C22B 5/10

Technológia rafinovania kovonosných odpadov obsahujúcich zinok v rotačnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17424

Dátum: 16.11.2009

Autori: Raclavský Milan, Leitner Ekhard, Adelt Milan, Moulis Vlastimil, Gora Pavel

MPK: C21B 13/08, C22B 13/02, C21B 13/00...

Značky: rotačnej, obsahujúcich, technológia, zinok, rafinovania, kovonosných, odpadov

Text:

...časti platformy na vrchnom poschodí pece, kde ho mechanické ramená miešajú a prenášajú na okraj platformy, zktorého padajú do spodného poschodia. Pec je vertikálne rozdelená na niekoľko zón, kde prebiehajú rôzne chemické reakcie, zodpovedajúce zonálnym teplotám. V najvyššej zóne je náplň vysušená a v strednej zóne je predhriata a kalcinovaná, zatiaľ čo sa Vyparía všetky prítomné oleje. V dnovej zóne, s najvyššou teplotou, je náplň...

Zlepšený tavný proces na výrobu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8704

Dátum: 20.01.2004

Autori: Sofra Giuseppe, Ng Colette Maria, Baldock Brian Ross, Matusewicz Robert Walter, Mcclelland Ross Alexander, Sherrington David Matthew, Hughes Stephen Peter

MPK: C21B 13/00, C21B 13/10, C21B 11/08...

Značky: zlepšený, proces, železa, tavný, výrobu

Text:

...energie je výrazne nižšia, než 100, a kdejej neefektívnosť má za následok ohrev plynov mimo reaktora, úmerný teplote tavného kúpeľa.0006 Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie zlepšeného postupu tavenia surovín s obsahom železa pomocou reaktora s ponorenou formou vstrekovania, obsahujúceho tavný kúpeľ, kdevynález ponúka lepšie využitie tepelnej energie.0007 V postupe predkladaného vynálezu sú do kúpeľa privádzane primárne plyn s...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278936

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ottenschläger Erich, Kepplinger Werner

MPK: C22B 5/16, C22B 5/10

Značky: zliatin, tohto, vykonávanie, spôsobu, spôsob, kovových, získavania, případně, kovov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Kusový oxidický vsádzkový materiál sa za pôsobenia tiaže vedie vrstvou uhlia pozostávajúcou z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278800

Dátum: 04.03.1998

Autori: Ottenschläger Erich, Kepplinger Werner

MPK: C22B 5/10, C22B 5/16

Značky: získavania, tohto, zliatin, kovov, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, případně, spôsob, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne, vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Na získanie kovov, ktoré majú vysokú afinitu ku kyslíku, je vrstva uhlia vytvorená z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík alebo plyn...

Způsob přetavování keramických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263316

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: C22B 5/10, C22B 9/20

Značky: keramických, odpadů, způsob, přetavování

Text:

...lze podle vynálezu 5 výhodou odstranit technologickým opatrením při tavení keramickěho materiálu nasazenim takových fyzikálně-chemických a termodynamických podmínek V tavenině a pecní atmosféře, kdy dojde k redukci pouze kysličniku křemičitého přítomného v tavenině na kysličník křemnatý, který postupně těká Z taveniny a odvádí se z pecního prostoru do chladnějších mimopecních prostorů, kde opět kondenzuje a je zachycován. Při zvyšení obsahu...

Reaktor k získávání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228539

Dátum: 15.08.1986

Autor: D´altilia Gianluigi

MPK: C22B 5/10

Značky: reaktor, získavání, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor k získávání kovů, vyznačený tím, že je tvořen nádobou tvaru komolého kužele, sestávající z alespoň jedné komolokuželové sekce, přičemž nádoba reaktoru zahrnuje kovový plášť (2) vyložený žáruvzdorným obkladem ( 3 ) a vnitřek nádoby reaktoru obsahuje dvě až čtyři vertikálně posuvné trubky (6, 7), přičemž koncové části těchto vertikálně posuvných trubek (6, 7), ústící dovnitř nádoby reaktoru, jsou skloněny vůči geometrické ose ( 1 ) nádoby...