C22C 19/05

Termomechanické spracovanie zliatin na báze niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20836

Dátum: 07.05.2012

Autori: Forbes Jones Robin, Rock Christopher

MPK: C22F 1/10, C22C 19/05

Značky: báze, termomechanické, spracovanie, niklu, zliatin

Text:

...priereze operácieobrázok 2 A je schematický nákres v priečnom priereze a obrázok 2 B je perspektívny schematický nákres za tepla kovaného a tepelne spracovaného dlhého výrobku, ktorý má prstencovitú oblasť neobvyklého rastu zŕn aobrázky 3 A až 3 D sú metalografické snímky makroštruktúry v priečnom priereze dlhých výrobkov zo Zliatiny 690, ktoré zobrazujú rôzne vplyvy termomechanického spracovania podľa rôznych tu opísaných nelirnitujúcich0006...

Superzliatiny na báze niklu a výrobky vyrobené z uvedenej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14805

Dátum: 20.08.2010

Autori: Devaux Alexandre, Heritier Philippe

MPK: C22C 19/05, C22F 1/10, C22C 1/02...

Značky: niklu, vyrobené, superzliatiny, výrobky, zliatiny, báze, uvedenej

Text:

...dielov na turbiny. napríklad disky turbiny.0014 Cielom tohto vynálezu je ponúknuť zliatinu za nízke obstarávacie náklady, to znamená s nižšími nákladmi na legujúce prvky ako u zliatin typu UDIMET 720 a s kujnosťou vyššou ako u zliatiny typu UDIMET 720, a to pri zachovaní dobrých mechanických vlastnosti pri vysokých teplotách (700 °C), to znamená lepších ako u üiatiny 718 PLUS. Inak povedané, jeho cielom je ponúknuť zliatinu, ktorej...

Zvárateľná zliatina niklu, železa, chrómu a hliníka odolná voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16690

Dátum: 13.11.2008

Autori: Matthews Steven, Ishwar Venkat, Klarstrom Dwaine

MPK: C22C 19/05

Značky: voči, chromu, zliatina, zvárateľná, niklu, odolná, hliníka, železa, oxidácii

Text:

...titánu, 0,2 až 0,4 kremika a 0,2 až 0,5 mangánu. Zliatina môže obsahovať tiež ytrium, cér a lantán, a to v množstve až do 0,01 . Uhlík sa tu môže vyskytovať v množstve až do 0,25 . Bór môže byť zastúpený až do hodnoty 0,004 , zirkón až do 0,025 . Zvyšok zliatiny tvori nikel plus nečistoty. Okrem toho, celkový obsah hliníka s titánom by mal byť medzi 3,4 a 4,2 a pomer chrómu k hliníku by mal byť od približne 4,5 do 8.0011 Uprednostñujeme...

Ni-Cr-Co-Mo zliatina pre pohon plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6725

Dátum: 30.08.2005

Autor: Pike Lee

MPK: C22C 19/05

Značky: turbínou, ni-cr-co-mo, plynovou, pohon, zliatina

Text:

...sa berie za mieru náchylnosti k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia (nižšie hodnoty predĺženia poukazujú na väčšiu náchylnosť k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia). Predĺženiev CHRT je funkciou testovacej teploty a normálne vykáže minimum konkrétnej3 teplote. Teplota, pri ktorej k tomuto dôjde, je okolo 816 °C (1500 °F) pre mnohé tvámené gama-s-čiarkou spevnené zliatiny.Dobrá pevnosť a tepelná stabilita pri vysokých teplotách, požadované...

Nikel-chrómová zlievárenská zliatina tepelne stála a odolná proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2327

Dátum: 22.01.2004

Autori: Jakobi Dietlinde, Durham Ricky, Becker Petra, Kirchheiner Rolf

MPK: C22C 19/05

Značky: stála, odolná, proti, korózii, tepelně, zliatina, zlievarenská, nikel-chrómová

Text:

...zliatin, čo vedie ku vzniku trhlín v dôsledku tečenia v ochrannej vrstve oxidu chromitého a k prieniku uhlíka a kyslíka cez trhliny do materiálu trubice. Najmä pri cyklickom teplotnom namáhani môže dôjsť ku vzniku trhlín v ochrannej vrstve a tiež k čiastočnému uvoľneniu ochrannej vrstvy.0007 Z niklových zliatin, literatúra U. Heubner Ed., Expert Verlag, 1998, strany 16 až 23, U.Brill - Eigenschaften und Einsatzgebiete der neuen...

Zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vlákien a spôsob tepelného spracovania zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281434

Dátum: 18.11.1992

Autor: Vasseur Stella

MPK: C22F 1/10, C22C 19/05, C03B 37/04...

Značky: vlákien, výrobu, báze, spôsob, sklenených, tepelného, niklu, odstředivky, zliatiny, zliatina, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vláken, ktorá obsahuje (v % hmotnostných): chróm 27,5 až 29,5 %, volfrám 6,5 až 7,8 %, uhlík 0,69 až 0,73 %, železo 7 až 10 %, pričom prípadne je obsiahnutý kremík a mangán, každý maximálne v množstve až 0,9 % hmotnostných, pričom zvyšok tvorí v podstate nikel a ktorá vo svojej kryštalickej štruktúre obsahuje karbidy typu M23C6, kde M je ekvivalentný chróm, to znamená chróm...

Návarová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 241717

Dátum: 15.09.1987

Autori: Booecký Miroslav, Cvak Ladislav, Žárek Pavel, Spáeil Jioí

MPK: C22C 19/05

Značky: návarová, slitina

Text:

...křemíku, 1,2 hmot. niobu, zbytek železo. Tato slitína se užívá jednak ve formě elektrod pro ruční navařování, jednakse vyrábí i ve formě trubičkové elektrody. Při obou těchto způsobech navařování se vyskytuje stále ještě značná zmetkovitost, která patrně souvisí s pečlivostí a dokonalosti výroby. Pritom odolnost proti zadírání, která je jednou z nejdůležitějších Charakteristik slitin užívanych pro navařování těsntcich ploch armatur, je...

Slitina niklu, tavitelná za tepla a disperzně vytvrditelná, použitelná pro nástroje k tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251680

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fricke Werner

MPK: C22C 19/05

Značky: použitelná, niklu, tavitelná, nástroje, slitina, vytvrditelná, tepla, tváření, disperzné

Text:

...npoqnocwb. HoBm~~~ mennme coepmaunn Bonbàpama B cnocoőuux K ncnepcnonnouy Tsepnennw cnnanax NíCrCoTíA 1 anaqnrenbno yxynmamw emopmnpyemocwh B Harpewon cocwognun. ĽeopMn~ PYGMOCTB B HaPpeTOM cocwonaun n CKHOHHOCTB K ropnmnm Tpemnnam no HacTonmnM 0 nannmm MemamTu 3 roToBneHum TBepn 0 ľ 0 (450 Hv) H npH STOM BHSKOPO H cToňKoro npornn Tennoynapa ycToñuHBoro npu nucoxnx Teuneparypax Kyeuoro Hucwpymeawa nan neàopuauuu B HarpeToM cocrosunn Ha...

Chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251560

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kostohryz Miloslav, Měřička Miroslav, Tykal Vladimír, Tichý Josef, Jablonský Ladislav, Jirsa Jan, Vyklický Miloslav

MPK: C22C 19/05

Značky: slitina, žáruvzdorná, zvýšeným, železa, obsahem, chromniklová

Text:

...obtížné dostupná.Uvedené nedostatky chromniklová žáruvzdorná slitina se zvýšeným obsahem železa, s obsahem manganu od 0,1 do 2,0 hmot., od 0,05 do 2,0 hmot. křemiku, od 0,001 do 0,05 hmot. fosforu, od 0,01 do 0,05 hmot. síry, od 35 do 45 hmot. chromu, od 0,001 do 0,4 hmot. uhlíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že slitina obsahuje od 0,001 do 0,5 hmot. cěru a od 12,1 do Z 0 hmot. železa.Výhodou slitiny podle vynálezu je její...

Korozivzdorná slitina na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232716

Dátum: 15.01.1987

Autor: Asphahani Aziz

MPK: C22C 19/05

Značky: slitina, korozivzdorná, niklu, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Popisuje se slitina na bázi niklu, obsahující zejména chrom, molybden a wolfram. Slitina je velice odolná proti korozi v nejrůznějším korozívním prostředí včetně kyselin a redukčních prostředí. Mimo to je odolná proti lokalizovaným korozívním účinkům, známým jako důlková koroze. Slitina jmenovitě obsahuje v % hmotnosti 20 až 24 % chrómu, 12 až 17 % molybdenu, 2 až 4 % wolframu, 2 až 8 % železa, stopy až 0,5 % niobu, stopy až 0,5 % tantalu,...

Slitina na základě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230462

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kordula Miroslav, Košán Josef, Dražil Antonín

MPK: C22C 19/05

Značky: základě, slitina, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká slitiny na základě niklu s obsahem 19 až 23 % hmot.Cr, 2 až 3 % hmot. Ti, 06 až 1,2 % hmot.Al, vyráběné zvláště na indukčních pecích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že slitina obsahuje 0,04 až 0,08 % hmot. C, stopy až 0,0010 % hmot. Ca a je mikrolegována přísadou hořčíku na obsah 0,002 až 0,008 % hmot. Mg ve slitině. Slitina rovněž může obsahovat bór v % hmot.stopy až 0,010. Slitiny dle vynálezu lze výhodně využít při výrobě...