C22B 9/04

Spôsob a zariadenie na odstraňovanie prvkov rozpustených v tavenine kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14704

Dátum: 12.12.2007

Autor: Venaas Karl

MPK: C22B 21/06, C22B 9/04

Značky: prvkov, rozpuštěných, tavenině, odstraňovanie, zariadenie, spôsob

Text:

...elektródou a taveninou vznikáoblúk ktorého tepelná energia je prenášaná priamo do taveniny.0011 V nasledujúcom texte je spôsob, podľa vyššie uvedeného, definovaný v nároku 1 a zariadenie je definované v nároku 2.0012 Vynález môže byť napríklad použitý na odstraňovanie0013 Magnéziová para je zmiešavaná z ďalším plynom ktorý je privádzaný do rotora. Táto zmes plynov je vedená cez vákuu do chladiča ktorý ukladá kvapalné magnézium. Výfukové plyny...

Trubice na vákuovanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13776

Dátum: 21.11.2005

Autori: Darlak Marian, Siwiec Jozef, Cesarz Wlodzimierz, Czapka Zbigniew

MPK: C21C 7/10, C22B 9/04

Značky: vákuovanie, trubice, ocele

Text:

...pracovnej výmurovky. V prípade dlhých časov procesu a krátkych časov medzi po sebe nasledujúcimi vákuovaniami sa zvýšenia teploty plášťa po každom vákuovaní v priebehu sekvencie sčítavajú a výsledný nadmerný nárast teploty plášťa vedie k výraznej expanzii a deformácii. Expanzia plášťa v dôsledku vysokej teploty spôsobuje jasne viditeľné praskliny v monolitickej výmurovke. Vyššie opísané javy majú negatívny vplyv aj na vnútornú pracovnú...

Zariadenie na zahrievanie taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15824

Dátum: 11.02.2004

Autor: Venaas Karl

MPK: C22B 9/04

Značky: zariadenie, taveniny, zahrievanie

Text:

...cez dutú elektródu, aby sa medzi elektródou a taveninou vytvoril obal inertného plynu. Pomocou zmeny úrovne prietoku inertného plynu a V dôsledku toho zmeny veľkosti plynového obalu, je preto elektrický odpor medzi elektródou a kúpeľom riadený ovládaním výkonu do elektrickej0009 W 0 02/095078 sa týka procesu karbotermickej výrobyhliníka, kde roztavený kúpeľ obsahuje karbid hliníka a hliník jepriestoru s vysokou teplotou, kde karbid hliníka...