C23C 14/24

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288254

Dátum: 19.01.2015

Autori: Dusza Ján, Lofaj František, Kottfer Daniel, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/24, C23C 14/30, C23C 14/22...

Značky: vytváranie, ochranných, lúčom, látky, elektrónovým, rotačných, telies, odpařováním, plochách, vnútorných, vrstiev, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vytváranie ochranných vrstiev na vnútorných plochách rotačných telies odparovaním látky elektrónovým lúčom pozostávajúce z vákuovej komory, v ktorej je umiestnené rotačné teleso, na ktoré je pripojený cez elektrickú vákuovú priechodku elektrický zdroj. V zariadení je ďalej umiestnené elektrónové delo s priamo žeravenou alebo dutou katódou, pripojené cez elektrickú vákuovú priechodku na elektrický napájací zdroj. V zariadení je...

Zariadenie na automatické zásobovanie priemyselného parného generátora tekutým kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19314

Dátum: 12.01.2012

Autori: Silberberg Eric, Marneffe Didier, Schmitz Bruno, Banaszak Pierre, Vanhee Luc

MPK: C23C 14/24, C23C 14/16, C23C 14/56...

Značky: parného, priemyselného, zásobovanie, tekutým, automatické, zariadenie, generátora, kovom

Text:

...tepelné ventily sú tvorené dvojitým plášťom, v ktorom prebieha chladenie prostredníctvom vstrekovania a cirkulácie studeného média- napájacie potrubie je vybavené obtokovým ventilom umožňujúcim použitie napájacieho potrubia ako vypúšťacej trubice- uvedené potrubia sú vyrobené z dvoch materiálov, pričom vnútro je tvorené bezšvovou rúrkou z nízkouhlíkovej ocele, grafitu alebo sialónu, ktorá je z vonkajšej strany potiahnutá nerezovou oceľou-...

Priemyselný generátor pár na nanášanie zliatiny na kovový pás a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13453

Dátum: 17.12.2009

Autori: Monnoyer Maxime, Silberberg Eric, Vanhee Luc, Schmitz Bruno

MPK: C23C 14/24, C23C 14/54, C23C 14/16...

Značky: spôsob, nanášanie, kovový, zliatiny, generátor, priemyselný, zodpovedajúci

Text:

...a maximálny prietok pary. Avšak vysoká rýchlosť pár pred zmiešaním spôsobuje, že je velmi ťažké dosiahnuť homogénnu zmes molekulárnou difúziou.0020 V L. Baptiste a kol., Electromagnetic Ievitation A new technology for high rate physical vapour deposition of coatings onto metallic strip, Surface Coatings Technology 202 (2007) 11891193, navrhuje sa spôsob založený na technológii Ievitácie vodivých materiálov v elektromagnetických poliach...

Spôsob antimikrobiálneho povrstvovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9835

Dátum: 19.01.2007

Autori: Storey Daniel, Sewell Deidre, Mcgrath Terrence, Peterson John

MPK: C23C 14/16, C23C 14/00, C23C 14/06...

Značky: spôsob, povrstvovania, antimikrobiálneho

Text:

...materiáloch, zvlhčovačoch a systémoch na úpravu vzduchu.0010 Spôsob generovania trvalej emisie kovových iónov je opísaný vU.S. patente č. 4,886,505. Podľa tohto spôsobu sa predmet povrství prvým kovom,ako je striebro, a druhým kovom, ako je platina, ktorá je s prvým kovom spojená cez spínač. Prítomnosť kovového striebra a platiny pri prítomnosti telesných tekutín vyústi do galvanickej akcie, ktorá je zameraná na emisiu alebo...

Metóda a zariadenie pre povrchovú úpravu substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4046

Dátum: 21.02.2003

Autori: Schade Van Westrum Johannes, Gleijm Gerardus

MPK: C23C 14/24

Značky: metoda, zariadenie, úpravu, substrátů, povrchovú

Text:

...forme pásu a je kontinuálne pokrývaný vrstvou materiálu. Materiál, ktorý je odparovaný, je vpriebehu času dopĺňaný odoberaním pomocou premenlivého elektromagnetického poľa dodatočného množstva materiálu, ktorý má byť odparovaný. Aktivita premenlivého elektromagnetického poľa pri odoberani materiálu zjednodušuje doplňovanie množstva materiálu, ktorý má byťodparovaný, čo ako výsledok znižuje odparovanie, kontinuálne alebo v krokoch.Premenlivé...

Způsob vytváření tenké vrstvy paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269458

Dátum: 11.04.1990

Autori: Řehák Jan, Zelenka Josef

MPK: C23C 14/24

Značky: tenké, vrstvy, vytváření, způsob, paládia

Text:

...paládia ve vodivá, pájitemé a svařitelné struktuře vrstev titan, paládiim, zlato, ,jehož podstata spočíva v ten, že se paláditm naprašuje vakuovou reaktivní metodou ve sně si kyslíka a martního plynu ze skupiny vzácnych plynů, přičenž obsah kyslíku činí 0,05 až 20 a aby. a obsah inertního plynu tvořenáho ze vzácnych plynu Jednotlivé nebo ve směsi činí 80 až 99,95 š obá Vynalez tedy spočíva v reaktivnín naprašování paladia ve sněai...

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hart Jiří, Soudný Vladimír

MPK: B23Q 1/14, C23C 14/24

Značky: pracovní, procesy, stůl, speciální

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267678

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/24

Značky: výparník

Text:

...B cropnny or uenwpa nonnomxu. orxpusaercn aomnman qacrn ornepcrnn. ro ECTB yaennuusaewcn era aowexrnauan Hcnycxanman HDBBPXHUCTL. Hro KUMHEHCHPYET cnan nepunnauamnuoñ nHarpaHHu Hanpaanenuocru Hcnycxanmeň nuaoparuu. B xomnnuupynmnx nnaeparnax c npopeunnn MDFYT euru aunonueuu Taxme oraepcrun. ocymecrsnsnmne nonoannrembuyn Koppexuun nuarpannu uanpauneuuocru. npnueu auaunrembuo noDumaeTcn PaBHOHePHUCTh Hauocunux nuenox. a 3 uaHHT....

Výparník řízené činnosti pro vakuové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267672

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/24

Značky: zařízení, vákuové, řízené, činnosti, výparník

Text:

...Hume, sen Bnusy. Hpu nocrumeuuu paóoweü TBMHGPATVPH naTepuan 8 HčHHHdeT MCHAPHTBGR H BHXOHMTL IGPGB Kdłłdľl 5, HAHFGBHGHHHŘ E CTOPOHV HâHHHHEMOŘ nonnomxu. HPM aron nocne Konbueaoro yrnysneuun 7 nepulepnñuue cnau noroxa ucnapenuux Honexyn ocamnanwca Ha xononnux cTeHKax aepxueü HacTu Kauaną 6, A ueurpansuue oánacru noToKa BHKOHHT H 3 HGFO B HJHPdBHBHMM HEHHHHBHOŇ HOJIHOIIKM.nocne ncnapeuua acero Haxonnamerocn B Tnrne 1 HaTepMana 8, HJCTB...

Zařízení pro nanášení ochranných, odrazných nebo interferenčních vrstev na funkční plochy optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246850

Dátum: 01.03.1988

Autor: Dubský Ota

MPK: C23C 14/24

Značky: ochranných, funkční, plochy, nanášení, prvků, optických, interferenčních, odrazných, zařízení, vrstev

Text:

...vystupuje ze dna J. vakuové eparatury,překryté neznázoméným krytom uzavírajícím vakuový prostor g, hřídel 2 s ramenem clony 2 I, na jehož konci je uložen zásobník z, s úložným prostorem, ve kterém jsou zásobní edpařovací částice g. Pod jeho výtokovým otvorem je uložená destičkapřitahovaná do těsnicí polohy magnetem a a na povel vysouvaná pomocí vyhezovače 19, který je ovládán tyčinkou i. Tato tyčinka A je upevněna ve vačce j, která je...

Elektrónový odparovač s dutou katódou na odparovanie materiálov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251971

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pecár Ivan, Ferdinandy Milan, Král Jozef, Liska Dušan

MPK: C23C 14/24

Značky: dutou, odparovač, materiálov, elektronový, odparovanie, vakuu, katodou

Text:

...odparovacieho zdroja do vákuových zariadení pre napar-ovanie a ionové plátovanie, vysoký výkon a vysokú odparovaciu rýchlosť, je výrobne jednoduché a keďže nepotrebuje špeciálne nákladné napájacie zdroje, pretože môže byt napájaný z dostupných univerzálnych elektrických zdrojov, je ekonomickejši ako naparovacie zdroje s elektrónovým lúčom s priamožeravenou katódou.Na priloženom obrázku je znázornená konštrukčné riešenie elektrónového...

Zariadenie na odparovanie materiálov vo vákuu elektrónovým lúčom s výkonom do 15 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: 248554

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pecár Ivan, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/24

Značky: výkonom, vakuu, lúčom, odparovanie, elektrónovým, zariadenie, materiálov

Text:

...jeho konštrukcia zabezpečuje ĺahkú údržbu, pohodlná reguláciu a nastavenie zväzku elektrőnov, zníženie hmotnosti a nárokov na pracnost výroby, zvýšenú ochranu pred posobením cdrazovýoh elektrőnov a výbornú adaptivnost pre zariadenia na iőnové plátovanie.Konštrukčná riešenie zariadenia znázornená na priloženom výkrese na obr. l, 2 a 3 v nárýse, podoryse a bokorysel pozostáva z medeného kelimku ł, ktorý je vyhotovený z dvoch nerozoberateĺne...