C21D 9/50

Zváraný oceľový diel tvárnený za tepla s veľmi vysokou mechanickou pevnosťou a spôsob výroby takéhoto dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20352

Dátum: 23.07.2012

Autori: Cretteur Laurent, Yin Qingdong, Ehling Wolfram, Schmit Francis

MPK: B23K 35/02, B23K 35/30, B23K 26/32...

Značky: velmi, tvárnený, pevnosťou, tepla, ocelový, takéhoto, spôsob, vysokou, mechanickou, výroby, zváraný, dielů

Text:

...zvarením dvoch vopred vyslrihnutých plechov, ktoré majú vďaka tomuto typu rezania na svojich okrajoch nánosy predbežného povlaku na báze hliníka.0023 Spôsob zvárania spočíva bud v hybridnom zváraní laser-TIG, t.j. laserovým lúčom v kombinácii s elektrickým oblúkom dodávaným zváraclm horákom TIG (Tungsten Inert Gas) vybaveným netaviacou sa elektródou, alebo v hybridnom zváraní laser-MIG (Meta| Inert Gas), kedy je zvárací horák vybavený...

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Bongartz Robert, Müller Kurt, Dorow Reiner

MPK: B23P 15/00, C21D 9/50, F16C 11/06...

Značky: výroby, spôsob, gulového, čapu, guĺový

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Spôsob zhotovenia zvarového spoja na niklom legovaných oceliach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13864

Dátum: 02.02.2009

Autori: Adam Werner, Beissel Jochem, Reichel Thilo

MPK: B23K 103/04, B23K 101/04, B23K 35/30...

Značky: spoja, niklom, zvarového, oceliach, legovaných, spôsob, zhotovenia

Text:

...materiálmi vyplývajú porovnateľné mechanicko-technologické vlastnosti ako pri nadmeme legovaných prídavných zváracích materiáloch, ale lepšie vlastnosti prispôsobené na základný materiál, predovšetkým ohľadnetepelnej rozťažnosti, špecifickej tepelnej vodivosti a najmä medze prieťažnosti, v oblastizvarového spoja. Týmto sa dosiahne napríklad zlepšená rozťažnosť, predovšetkým pri aplikáciách pri nízkych teplotách, pričom rozťažnosť v oblasti...

Spôsob výroby tvárniteľného plechu odolného proti korózii s celoplošným povrstvením spojených, tepelne spracovaných, oceľových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7101

Dátum: 26.07.2007

Autori: Kesselem Josef, Baulig Harald, Baumann Bernd, Oberhoffer Helmut, Sauer Reiner, Friedrich Karl Ernst, Link Andrea

MPK: B23K 15/00, B23K 26/00, B23K 26/14...

Značky: spracovaných, oceľových, výroby, tepelně, proti, plechov, korózii, povrstvením, spojených, tvárniteľného, spôsob, plechů, odolného, celoplošným

Text:

...elektrolytického galvanického pokovovania zvarového spoj aobrázok 4 b znázornenie rezu zariadením z obrázka 4 a počas realizácie čistiaceho kroku na čistenie galvanicky pokovenćho zvarového spojaobrázok 4 c pohľad zhora na homú lištu na anódu zariadenia z obrázka 4 aobrázok 5 schematickć znázomenie zariadenia na automatizované regenerovanie nanášacieho zariadenia z obrázka 1 na nanesenie elektrolytu na zvarový spojobrázok 6 schematické...

Zařízení pro tepelné zpracování svařovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259975

Dátum: 15.11.1988

Autor: Halamíček Jiří

MPK: C21D 9/50

Značky: zařízení, tepelně, zpracování, trubek, svařovaných

Text:

...otěru, napr. legovaně mědí nebo bronzu, jsou ohlazeny vodou a jsou bez pohonu. Jejich otáčení vo směru šípok łg je vyvozovánoopohybující so avařovanou trubkou L. Jsou svislo stavitelné 2 důvodů potřeby ohřevu t svařovaných trubek ł různých průměrů a vyvolání dostatečně pří-.tlačné síly na jejich povrch. Velikost dělící mezery itje naata- Lvitalná v závislosti na tlouššce stěm svařované trubky łua~o její zvětšující se tloušřkou sezvětšuje....