 reprezentuje ďalší stupeňvoľnosti pre kladku, ďalej nazývaný ako tretí stupeň voľnosti.0011 Možnosť pootočenia puzdra spolu s montážnym kusom V ňom uloženom a telesom ložiska v ramene kladky o určitý...

Spôsob výroby vysokopevného oceľového plechu pokoveného roztaveným zinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7930

Dátum: 30.03.2004

Autori: Takada Yoshihisa, Takahashi Akira, Hayashi Shunichi, Ikematsu Yoichi, Tanaka Koki, Sawada Hideaki, Honda Kazuhiro, Suehiro Masayoshi

MPK: C21D 9/00, C21D 1/00, C22C 38/00...

Značky: vysokopevného, zinkom, roztaveným, spôsob, výroby, pokoveného, plechů, ocelového

Text:

...hrúbky vrstvy oxidu železa, Si na povrchu oceľového plechu príliš zhustne a vytvorí sa vrstva oxidu Si, zatiaľ čo ak je doba redukcie príliš krátka,oxid železa zostane na povrchu oceľového plechu a zmáčavosť sa nezlepší. Ďalej sa v súčasných systémoch plynulého pokovovaniazinkom presadzujú žihacie systémy používajúce radiačné typyohrievacích pecí skôr než neoxidujúce pece. V takých systémochbol ten problém, že by sa nedali použiť zhora...

Legovaný, roztavený zinkom pokovený oceľový plech a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7908

Dátum: 30.03.2004

Autori: Honda Kazuhiko, Takada Yoshihisa, Tanaka Koki, Ikematsu Yoichi, Suehiro Masayoshi, Takahashi Akira, Sawada Hideaki, Hayashi Shunichi

MPK: C21D 9/00, C22C 38/00, C23C 2/00...

Značky: spôsob, výroby, legovaný, zinkom, plech, ocelový, pokovený, roztavený

Text:

...požadovanou zmiešanou štruktúrou, zmesou troch fáz feritovej fázy, bainitickej fázy a austenitickej fázy.V dôsledku toho nastane problém, že cieľová tvarovateľnosť apevnosť oceľového plechu nemôže byť V niektorých prípadoch0007 Aby sa vyriešil tento problém, JP-A-55-122865 opisuje spôsob vytvorenia 40 až 1000 nm vrstvy oxidu železa na povrchu oceľového plechu pri kroku tepelného spracovania v neokysličujúcej peci, pri kroku plynulého...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Behrens Holger, Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf, Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/36, C23C 2/00, C23C 2/14...

Značky: pokovovanie, tavenině, zariadenie, spôsob, pásu, ponorom, kovového

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Ponorný valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4971

Dátum: 16.01.2004

Autor: Stadlbauer Alois

MPK: C23C 2/00

Značky: válec, ponorný

Text:

...pIášta valca s podstatne väčším vonkajším priemerom sa merné zaťaženie stykovej plochy medzi plášťom valca a klznouplochou ložiska ponorného valca podstatne zníži. Tým sa súčasne podstatnezlepšia aj klzné podmienky medzi ponorným valcom apanvou ložiska a súčasne aj pracovné podmienky ponorného valca.0010 Účelné je, ak sa prstencový úsek plášťa valca tvoriaci podpernú plochu pre kovový pás a prstencový úsek tvoriaci klznú plochu ponorného...

Spôsob a zariadenie na potiahnutie kovového polotovaru ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 606

Dátum: 15.11.2003

Autori: Brisberger Rolf, Behrens Holger, Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Jürgens Robert, Trakowski Walter, Falkenhahn Bodo

MPK: C23C 2/36, C23C 2/00

Značky: ponorením, kovového, potiahnutie, polotovarů, spôsob, taveniny, zariadenie

Text:

...pole vyvolàvane pomocnými cievkami, takže sa celkovo získa zlepšenie účinnosti regulácie.0017 Prvé výhodné uskutočnenie navrhuje, že elektromagnetickým polom vytváraným na utesnenie je viacfázové putujúce pole, ktoré sa vytvára zapojenim striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 Hz a 2 kHz. Alternativou môže byť tiež jednofázové striedavé pole, ktoré sa vytvára zapojením striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 kHz a 10 kHz.0018 Obzvlášť...

Zariadenie na nanášanie vrstiev na kovový predliatok ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 621

Dátum: 25.10.2003

Autori: Brisberger Rolf, Falkenhahn Bodo, Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger

MPK: C23C 2/00

Značky: predliatok, nanášanie, ponorením, vrstiev, kovový, zariadenie, roztaveného

Text:

...a má tvar skrine. Tým sa môže jednak lacno uskutočňovať výroba hrádze ajednak sa môže mimoriadne jednoduchým spôsobom zabezpečiť spôsobilosť zariadenia k prevadzke.0019 Výhodne má hrádza vo svojej dolnej, od oblasti dna nádrže odvrátenej koncovej oblasti krycie prostriedky. S nimi sa môže dosiahnut to, že sa kúpeľ na nanášanie vrstiev, do ktorej sa elektromagnetickou iniciáciou induktormi privádzajú turbulencie, ustáli. Podľa jedného...

Zariadenie na pokovovanie kovového pása ponorom do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4287

Dátum: 18.10.2003

Autori: Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael, Behrens Holger, Falkenhahn Bodo, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00

Značky: kovového, roztaveného, ponorom, zariadenie, pokovovanie, pása

Text:

...do nádrže, odkiaľ sa z nej prostredníctvom pumpy opätdopravuje do nanášacieho kúpeľa. Tiež tu nie sú uvedené žiadne konkrétne a špecifické údaje o tom, ako sa má zachytávať unikajúcí nanášaný kov.0010 Dokument EP 0 855 450 B 1 sa zaoberá bližšie otázkou, ako tu zaistiť tesnost spodnej oblasti vodiaceho kanála. Pre jej zaistenie sú uvedené rôzne altematívne riešenia. Podla jedného uskutočnenia sa môžu ku kovovému pásu priblížiť dve Šupátka....

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponoorm do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3395

Dátum: 06.10.2003

Autori: Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael, Brisberger Rolf, Falkenhahn Bodo, Behrens Holger

MPK: C23C 2/00, C23C 2/14

Značky: zariadenie, kovových, roztaveného, ponoorm, spôsob, pásov, pokovovanie

Text:

...zadrží v pohybe, smerovanom proti povrchu kovového kontinuálnehopásu a cirkuluje pri uzávierke vzduchu.0008 Všetky uvedené riešenia sú pri tomto založené na tom, že v zásade je snaha o udržanie vopred zadanej výšky hladiny nanášaného kovu v pokovovacej nádobe. Spravidla sa rýchlosť priechodu kovového kontinuálneho pásu cez pokovovací kúpeľ používa ako podstatný vplývajúci parameter na druh a kvalitu pokovovania ponorenim do taveniny....

Zariadenie na povliekanie kovových polotovarov ponorom do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 357

Dátum: 30.01.2003

Autori: Hartung Hans-georg, Trakowski Walter

MPK: C23C 2/00

Značky: polotovarov, taveniny, kovových, zariadenie, ponorom, povliekanie

Text:

...otáčajúcimi sa v tekutom povliekacom kove, bolo navrhnuté použitie dole otvorenej povliekacej nádrže, ktorá vo svojej spodnej oblasti má vodiaci kanál pre vertikálne vedenie pásu smerom nahor, apoužitie elektromagnetického uzáveru na utesnenie. Jedná sa pritom oelektromagnetické induktory, ktoré pracujú so zatlačujúcimi, čerpajúcimi resp. zaškrcujúcimi striedavými resp. putujúcimi elektromagnetickými poiiami, ktorédole utesňujú...

Způsob pro čistění hladiny pokovovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 262912

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: hladiny, způsob, čištění, pokovovací, lázně

Text:

...výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom,že i při své jednoduchosti, konstrukční nenáročnosti a malým výrobním nákladům spolehlivě zajišťuje stírání povrchu hladinyroztaveného kovu pňed každým průchodem koše hladinou roztaveného kovu bez pŕešušení pokovovacího procesu abez zásahu obsluhy při vlastním stírání povrchu.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky...

Vana pro žárové zinkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261644

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bula Lumír, Vlček Karel, Kolek Vladimír, Kabelka Miloslav

MPK: C23C 2/00, C23C 2/06

Značky: zinkování, žárově

Text:

...tvořená bočními stěnnami, čely a Llnem. Podstatou vyunálezu je to, že vnitřní povrch vany je opatřen základní nikioaluminidovou vrstvou,kde poměr niklu k hliníku je od 101 do 20 1, na níž je nanesen-a keramická vrstva s kysličniku hlinitého s maximálnim obsahem kysličníku titaničitého a/nebo kysličníku chromitého do 25 hmotnostních, na které je vytvořena nátěrová vrstva tvořenaVýhodou vany pro žárové zinkováni podle vynálezu je to,...

Zařízení k řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261599

Dátum: 10.02.1989

Autori: Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/00

Značky: zařízení, pokovování, řízení, drátu, náběru, žárovém

Text:

...do pokovovací lázně a do horní části nádoby je přiváděn čerstvý. Jako ochranný plyn se osvědčil koksárenský plyn nebo jiný se silnými redukčními vlastnostmi. Nezbytný je přídavek širovodíku pro snížení tvorby kysličníku. Zařízení k provádění tohoto způsobu je složité a nákladné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že komora, která je jeho hlavní součástí,.ry l vybíhá vzhůru dvojice tyčí §,...

Uspořádání rotačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260847

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: pohonů, rotačního, uspořádání

Text:

...žený ůroub, připojený pevne k horní straně telíŕe brzdy.Podstata výhodného uspořádání rotečního pohonu podle vynálezu, zejména pro uspořádání e pneunetiekýn hneoínvnotoren,spočívá v ton, že spojoveoí ústrojí je vytvořena Jhko zubová spojka, jejíž jedne polovina je pripojene pevne k výstupnínuhříde 1 i hnacího motoru e jejíž druhá polovinà je pripojene pevné k horní etreně talíŕe brzdy. Přiton je výhodná, aby ve epodní straně skříně pohonu byl...

Závěs pro pokovování součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260846

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: součástí, pokovování, závěs

Text:

...konstrukčni nenáročnoeti a nelým výrobnín nákladům spolehlivě zajišřuje kvalitní pokovovaní větších titinkd a.součástí armatur, zejména ve tvaru oblouků a kolen, přičemž umožňuje využít automatizovaného zařízení pro pokovování součástí v pokovovacích koších. Jeho úprava současně zajišťuje setření popela a nečistot z povrchu pokovovaeí lázně jak při ponořování závěsu do lázně, tak i při jeho vynoŕování.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen...