C22B 15/00

Spôsob kontinuálneho alebo diskontinuálneho získavania kovu alebo viacerých kovov z trosky obsahujúcej kov alebo zlúčeninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5940

Dátum: 25.10.2007

Autori: Degel Rolf, Kunze Jürgen

MPK: F27B 3/00, F27B 3/08, C22B 15/00...

Značky: zlúčeninu, spôsob, obsahujúcej, viacerých, kovov, kontinuálneho, diskontinuálneho, trosky, získavania

Text:

...je usporiadné množstvo mechanických miešadiel, aby bolomožné roztavený materiál miešať, 0010 Z patentu US 6 436 169 je známy spôsob prevádzkovania pece na tavenie medi, pričom sa pridáva látka obsahujúca železo, s obsahom železa viac než 80 hmotnostných percent, ktorá má hustotu medzi 3,0 a 8,0 priemer častíc pritom je medzi 0,3 a 15 milimetrami. Železo obsahujúca látka sa pridávak troske obsahujúcej meď. Potom sa uskutočňuje redukcia Fe...

Spôsob dávkového spracovania recyklovaných materiálov obsahujúcich kovy v otáčavom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2693

Dátum: 17.06.2005

Autor: Sandberg Olof

MPK: C22B 15/00, C22B 7/00, C22B 19/00...

Značky: spracovania, obsahujúcich, spôsob, dávkového, materiálov, recyklovaných, reaktore, otáčavom

Text:

...sa zostávajúci anorganický produkt, tiež nazývaný zvyšok po spaľovaní, po vypudení organických látok odťahuje z reaktora vo forme získanej po fáze vypudzovania, ktorá môže byť pevnáalebo aspoň čiastočne roztavená. Hlavná časť zostávajúcehoproduktu môže tiež byť, po pridaní troskotvorných činidiel alebo tavidiel, odtiahnutá alebo odobraná vo forme jednejspracovaný produkt, ktorý je získaný týmto spôsobom, je V podstate bez akýchkoľvek...

Spôsob pyrometalurgickej výroby medi v konvertore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1783

Dátum: 23.08.2003

Autori: Filzwieser Andreas, Wallner Stefan

MPK: C22B 15/00, C22B 9/00

Značky: konvertore, výroby, spôsob, pyrometalurgickej

Text:

...má tú výhodu. že sa urýchlíodstránenie cudzích zložiek a tvorba trosky.V tomto stupni spôsobu sa môže spracovanie fúkaním využiť na ďalší efekt Cieleným pohybovaní m kovového kúpeľa sa dá troska cieleue viesť V smere k otvorukonvertor-a. kde sa následne odtiahíte. Tým sa dosiahne presné oddelenie medzitroškou na jednej strane a taxieninou na druhej strane a zabráni sa stratám taveniny.Podľa toho sa vynález týka vo svojej naivšeobecnejšej...

Spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280233

Dátum: 08.10.1999

Autori: Baláž Peter, Škrobián Milan, Havlík Tomáš

MPK: C22B 3/04, C22B 15/00

Značky: luhovania, spôsob, sulfidických, oxidačného, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob oxidačného lúhovania medi zo sulfidických surovín použitím oxidantov. Sulfidické suroviny sa spolu s oxidovadlom kontinuálne premieľajú pri teplote 20 až 95 °C. Uvedené riešenie možno využiť pri hydrometalurgickej výrobe kovov, pri ktorých vzniká v procese lúhovania na lúhovanom povrchu vrstva tuhého reakčného produktu ako splodina reakcie.

Způsob regenerace matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250949

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ambros Dušan, Ryšánek Pavel, Šrámek Jaromír, Čiernik Ján, Preisler Ladislav, Šťastný Milan, Spousta Eduard

MPK: C22B 15/00

Značky: matečných, louhů, 2,6-xylenolu, oxidační, polykondenzaci, regenerace, způsob

Text:

...kovová měč se izoluje filtrací nebo dekantací. Tímto způsobem je regenerace mědi prakticky kvantitativní.Z aromatických uhlovodíků se nejčastěji používá benzen nebo toluen. Vždy ve směsi s etanolem nebo metanolem.Složsní matečných louhů je přibližně 40 až 45 objemových aromatícký uhlovodík, 55 až 60 objemových alkohol, 0,5 až 2,0 objemových voda, 0,5 až 2,5 objemových amin a 0,05 až 5 k hmotnostních chlorid měäný nebo měčnatý.iz...

Spôsob získavania medi z mediarenských odpadných trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234898

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kaššayová Edita Csc, Molnár Ľudovít, Tomášek Karel, Weigner Ĺuboš, Šimko Ján, Cempa Štefan, Mikloš Ladislav

MPK: C22B 15/00

Značky: odpadných, mediarenských, získavania, trosiek, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru metalurgických technológií spracúvajúcich odpadné poloprodukty. Rieši spôsob získavania medi z odpadných trosiek vznikajúcich pri výrobe medi v hutníckych agregátoch. Postupuje sa tak, že sa predom granulovaná alebo podrvená troska chloridačne praží s prídavkom chloridu vápenatého, chloridu sodného, chloridu horečnatého alebo chloridu amónneho v množstve 0,5 až 15 % z hmotnosti trosky alebo za použitia plynného...