C22B 60/02

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Baloun Stanislav, Homolka Václav

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: jemných, obtížně, podílu, způsob, zpracování, loužitelných

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Hinterholzinger Otto

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: způsob, zejména, kyselého, loužení, typů, pískovcového, uranových

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob kyselého postupného tlakového loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 268927

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smirnov Vladimir, Vebr Zdeněk, Fiala Petr

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: postupného, kyselého, loužitelných, loužení, tlakového, způsob, těžce

Text:

...až 250 °C.Při použití způsobu kyselého postupného tlakového loužení podle vynálezu se například u uranu dosahuje zvýšení rychlosti jeho prevedení do kapalně fáze vlivem změny čtyřmocné na šestimocnou formu v mírnějších podmínkách loužení prvního stupně. Relativní spotřeba kyseliny na loužení balastních složek rudy je nižší, než u stávajících způsobů. Ve druhém stupni dojde k rozk 1 adu.těžce rozpustných miuerálů uranu a k dosažení vysoké...

Způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Polanský Milan, Forman Miroslav

MPK: B01F 13/06, C22B 60/02

Značky: rudniny, směšování, provádění, způsob, kyseliny, uranové, rmutem, zařízení, tlakových, způsobu, procesech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob směšování kyseliny se rmutem uranové rudniny při tlakových procesech, zejména při tlakovém loužení uranové rudy v tlakovém reaktoru a zařízení k provádění způsobu. Zařízení sestává z trubkově směšovací komory umístěné uvnitř tlakového reaktoru, do níž ústí nátok rmutu a přívod kyseliny, opatřený vstřikovacími otvory. Ve směšovací komoře jsou vytvořeny výstupní otvory rmutu a umístěna alespoň jedna perforovaná přepážka. Do...

Způsob oxidsčního kyselěho síranověho loužení uranových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 244644

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bakel Izhak, Zitz Alfred, Potrzebowski Marek, Süssembbeck Heinrich, Nelson Peter, Unger Stefan, Esteve Soler José, Lorke Horst, Ritschel Werner, Gollner Reinhard

MPK: C22B 60/02

Značky: oxidsčního, uranových, loužení, způsob, síranověho, kyselého

Text:

...uran, loužłtelný x lqeelin sírová, je vanadový louženac, který je při oxidečním loužení uranových rud vhodným, levným zdrojem trojmocného železa.současně se s výhodou využívají prítomné vyšší oxidační stupně chromu, mengenu a vanadu k oxidací dvojmocného železa, vylouäeného z uranové rudy na potřebné železo trojmocné.Vanadový louženec vzniká pri hydrometelurgické výrobě kyeličníku vanedičného z vensdových strusek. Obvyklé složení...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 249086

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: intenzifikace, procesu, způsob, loužení

Text:

...rmut působí ultrazvukovými vlnami po dobu 2 sekund až 12 hodin při měrné absorbované energií od 105 do 108 J na 1 m 3 rmutu.Při použití způsobu podle vynálezu se rozemleté nevyloužene nebo hrubě mleté častice rudy pod působením ultrazvukových vln rozpadají na jemnější podíly. Loužený rudný rmut se zároveň homogenizuje a zvyšuje se agresivnost loužícího činidla, například kyseliny. To má za následek vyšší využití loužícího činidla, což...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249447

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02

Značky: způsob, intenzifikace, procesu, provádění, loužení, způsobu, zařízení

Text:

...m, jejíž dno je opstřeno pŕívodem ,La míchecího plynu a v níž je souose umístěn tubus za airliftu. lezi sténou tuhueu 22 airliftu a stčneu tlakové nádoby m je vloženo alespoň jedno pouzdro 39 v jeho dolní části jsou ne společném přítlačnám táhlu 1 L ulołeny alespoň dvě vodivé elektredy 33.Spodní a b. ní koncevá plocha elektrody z pŕiláhd přes těsnění D, k izolační vložce 34. Kaidd vodivá elektroda z je spojene napájecím vodičem LL s nepájecím...

Způsob zintenzívnění procesu eluce ionexu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248782

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02

Značky: eluce, způsobu, způsob, procesu, provádění, zařízení, ionexů, zintenzivnění

Text:

...části opatřen alespoň jedním otvorem gg pro vyústění ultrazvukového měniče gg, zatímco v horní části je zakončen přírubou, k níž je prostřednictvím těsnění a šrouhů připevněno víko 31.Ve víku gl se nacházejí hermetizované průchody pro napájecí vedení gł, přívod gg hermetizačního plynu a potrubí 35 chladicího systému. Potrubí gg chladicího systému, které může být uvnitř pláště gł tepelně izolováno, zasahuje svou délkou ke všem ultrazvukovým...

Způsob oxidace dvojmocného železa v síranu železnatém na trojmocné železo v přítomnosti rmutu uranové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248634

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homolka Václav, Baloun Stanislav, Veselý Vladimír, Lasica Štefan, Kříž Jan, Mohyla Oldřich, Starý Pavel, Křepelka Jan, Urban Pavel

MPK: C22B 60/02

Značky: oxidace, trojmocné, uranové, síranu, rmutu, dvojmocného, přítomnosti, železnatém, způsob, železo, železa

Text:

...po čúetech.U věteirw rud je přídevkem síranu železnatáho možne dosáhnout pH v rozmesí hodnot 4 až 6 podle typu rudy, což je v oblasti, která umožňuje poměrně snadnou oxidaci dvojmocnebo leleza na železo trojmocná. S výhodou je k tomuto účelu možno použít. odpadního sírenu elemeteho z výroby titenové běloby, což je v současné době dále nevyužitelny odpad, ktorý kvolidvojnocného železa obsahuje i část železa v trojmooné formě. Trojmocné...

Způsob získávání antraxolitu z uranové rudy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237491

Dátum: 15.01.1987

Autor: Váleček Leopold

MPK: C22B 60/02, B03B 9/00

Značky: způsob, zařízení, způsobu, uranové, antraxolitu, provádění, získavání, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob získávání antraxolitu z uranové rudy, zejména z meziproduktu získaného rozdružováním uranové rudy v těžké suspenzi, a zařízení k provádění tohoto způsobu, sestávající z mísicí nádrže, spojené s rozdružovacím hydrocyklonem, který je spojen se dvěma třídiči. Zařízení dále sestává z nádrže zahuštěné suspenze, nádrže zředěné suspenze a magnetického separátoru. Meziprodukt o velikosti zrna 0,5 až 5,0 mm se nejdříve přivádí do...

Způsob získávání uraná

Načítavanie...

Číslo patentu: 233126

Dátum: 01.01.1987

Autori: Parobek Pavel, Vaněk Jiří, Plevač Stanislav

MPK: C22B 60/02

Značky: získavání, uraná, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání uranu, vycházejícího ze zpracování kyselých výluhů provedeného sorpcí na anexu a dusičnanovou elucí, přičemž se kyselý eluát neutralizuje na pH 3,2 až 3,8. Po odseparování sraženiny se část kyselého eluátu obsahujícího dusičnanové ionty přivádí na druhý stupeň sorpce, při čemž se anex obohacuje uranem a současně dusičnanovými ionty. Způsob podle vynálezu lze použít při zpracování uranových rud, zejména rud s...