C22C 38/42

Austenitická zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19345

Dátum: 18.01.2012

Autori: Akesson Sofia, Forsberg Urban, Chai Guocai, Högberg Jan

MPK: C22C 38/58, C22C 38/42, C22C 38/44...

Značky: zliatina, austenitická

Text:

...sa v zliatine ďalej dosiahne vysoká pevnosť pri tečení a vysoká ťažnosť. Dobrá odolnosť proti korózii pri vysokých teplotách v kombinácii s vysokou pevnosťou pri tečení robí austenitickú zliatinu podľa vynálezu veľmi vhodnú ako materiál na konštrukčné časti vparných kotloch. Zliatina podľa vynálezu je zvlášť užitočná v zariadeniach na výrobu energie z biomasy, ktorépracujú v koróznych podmienkach pri vysokých teplotách a tlakoch.0010 Výhodne...

Austeniticko-feritická nehrdzavejúca oceľ so zlepšenou obrobiteľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18877

Dátum: 05.07.2011

Autori: Bourgin Christophe, Fanica Amélie, Peultier Jérôme, Chauveau Eric, Renaudot Nicolas, Mantel Marc

MPK: C22C 38/00, C21D 8/02, C22C 38/42...

Značky: austeniticko-feritická, oceľ, obrobiteľnosťou, zlepšenou, nehrdzavejúca

Text:

...ocel duplex podľa vynálezu má zloženie uvedené ďalej.0015 Obsah uhlíka v druhu oceli je medzi 0,01 a 0,1 hmotnostných, výhodne nižší než 0,05 hmotnostných. Príliš vysoký obsah tohto prvku znižuje odolnost proti lokálnej korózii tým, že zvyšuje riziko precipitácie karbidov chrómu v zónach tepelne ovplyvnených zváraním.0016 Obsah chrómu vdruhu oceli je medzi 20,0 a 24,0 hmotnostnými a výhodne medzi 21,5 a 24,0 hmotnostnými, aby sa...

Oceľ, spôsob výroby polotovaru z ocele a spôsob výroby súčastí z ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20165

Dátum: 17.03.2009

Autori: Medvedeva Anna, Gunnarsson Staffan

MPK: C21D 1/25, C21D 6/02, C21D 6/00...

Značky: spôsob, ocele, polotovarů, oceľ, súčastí, výroby

Text:

...telies rezných nástrojov vystavené, napríklad telesá fréz, materiál musí mať dobré mechanické vlastnosti, vrátane dobrej húževnatosti a únavovej pevnosti. Aby sa zlepšila únavová pevnosť, napätia v tlaku môžu pôsobiť na povrch telesa rezného nástroja a nateriál musí mať preto dobrú schopnosť udržať pôsobiace napätie V tlaku pri vysokých teplotách, t.j. materiál musí mať dobrú odolnosť proti relaxácii. Určité telesá rezných nástrojov sú...

Nástrojová oceľ, spôsob výroby dielcov z tejto ocele a dielec z ocele alebo získaný uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286725

Dátum: 11.03.2009

Autori: Viale Dominique, Beguinot Jean

MPK: C21C 7/06, C22C 38/44, C22C 38/42...

Značky: dielec, uvedeným, získaný, dielcov, spôsobom, nástrojová, ocele, oceľ, tejto, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná nástrojová oceľ, ktorej zloženie obsahuje v percentách hmotnosti: 0,8 <= C <= 1,5 5,0 <= Cr <= 14 0,2 <= Mn <= 3, Ni <= 5, V <= 1, Nb <= 0,1, Si+Al <= 2, Cu <= 1, S <= 0,3, Ca <= 0,1, Se <= 0,1, Te <= 0,1 1,0 <= Mo+W/2 <= 4 0,06 <= Ti+Zr/2 <= 0,15 0,004 <= N <= 0,02, pričom zvyšok zloženia je tvorený železom a nečistotami vyplývajúcimi z výroby, pričom 2,5.10-4%2 <=...

Kanister z ušľachtilej ocele na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom, zásobník, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286477

Dátum: 20.10.2008

Autori: Lostritto Richard Thomas, Nagel Jurgen, Hoelz Hubert, Vega Julio César

MPK: B65D 83/14, B21D 51/16, C22C 30/00...

Značky: spôsob, hnacím, ušľachtilej, dávkované, plynom, použitie, kanister, poháňané, výroby, ocele, zásobník, aerosóly

Zhrnutie / Anotácia:

Kanister (1) na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom skladajúci sa zo zásobníka (2) a taniera ventilu (8) s vloženým ventilom (9) z ušľachtilej ocele, odolný proti korózii na aerosólové formulácie obsahujúce hnací plyn na použitie v inhalátoroch poháňaných hnacím plynom.

Duplexná nehrdzavejúca oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13727

Dátum: 15.06.2007

Autori: Hauser Jean-michel, Serriere Mickael, Peultier Jérôme, Bonnefois Bernard, Chauveau Eric

MPK: C21D 8/02, C22C 38/18, C22C 38/42...

Značky: duplexná, oceľ, nehrdzavejúca

Text:

...Príliš vysoký obsah tohto prvku totiž zhoršuje odolnosť proti Iokalizovanej korózii tým, že zvyšuje riziko zrážania karbidov chrómu v tepelne ovplyvnených oblastiach zvarov.0021 Obsah chrómu tejto ocele je 21 - 25 hmotn., podľa možnosti 22 - 24 hmotn., aby sme získali dobrú odolnosť proti korózii, prinajmenšom rovnakú ako odolnosť ocell typu 304 a 304 L. 0022 Obsah niklu tejto ocele je 1 - 2,95 hmotn. a podľa možností je nižší alebo...

Blok ocele na výrobu foriem na vstrekovanie plastov alebo na výrobu dielov na tvarovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 164

Dátum: 01.04.2003

Autor: Beguinot Jean

MPK: C22C 38/44, C22C 38/46, C22C 38/42...

Značky: ocele, tvarovanie, plastov, foriem, výrobu, kovov, vstrekovanie, dielov

Text:

...ktoré sú rovnako bežne používané na vstrekovanie ľahkých zliatin. Tieto ocele obsahujú približne 0,4 uhlíka, 5 chrómu, 1,25 molybdénu, 0,3 až 1 vanádu. Avšak tieto ocelemajú v ešte väčšej miere rovnaké nevýhody, uvedené vyššie, ako 55 NCDV 7.0004 Ďalším problémom, ktorý sa obzvlášť závažným spôsobom prejavuje pri zvýšení tvrdosti, ktoré je takmer nevyhnuteľne spojené so znížením húževnatosti, je riziko vytvorenia trhlín medzi chladiacimi...

Chróm-nikel-mangán-medená austenitická antikorózna oceľ s nízkym obsahom niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1668

Dátum: 19.12.2002

Autori: Hsieh Meng-hsin, Wu Yi-cheng, Liu Hao-shang, Huang Pei-te

MPK: C22C 38/42, C22C 38/58, C22C 38/54...

Značky: nízkým, antikorózna, obsahom, austenitická, niklu, chróm-nikel-mangán-medená, oceľ

Text:

...antikorózna oceľ má obsah ô-feritu, ktorý je menšíako 8,5 pričom tento obsah vyhovuje požiadavkám daným nasledujúcimobr. 1 diagram znázorňujúci vzájomný vzťah medzi obsahom ô-feritu podľa výhodného uskutočnenia austenitickej antikoróznej oceie podľapredmetného vynáiezu a teplotou spracovávania za tepia.0010 Vo výhodnom uskutočnení obsahuje táto chróm-nikeI-mangánmedená austenitická antikorózna ocel snízkym obsahom niklu (a) 0,03 ...

Prášková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holouš Alois, Mičulek Jiří

MPK: C22C 38/42

Značky: směs, prášková

Text:

...při tepelném zahřátí celého průvlaku k erozi této pájky, která vede k odtavování částí hraničících s jádrem průvlaku a posleze až k uvolnění celého jádra,což představuje destrukci průvlaků. Směs na bázi karbidu wolframu-kobalt WC-Co vyžadují vysokou slínovací teplotu, která vede ke grafitizaoí vlastního diamantového jadra polykrystalického průvlaku. Další dosud známé směsi používané jako materiál meziobjímky mají rozdílný koeficient tepelné...