C22C 38/14

Spôsob výroby martenzitickej ocele s veľmi vysokou medzou pružnosti a plech takto získaný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20120

Dátum: 20.04.2012

Autori: Bouaziz Olivier, Zhu Kangying

MPK: B62D 29/00, C21D 6/00, C21D 8/02...

Značky: medzou, plech, pružnosti, velmi, získaný, výroby, spôsob, vysokou, takto, ocele, martenzitickej

Text:

...kriviek začiatkov transformácie, tzv. nosovt0020 Obsah chrómu musí byť menší alebo rovný 4 . Po prekročení tohto obsahu jejeho vplyv na kaliteľnosť prakticky bezvýznamný, teda ďalšie pridanie chrómu je drahé a bez zodpovedajúceho prospešného účinku.0021 Avšak obsah molybdénu nesmie prekročiť 2 , kvôli jeho nadmerným výrobným nákladom. 0022 voliteľne môže oceľ obsahovať aj bór velká deforrnácia austenitu môže pri ochladzovaní urýchliť...

Spôsob výroby vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20349

Dátum: 31.01.2012

Autori: Tiekink Wouter Karel, Schaar Benno, Richards Bernardus Johannes

MPK: C21D 8/04, C21D 8/02, C21C 7/10...

Značky: spôsob, výroby, ocele, vysokopevnostnej

Text:

...a/alebo oxidu železa. V dôsledku nízkej teploty rekryštalizácie ocele môžu byť znížené aj teploty žíhania, vďaka čomu je spôsob úspornejší, taktiež je aj redukovaná tendencia rastu zŕn v produkte. Znížené teploty žíhania taktiež bránia zlepeníu v dávkových spôsoboch žíhania a znižujú riziko ruptúry pri plynulom žíhaní. Ďalšou výhodou velmi čistých hraníc zŕn je výrazne nižšia náchylnosť ku korózii na hraniciach zŕn. To je obzvlášť dôležité...

Valcovaná oceľ, ktorá sa vytvrdzuje pomocou precipitácie po tvárnení za tepla a/alebo kalení v nástroji, majúca veľmi vysokú pevnosť a ťažnosť, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20703

Dátum: 06.09.2011

Autori: Barbier David, Bouaziz Olivier, Jung Coralie

MPK: C22C 38/02, C21D 6/00, C21D 6/02...

Značky: kalení, ktorá, majúca, tvárnení, velmi, pevnosť, tepla, spôsob, pomocou, vytvrdzuje, výroby, valcovaná, ťažnosť, vysokú, nástroji, precipitácie, oceľ

Text:

...spočívať v ohreve dielu pri akejkoľvek rýchlosti Vc 2 až na teplotu výdrže TOA po dobu toA, potom v ochladzovaní dielu pri rýchlostí vm vyššej ako 1 C/s tak, aby diel získal požadované mechanické vlastnosti. Obzvlášť výhodné je ochladzovanie vzduchom.pri Ty 950 °C, po ktorej nasleduje ochladzovanie Vref 1 s rýchlosťou 30 C/s až na izbovú teplotu,ktorá je nižšia než teplota Ms. Krivka plnou čarou znázorňuje mechanické správanie vjednoosom ťahu...

Oceľ na tvárnenie za tepla alebo kalenie pod nástrojom so zlepšenou ťažnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12140

Dátum: 03.03.2008

Autori: Laurent Jean-pierre, Malot Thierry

MPK: C21D 7/13, C21D 6/00, C21D 1/18...

Značky: zlepšenou, tepla, kalenie, tvárnenie, ťažnosťou, oceľ, nástrojom

Text:

...nečistotami pochádzajúcimi z výroby, pričom mikroštruktúra ocele je tvorená aspoň 75 rovnoosým feritom, martenzitom v množstve vyššom alebo rovnajúcomsa 5 a nižšom alebo rovnajúcom sa 20 a bainitom v množstve nižšom alebo rovnajúcom sa 10.Predmetom vynálezu je taktiež diel z ocele so skôr uvedenými charakteristikami, vyznačený tým, že zloženie ocele obsahuje hmotnostne 0,050 S C S 0,080, 1,20 S Mn S 1,70,SiS 0,070, S S 0,004, P s...

Oceľový plech valcovaný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17959

Dátum: 22.09.2006

Autor: Han Seong-ho

MPK: C21D 9/46, C21D 8/02, C22C 38/04...

Značky: studena, valcovaný, ocelový, plech

Text:

...odstraňujúcu nevýhody bežnej ocele, ktorej tvárnosť sa zhoršuje úmerne so zvyšujúcouprvky, ako je rozpustený dusík alebo rozpustený uhlík,rozpustené v pevnom stave roztoku V ihlicovitých dislokáciách v oceli, vytvorených počas deformácie. Ak má oceľ vysoké množstvá rozpusteného dusíka a uhlíka, vytvrdzovanie vypekaním sa s výhodou zlepšuje, ale zvyšuje sa tiež vlastnosť prirodzeného starnutia V dôsledku tak vysokého množstva rozpustených...

Oceľový plech vytvrdzovateľný vypaľovaním, valcovaný za studena so zvýšenou pevnosťou a spôsob výroby oceľového plechu valcovaním za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15829

Dátum: 22.09.2006

Autor: Han Seong-ho

MPK: C21D 8/02, C22C 38/04, C21D 9/46...

Značky: plech, vytvrdzovateľný, výroby, vypaľovaním, spôsob, studena, ocelový, pevnosťou, plechů, valcovaním, ocelového, valcovaný, zvýšenou

Text:

...má pevnosť v ťahu 390 MPa alebo nižšiu. Má teda vysokú tvárniteľnosť a spontánne zvyšuje medzu klzu vypaľovaním náterupo lisovaní. S týmito hodnotami oceľ valcovaná za studenávytvrdzovateľná vypaľovaním je vyhľadávaná ako ideálna oceľ prekonávajúca nevýhody konvenčnej ocele, ktorej tvárniteľnosť je0011 Vytvrdzovanie vypaľovaním je proces, ktorý používa druh javu pri starnutí deformáciou, ktoré prebieha ako intersticiálne prvky napríklad...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a takto získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4041

Dátum: 13.11.2003

Autori: Brisson Jean-georges, Beguinot Jean

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: získaný, ocelového, voči, spôsob, takto, výroby, odolného, abrázii, plech, plechů

Text:

...Mo a W sú vyjadrené v hmotnosti,- potom sa diel alebo plech chladí priememou rýchlosťou chladenia V jadre Vr 1150 xepl 7 (v °C/s) a vyššou ako 0,l°C/s medzi teplotou T a l 0 O°C, pričom ep je hrúbka dielu alebo plechu vyjadrená V mm,- a potom sa diel alebo plech ochladí až na teplotu okolia, a prípadne sa uskutočnívyrovnanie, 0006 Kalenie môže byť prípadne nasledované popúšťaním na teplotu nižšiu ako 350 °C,výhodne na teplotu nižšiu ako...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného proti obrusu a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3310

Dátum: 13.11.2003

Autori: Brisson Jean-georges, Beguinot Jean

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: plech, plechů, výroby, odolného, ocelového, spôsob, obrusu, získaný, proti

Text:

...ako 0,23, výhodne menej ako 0,22 na zabezpečenie dobrej spôsobilosti na zváranie a rezanie.- 0 až 0,67 titánu a 0 až 1,34 zirkónia, pričom tieto obsahy musia byť také, aby súčet Ti Zr/2 bol vyšší ako 0,05, výhodne vyšší ako 0,1 a ešte lepšie vyšší ako 0,2,aby oceľ obsahovala hrubé karbidy titánu alebo zirkónia, ktoré zvyšujú odolnost proti obrusu. Avšak súčet Ti Zr/2 musi zostať nižší ako 0,67, lebo za touto hodnotou súčtu by oceľ...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3186

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: spôsob, voči, plech, odolného, ocelového, získaný, výroby, abrázii, plechů

Text:

...materiálu. Z toho vyplýva, že obsah titánu musí výhodne zostať nižší ako 1 a lepšie nižší ako 0,9 , ba aj nižší ako 0,7 a obsah zirkónia musí výhodne zostať nižší ako 2 a lepšie nižší ako 1,8 , ba aj nižší ako 1,4 .- 0 (alebo stopy) až 2 lcremíka a 0 (alebo stopy) až 2 hliníka, pričom súčet Si Al je medzi 0,5 a 2 a výhodne vyšší ako 0,7 . Tieto prvky, ktoré majú redukčný charakter,majú okrem toho za úlohu podporovať získanie...

Zloženie ocele s veľmi vysokou pevnosťou, spôsob výroby výrobku z takejto ocele a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1550

Dátum: 28.08.2002

Autori: Vandeputte Sven, Mesplont Christophe, Jacobs Sigrid

MPK: C21D 8/02, C22C 38/04, C22C 38/02...

Značky: velmi, výrobků, spôsobom, ocele, týmto, výrobok, takejto, spôsob, zloženie, vysokou, pevnosťou, výroby, vyrobený

Text:

...že meď veľmi zhoršuje húževnatosť teplom ovplyvnenejoblasti po zváraní a preto zhoršuje zvárateľnosť. Je to tiežčasto spojené s problémami krehkostí za tepla.0005 Dokument EP 0019193 opisuje spôsob výroby dvojfázovej ocele, obsahujúcej hlavne jemnozrnný ferit s V ňom rozptýlenými zrnami martenzitu. Zloženie obsahuje 0,05 až 0,2 C, 0,5 až 2,0 Si, 0,5 až 1,5 Mn, 0 až 1,5 Cr, 0 až 0,15 V, 0 až 0,15 Mo, 0 až 0,04 Ti, 0 až 0,02 Nb....

Způsob výroby ocelí douklidněných hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Turek Jiří, Lapšíková Jiřina, Stračár Slavomír, Čečko Michal, Chvojka Jan, Dostál Jindřich

MPK: C22C 38/14

Značky: způsob, hliníkem, oceli, douklidněných, výroby

Text:

...zvýší průchodnost válcovny a tím se zkrátí výrobní cyklus a dále, že nejsou nutné náklady spojené s rekonstrukcí stávajících zařízení pro plynulé odlévání oceli, případně i výstavbou nového zařízení, čímž se podstatné sníží investiční náklady.Působení titanu nebo zirkonu na omezení tvorby trhlin na předlitcích, vyrobených na zařízení pro plynulé odlévání oceli, je možno vysvětlit V podstatě dvojím způsobem. V průběhu plynulého odlévání oceli...

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248508

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: způsob, subledeburitickou, výroby, kalitelné, oceli, matricí

Text:

...Podle tohoto způsobu se subledeburitická ocel základního složení, tj. bez přídavku sloučenin titanu, roztaví a tavenina se některým ze známých způsobů granuluje, například rozprašováním neutrálním plynem, vodou a podobně. Vzniklý práškový granulát se poté po případněm předběžněm zpracování, například mletí, žíhání a podobně, smíeíe příslušným podílem práškových sloučenin titanu, lisuje a spéká. Pro lisování a spékání může být použito...

Způsob výroby kalitelné oceli se subledeburitickou matricí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248507

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: kalitelné, způsob, oceli, subledeburitickou, výroby, matricí

Text:

...se přidá ve formě nejméně jedné další komponenty.Ocel vyrobená způsobem podle vynálezu má výhodnější strukturaC 21 24 a 507 i vlastnosti než ocel vyrobená odléváním do ingotů nebo ve forměodlitků. Tvrdé částice sloučenin titanu jsou disperzní, rovnoměrně rozložené a mají vysokou tvrdost, takže ocel je izotropní a má při velmi dobré odolnosti proti opotřebení i dobrou houževnatost. Způsob výroby podle vynálezu je založen na technologii...

Způsob výroby kalitelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248506

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/14

Značky: kalitelné, způsob, výroby, oceli

Text:

...jednotlivých áložek, poté se slitina granuluje, slieuje a spéká. Způsob podle dalšího význaku výnálezu epočívá v tom, že složky eloučeniny titanu ae alespoň z části přidávaji do elitiny ve formě slitiny nebo sloučeniny, například ferotitanu a karbidu chromu. Po zakaleni je ve struktuře oceli e výhodou přítomno nejvýše 10 obj. nerozpuštých karbidů wolframu, molybdenu a/nebo vanadu, popřípaděkomplexních karbidů těchto kovů. 248506Ocel...