C22C 35/00

Zliatina “Kazakhstanski” na redukciu a dotovanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12445

Dátum: 18.09.2008

Autori: Nazarbaev Nursultan Abishevich, Tolymbekov Manat Zhaksybergenovich, Zharmenov Abdurassul Aldashevich, Shkolnik Vladimir Sergeevich, Baisanov Sailaubay Omarovich

MPK: C21C 7/00, C22C 35/00

Značky: kazakhstanski, dotovanie, zliatina, ocele, redukciu

Text:

...2.0008 Dosiahnutý technický výsledok je zlepšovaný v kvalite ocele ošetrenej pomocou nárokovanej zliatiny vďaka hlbokej redukcii a modiñkácii nekovovýchvtrúsenín a súčasne mikrolegovanie ocele báriom, titánom a vanádom.0009 Navrhnutý vynález, ako je odhalený v patentovom nároku 1, je0010 Zliatina na redukovanie, Iegovanie a moditikovanie ocele, obsahujúca hliník, kremík, vápnik, uhlík a železo, ktorá navyše obsahuje bárium, vanád a0011...

Modifikátor liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278920

Dátum: 12.11.1991

Autori: Lekach Semjon Naumovič, Bestužev Nikolaj Ivanovič, Wachter Igor, Sluckij Anatolij Grigorijevič, Tribuševskij Vladimír Leonidovič, Murgaš Marian

MPK: C21C 1/08, C21C 1/10, C22C 35/00...

Značky: liatiny, modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátor liatiny, ktorý zabraňuje vzniku horúcich trhlín a znižuje sklon liatiny k tvorbe defektov sťahovania, obsahuje 6 až 15 % hmotn. kovov vzácnych zemín skupiny céru, 1 až 4 % hmotn. vápnika, 0,1 až 4 % hmotn. medi, 5 až 15 % hmotn. železa, 5 až 25 % hmotn. kremíka, 0,1 až 1,5 % hmotn. horčíka, 2 až 7 % hmotn. bizmútu a zvyšok tvorí hliník.

Tavidlo pro výrobu feroslitin, zejména silikomanganu, vyráběných v elektrických obloukových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269848

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pracný Jaroslav, Harmaniak Ján, Teplický Ernest, Kováčik Ervín

MPK: C22C 33/04, C22C 35/00

Značky: elektrických, vyráběných, silikomangánu, výrobu, pecích, tavidlo, obloukových, zejména, feroslitin

Text:

...ke zvýšená energetické spotřebě technologického procesu výroby a popřipedě i ke zhoršení hygienických a bezpečnostních podmínek.Uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím tavidle podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že tavidlo, ktoré bylo tepelně upravené již v procesu vyroby aurového železa obsahuje v hmot. 35 až 55 oxidu vápenatého, 5 až 20 oxidu hořečnatáho, 25 až 45 oxidu křemičitáho a 1 až 10 oxidu hlinitého.Výhoda tnvidle...

Spôsob doredukovania trosky z výroby rafinačného ferochrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267151

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holub Pavol, Borák Arnošt, Svorenčík Štefan

MPK: C22C 35/00

Značky: výroby, trosky, spôsob, doredukovania, rafinačného, ferochrómu

Text:

...až do zníženia obsahu kysličníka chromitého v odvalových troskách pod 2 5 hmot., pričom sa získava medziprodukt vo forme silikochrômu s obsahom chrómu nad 30 hmot. Na úpravu fyzikálnych vlastností a chemického zloženia odvalovej trosky sa môžu pri procese doredukovania pridávať do 20 troskotvorné prísady najmä vápno a surovinyobsahujúce hliník alebo jeho zlúčeniny.Postup oproti doteraz známym postupom je jednoduchý, menej náročný na...

Sposob zisťovania prepalu ferosilícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266955

Dátum: 12.01.1990

Autor: Cengel Peter

MPK: C22C 35/00

Značky: zisťovania, prepalu, spôsob, ferosilícia

Text:

...zmeraní mernej hmotnosti rovnakého ferosilícia o zrnitosti 2 až 5 mm. Velkost odchylky mernej hmotnosti od tabuľkovej hodnoty pre daný obsah kremíka je nepriamo umerná veľkost hodnoty prepalu pri tavbe ocele.Výhoda uvedeného spôsobu spočíva v možnosti hodnotenia a výberu ferosilícia pred jeho použitím na leqovanie. Vyrobené ferosilícium môže byt z pohľadu prepalu viac, alebo menej vhodné, čo je možné zistit nepriamo meraním a vyhodnotením...

Způsob úpravy metalurgické přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 264516

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novotný Eduard, Kovalský Václav, Šula Jan

MPK: C22C 35/00

Značky: způsob, přísady, metalurgické, úpravy

Text:

...k jejímu nedostatečnému využití. Při drcení přísady vzniká obtížné využitelný a zpracovatelný odpad.Cílem vynálezu je efektivní využití metalurgických přísad.Podstata vynálezu spočíva v tom, že metalurgická přísada se smísí s kovovým odpadem, načež se vzniklá směs působením tlaku upravuje do pevného tvaru.Upravená metalurgická přísada se nenalepuje na pánve, snadno se rozpouští a nedochází k jejímu odplavování se struskou. e možno zpracovat...

Způsob výroby slitiny pro mikrolegování oceli vanadem a dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ježka Drahomír, Goszyk Bohuslav, Kuchař Lumír, Kozelský Petr

MPK: C22C 35/00

Značky: oceli, výroby, vanadem, dusíkem, slitiny, mikrolegování, způsob

Text:

...vzájemné kombinaci.Dále se přidévá až 30 hmotnostních ceru nebo kovů alkelických zemin nebo kovů vzácnych zemin, titen až do 30 hmotnostních, zirkonium až do 30 hmotnostních, tantol až do 30 hmotnostních, ursn už do 30 hmotnostních, e to rovněž bud semostatně,nebo v jejich vzájemné kombinaci.Vyššího účinku se dosahuje především tím, že se sníží energetická náročnost, společně se surovinovou náročnosti výroby e dochází k podstatnému...

Vsádzka pre výrobu ferowolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252397

Dátum: 13.08.1987

Autor: Harmaniak Ján

MPK: C22C 35/00

Značky: výrobu, ferowolfrámu, vsádzka

Text:

...dávkovanie železa do vsádzky v rôznych formách spôsobovalno kolísanie obsahu wolfrámu v zliatine a tým zhoršovalo kvalitu vyrábanej zliatiny, okrem toho takýto stav sťažoval vyčerpávanie natavenej zliatiny z elektrickej oblúkovej pece.Uvedené nevýhody odstraňuje vsádzka pre výrobu ferowolfrámu na báze wolfrámo 4vých koncentrátov s prísadou koksu, ferosilícla a vratného odpadu, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že vsädzka je...

Spôsob výroby komplexnej očkovacej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šnajdr Petr, Osuský Juraj, Štryncl Vladimír

MPK: C22C 35/00

Značky: výroby, očkovacej, spôsob, komplexnej, zliatiny

Text:

...oblúkovej peci vyrobí zliatina s požadovanýim »obsahom kr-emíka, železa. a vápnika, Iktorá v tekutom stave, pri teplote 1170 až~ 125 i 0 °C sa prenesie »do tlakovej nádoby .a pri tlaku 0,5 až 1,0 MPa sa do tejto zliatiny pridáva horčík, prípadne kovy vzácnych zemín.Týmto spôsobom je možno vyrábať kom- .plexnú očkovaciu zllatirnu v hutníctve, kde sa vyrába zliatina kremíka a železa s obsahom kremíka 44 až 57 °/0, alebo zliatiny kremíka a...

Feromolybdenwolframová předslitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233938

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bičovský Karel, Konrád Vladimír

MPK: C22C 35/00

Značky: předslitina, feromolybdenwolframová

Zhrnutie / Anotácia:

Předslitina je určena pro legování ušlechtilých ocelí, zejména nástrojových a obsahuje 20 až 50 % hmotnosti molibdénu, 5 až 20 % hmotnosti wolframu, stopy až 1,5 % hmotnosti uhlíku, stopy až 0,05 % hmotnosti síry, stopy až 0,5 % hmotnosti manganu, stopy až 0,5 % hmotnosti křemíku, stopy až 0,1 % hmotnosti fosforu a zbytek železo, přičemž součet obsahů molybdenu a wolframu je v rozmezí 40 až 65 % hmotnosti.

Vsádzka pre výrobu ferosilikochrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248129

Dátum: 15.01.1987

Autor: Borák Arnošt

MPK: C22C 35/00

Značky: výrobu, vsádzka, ferosilikochrómu

Text:

...vyšším obsahom kysličníka horečnatého.Uvedené nedostatky sú odstránené vsádzko-u pre výrobu ferosilikochrómu p~odla vynalezu, zloženej z chrómovej rudy a ferochro-mu ohlíkatého, ktorých pomer vo vsádzke je 1 0,1 až 0,5 dielov hmotnostných, pričom Chromová ruda obsahuje viac ako 15 percent hmot. kysličníka horečnatého a ferochröm uhlíkatý 50 až 73 hmot. ch-rómu.Vsádzka podľa vynálezu využíva výhodydoteraz používaných postupov, pričom je to...