C22C 37/00

Ferozliatina šedej liatiny a odlievaná súčasť motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8384

Dátum: 12.05.2003

Autori: Björkman Carl, Penttinen Martti, Björklind Tobias

MPK: C22C 37/10, C22C 37/00, F02F 1/00...

Značky: spaľovaním, vnútorným, odlievaná, liatiny, motora, šedej, ferozliatina, súčasť

Text:

...Wöhlerove únavové krivky pre základnú zliatinu, EP 1 506 323 334 B 3/TPODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0011 V nasledujúcom opise všetky poskytnuté percentá pre prvkyv špecifikovaných zliatinách sú dané ako hmotnostné percentá.0012 Zliatina podľa predloženého vynálezu je šedá Iiatina, ktorá má perlitickú štruktúru, pričom obsah uhlíka je 3,2 - 3,49 . Pomerne vysoký obsah uhlíka podporuje zdravú štruktúru. Prísady 0,2 - 0,4 chrómu, ktorý...

Legovaná zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 325

Dátum: 30.04.2003

Autor: Menk Werner

MPK: C22C 37/00

Značky: legovaná, zliatina

Text:

...úlohou vynálezu uviesť legovanú zliatinu, ktorá je vyrobená 2 pokiaľ možno nákladovo priaznivých prvkov a kde liatinové diely vykazujú pokiaľ možnoTáto úloha je Vyriešená legovanou zliatinou pre liatinové výrobky s vysokou teplotnou stálosťou, ako je definovanéUprednostnené ďalšie uskutočnenia vynálezu vyplývajú zoJe výhodou, že zliatina má pokiaľ možno vysokú štrukturálnu stabilitu a pokiaľ možno vysokú odolnosť voči oxidácii. To sa dosahuje...

Šedá litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 271762

Dátum: 14.11.1990

Autor: Stráský Drahoslav

MPK: C22C 37/00

Značky: litina, šedá

Surové železo pro výrobu tvrzených válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270618

Dátum: 12.07.1990

Autori: Uksa Eduard, Borák Arnošt, Madarasz Štefan, Dědoch Jan, Blahovec Josef

MPK: C22C 37/00

Značky: válců, výrobu, železo, surové, tvrzených

Text:

...nedostatky jsou odatraneny.použitím surováho železa pro výrobu tvrzených válců podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že surové železo obsahuje 3,0 až 4,1 hmot. uhlíku, stopy až 0,6 X hmot, křemíku, do 0,1 hmot. síry, do 0,4 hmot. fosforu,do 0,4 hmot. niklu a do 0,15 hmot. chromu,.vyznaćující se tím, že obsahuje mangan v rozmezí od 0,1 do 0,6 hmot. stopové prvkyjako olovo, ant 1 mon,.cín, titan, měd.a kadmlum méně než 0,02 k...

Vsádzka pre výrobu surového železa v elektrickej oblúkovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270131

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blahovec Jozef, Uksa Eduard, Borák Arnošt, Madarasz Štefan

MPK: C22C 37/00, C21B 11/10

Značky: vsádzka, elektrickej, výrobu, oblúkovej, surového, železa

Text:

...odstraňuje vsádzka pre výrobu aurováho železo a obsahom 3,0 až h,1 uhlíka, stopy at 0,6 kramika, 0,1 a 0,6 K mangánu, do 0,1 airy, do o,a roaforu, do 0,0 niklu a do 0,15 chrőmu, zvyšok železo a ktorá aa skladá v H hmotnosti z 57 až 54 železnej rudy s obsahom 65 až 75 3 železa, 1,0 a 2 1,5 ä msngánovaj rudy sVýhodou vaádzky podla vynàlezu Jo, že umožňuje tsvenie špeciálneho eurováho železa napratržitým gpoeobom v elektrickej oblúkovej...

Šedá litina pro plynulé lití tyčí a profilů k obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265920

Dátum: 14.11.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: C22C 37/00

Značky: obrábění, šedá, lití, tyčí, litina, plynule, profilů

Text:

...litina pro plynulé liti tyčí a profilu k obráběni,podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívâ v tom, že litina obsahuje podle hmotnosti 2,8 až 3,5 8 uhliku, 2,5 až 3,5 křemiku, 0,25 až 0,50 S manganu, do 0,10 8 chromu, do 0,030 do 0,10 chromu, do 0,10 S niklu, do 0,03 2 molybdenu, do 0,05 1 vanadu, do 0,08 Imědi, do 0,01 Q antimonu, Plynule lité odlitky z šedé iitiny podle vynálezu jsou homogenní v celém průřezu, maji velmi jemný grafit a...

Litina pro odlitky referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257601

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 37/00, G01N 33/20

Značky: referenčních, materiálů, litina, odlitky

Text:

...koeficient soustředuje grafitizační tendence, druhý tendence k tvorbě oxisulfifických vměstkú, třetí reguluje poměr mezi železem a ostatními kovy Sa, sa, 7 A a B skupiny periodické soustavy prvků. čtvrtý koeficient zabraňuje Větším rozdílům v obsahu železa v referenčních materiálech a prüměrném obsahu železa v nej~ běžnějších typech litin, který se pohybuje okolo 93 hmot. železa.Litina podle vynálezu je dále blíže popsána dle připojené...

Způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241447

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balthazor Terry Mack

MPK: C22C 37/00

Značky: výroby, trojvrstvé, způsob, tvrzené, litiny, válce

Text:

...cementit. Takovéto válce jsou sice dostatečně tvrdé, ale křehké a nepružné a při používání nesnášejí tepelné ame chemické zatížení . up Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že do tekutého kovu pro odlévání válcü se na 1 tunu přidá 0,3 až 2 kg hmotnosti 75 ferosilicia a po jeho rozpuštění dále 0,2 až1 kg hmotnosti mletého grafitu nebo grafitového odpadu o...

Otěruvzdorná šedá litina, zejména pro tvářecí nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250951

Dátum: 14.05.1987

Autor: Král Zdeněk

MPK: C22C 37/00

Značky: tvářecí, šedá, nástroje, litina, zejména, oteruvzdorná

Text:

...1,0 S molybdenu, 1,0 až 4,0 niklu a/nebo mědi, přitom mědi je maximálně 2 .U dosud známých litin používaných pro tvářecí nástroje není v jejich složení ve stávající kombinaci s ostatními prvky v daném rozmezí nikl a měč, které mohou být vzájemné nahrazeny, ale i použity současně. Životnost nástrojů vzrůstá se snižováním obsahu fosforu a síry. Šedá litina podle vynálezu je charakterizována perliticko-bainitickou strukturou,která zajištuje...

Sposob výroby zliatin železo-titan-hliník-kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 249886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meško Vladislav, Repčák Vladimír, Parcia František, Markovič Ivan, Luczyová Ružena, Harmaniak Ján, Bobok Ľudovít

MPK: C22C 37/00

Značky: zliatin, spôsob, železo-titan-hliník-kremík, výroby

Text:

...titánu zabraňuje vytvorená vrstva trosky.Výhodou riešenia podľa vynálezu ďalej je, že sa podstatne zníži spotreba deficitného hliníka, zníži sa spotreba elektrickej energie na jednotku výroby, zníži sa kratn-ost trosky, zvýši sa produktivita pecného agre~ gátu, zvýši sa nutnost vyrobenej zliatiny a čo je ,najdôležitejšie využije sa .aj taký titánonosný odpad, ktorý ináč nie je možné využiť.Predmet vynálezu je ilustrovaný na...

Šedá litina pro třecí strojní součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249102

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chapman Barbara Jean, Hatch Donald

MPK: C22C 37/00

Značky: součástky, třecí, litina, strojní, šedá

Text:

...častice, jako výše uvedený vanad a niob. Například je velmi výhodné přidat do roztavené litiny za účelem ovládání třecích vlastností a opotřebítelnosti vanad ve for-mě ferrovanadu), 249102přičemž obsah titanu v roztavené litině se dovrší použítím vanadu jako přísady. Příklady, tabelárně sestavené V následující t-abulce, znázorñují nejvýhodnější pro« vedení vynáíezu V tabulce tvoří zbytek složek litiny zde uváděných do 100 samozřejmě...

Nízkolegovaná perlitická litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233424

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tvrdý Miroslav, Žampach Jaromír

MPK: C22C 37/00

Značky: litina, nízkolegovaná, perlitická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nízkolegované perlitické litiny, určené zejména pro výrobu brzdových segmentů v bimetalickém provedení. Doposud používané litiny pro tento účel jsou legované obvykle chromem, molybdenem, vanadem, niklem a mědí v různých kombinacích. Jejich nevýhoda je to, že nelze při požadované perlitické struktuře bez výskytu volného feritu a cementitu zajistit jejich dostatečnou strukturní stabilitu při vyšších teplotách, vznikajících při...