C21D 1/02

Spôsob výroby kaleného profilového konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18084

Dátum: 09.06.2004

Autori: Raab Anna Elisabeth, Fleischanderl Martin, Faderl Josef, Landl Gerald, Eibensteiner Herbert, Brandstätter Werner, Kolberger Siegfried

MPK: B21D 22/00, B21J 5/00, B21D 22/04...

Značky: výroby, profilového, konštrukčného, kaleného, spôsob, dielů

Text:

...opotrebovaniu nástroja.0019 W 0 03/035922 Al a EP 1439240 Al ozrejmujú postup na výrobu kaleného proŕilového konštrukčnćho dielu z ocele s katodickou ochranou proti korózii, pričom sa galvanizovaný oceľový plech zahreje, následne sa rozhorúči na austenitizačnú teplotu a následne sa vytvaruje lisovaním za horúca. Tavenina Zn vytvárajúca vrstvy môže obsahovať prvky ako 0,08 - 0,4 Al.0020 US 6,564,604 B 2 má za cieľ poskytnúť oceľové plechy,...

Spôsob výroby kalených konštrukčných dielov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8114

Dátum: 09.06.2004

Autori: Brandstätter Werner, Landl Gerald, Stall Wolfgang, Kolnberger Siegfried, Fleischanderl Martin, Faderl Josef, Raab Anna Elisabeth, Vehof Robert

MPK: B21J 5/00, C21D 1/02, B21D 22/04...

Značky: výroby, plechů, konštrukčných, ocelového, dielov, kalených, spôsob

Text:

...prieťahu naEP 1 651 789 B 1 konštrukčnom dieli. Tento môže negatívne vplývať na ďalšie výrobné operácie, kvôli čomusa vytvárajú referenčné body na plechovom profile.0011 ZDE 197 23 655 Al je známy postup na výrobu výrobkov zoceľového plechu,pričom sa výrobok z oceľového plechu tvaruje v páre chladených nástrojov, pokiaľ je horúci anevytvrdne do martenzitickej štruktúry, zatial čo sa ešte stále nachádza V nástroji, takže nástroje slúžia...

Konštrukčný diel z oceľového plechu s galvanizovanou ochrannou vrstvou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14764

Dátum: 09.06.2004

Autori: Vehof Robert, Landl Gerald, Fleischanderl Martin, Stall Wolfgang, Raab Anna Elisabeth, Kolnberger Siegfried, Faderl Josef, Brandstaetter Werner

MPK: B21J 5/00, C21D 1/02, B21D 22/04...

Značky: ocelového, ochrannou, proti, plechů, vrstvou, korózii, galvanizovanou, konštrukčný

Text:

...sú potrebné dodatočné pracovné kroky. Na uskutočnenie je naplánované, že potom, čo boloceľový kus zahriaty na teplotu, ktorá mu privodí jeho austenitický stav, sa oceľový kus vloží medzi pár súčinných tvarovacích prvkov, na čo sa kus vylisuje a súčasne sa od kusu do výliskov rýchlo odvádza teplo. Výlisky sú počas celého procesu udržiavaná na teplote chladenia, takže na kus pôsobí účinok prudkćho ochladenia za pôsobenia tvámiaceho...

Spôsob ochladzovania pásu z hlbokoťažnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čepko Ján, Bachorík Ľudovít, Zoričák Miroslav, Šimon Arpád

MPK: C21D 1/02, C21D 1/18

Značky: pásu, hlbokoťažnej, spôsob, ocele, ochladzovania

Text:

...2 až 10 s,a V tretom stupni sa ochladzuje vodou rýchlosťou 40 až 70 ° 0.sl po dobu l až 8 s, pričom sa dosiahne navíjacia teplota maximálne 600.°C. QTakto ochladený pás sa používa na ďäläie spracovanie vo valcovni za studena. VÝhoda.vyná. lezu spočíva v tom, že sa pri tejto oceli s definovanŕm chemickým zložením zabezpečuje zní ženámikrotvrdosti tvrdosť ätruktüry,.a tým aj znížené pevnostné vlastnosti a zlepšenátvárniteľnosť za studena....

Způsob tepelného zpracování turbinové lopatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267963

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Jiří, Jandoš František, Drahý Josef

MPK: C21D 1/02, C21D 1/00

Značky: způsob, zpracování, lopatky, tepelného, turbinové

Text:

...po dobu 1 hod až 100 hod v teplotním rozmezí, jehož spodní hranice je definována skutečnou provozní teplotou lopatky plus 50 °C a horní hranice je definována teplotou, při které použitá ocel dosahuje maxima sekundární tvrdosti.Výhody způsobu tepelného zpracování turbinové lopatky podle vynálezu spočívají v dosažení vysoké pevnosti při vysoké lomové houževnatosti, a tím vysoké dnavové pevnosti, přičemž pevnostní vlastnosti i při použití...