C21C

Strana 6

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: železných, hutní, výrobe, nauhličovadlo, slitin, tavenín, slévárenské

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Způsob ochlazování taveniny zkujněné plynným kyslíkem v nístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250064

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalík Zdislav, Wildmann Stanislav, Mušálek Karel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: taveniny, kyslíkem, způsob, ocelářské, nístějové, zkujněné, plynným, ochlazování

Text:

...se použije k ochlazení taveniny v nistěji pece nebo V odlévaci pánvi nebo v nistěji i v pánv 1. Při ochlazovaní taveniny způsobem podle vynálezu se snižuje spotřeba feromanganu,případně ferosilikomanganu, ktere se používají k desoxidaci a legování vyráběnê oceli.Bližší podrobnosti o technologii ochlazeváni taveniny podle vynálezu jsou patrny ze dvou dále uvedených přikladů, z nichž jeden řeší ochlazování taveniny V nistěji 200 ttandemové...

Způsob výroby oceli v tandemových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrž Zdenik, Novák Václav

MPK: C21C 5/04

Značky: oceli, tandemových, způsob, pecích, výroby

Text:

...odběru první zkoušky je nižší než požadovaná apodTím se sníží použití drahých přísed Felln, 45 FeSi e jiné, dolévání surováho železa, a tím se sníží i náklady na veázku. současně se zajistí i potrebný výkon tandemová pece, snížení zpracovaných i celkových nákladů ne výrobu oceli.Pro ilustraci některých z mnoha možných zpüsobü dwchéní lze uvést následující příklady, v nichž označení M 1 je množství oxidečhího spalovacího média, potŕebného ke...

Způsob provádění srážecí desoxidace při výrobě nízkouhlíkových ocelí v indukční elektrické peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 238707

Dátum: 16.03.1987

Autori: Dobrovský Ludovít, Linzer Eduard, Mazanec Karel Akademik

MPK: C21C 7/06

Značky: způsob, výrobe, indukční, desoxidace, srážecí, provádění, elektrické, nízkouhlíkových, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění srážecí desoxidace při výrobě nízkouhlíkové oceli s manganem a zirkoniem s obsahem uhlíku 0,03 až 0,05 % hmot. manganu 1,0 až 1,4 % hmot. a zirkonia 0,015 až 0,150 % hmot. v elektrické indukční peci za použití manganu, ferosilicia, hliníku a ferosilikozirkonia, vyznačující se tím, že po dosažení požadovaného obsahu uhlíku v lázni se postupně přidává mangan v množství 14,0 až 15,5 kg na 1 tunu oceli, ferosilicium s obsahem 75 %...

Licí zařízení, zejména konvertor k přelévání a/nebo k dodatečné úpravě roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236499

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mutschlechner Herman, Platzer Herbert, Pavlovsky Rudolf

MPK: C21C 5/50, B22D 41/06

Značky: dodatečné, zejména, přelévání, roztaveného, licí, zařízení, konvertor, úpravě

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je opatřeno sklápěcím mechanismem. Sklápěcí rameno je uloženo ne méně na dvou otočných nebo sklápěcích osách. Oblouky vodicího segmentu u sklápěcího ramene mají vzhledem k příslušné ose sklápěcího ramena rozdílné poloměry. Vodicí segment je poháněn motorem a je obepnut nejméně jedním řetězem.

Způsob kontroly tavení v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245022

Dátum: 16.03.1987

Autori: Daia Miroslav, Mézeš Eduard, Hariš Peter

MPK: C21C 5/30

Značky: způsob, konvertoru, tavení, kontroly

Text:

...BO Bpema nponynxn onpenenamw nywem perncTpauñH Msmexenuñ Hanpamenma ynpyroñ neäopmaumn Komyxa Koaneprepa (B noanoñ qacwn), onpenenamr Mancmmanaym Bennqnny Hanpameama, H no xx pa 3 HocTn cynar o Kpnmuqecxqm cocwonnnm pacnuaaa, npenmecrsymmemy auópocy.B npouecce nponyaxn Mewanna n nnreacnsnoro passnrmx nponecca oóesyrnepomnnaamx snaquweabno yBexmqnBaeTca odmaw rasosoñ Qasu. Yhennqennexbówema rasoa npnzonnr K Bcnyämsaumm pacunana, nonumeanm...

Způsob stanovení vlivu grafitizace litiny na výsledky její opticko-emisní spektrometrické analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239629

Dátum: 16.03.1987

Autori: Skoenek Jan, Eech Oldoich

MPK: G01N 21/31, C21C 1/08

Značky: vlivů, analýzy, výsledky, opticko-emisní, způsob, její, spektrometrické, litiny, stanovení, grafitizace

Text:

...podle vztahuCwli koncentraci i-tého prvku, nalezenou u prvého vzorku s hmot. grafitickěho uhlíku rovným nule,CGi koncentraci i-tého prvku, nalezenou u druhého vzorku s 2 hmot. grafitického uhlíku gG,/ gv hmot. grafitického uhlíku v analyzovaném vzorku, přičemž skutečná koncentrace i-tého prvku cvli skut se z nalezení koncentrace cvłi al vypočítá podle vztahuZpůsob podle vynálezu byl proveden se dvěma vzorky W a G.základní materiál pro...

Způsob řízené rafinace roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249112

Dátum: 12.03.1987

Autori: Metz Paul, Henrion Romain, Schleimer François, Thill Fernand, Goedert Ferdinad, Lorang Lucien

MPK: C21C 5/32

Značky: způsob, řízené, roztaveného, rafinace

Text:

...je třeba hodnoty sčítanců, činitelů a níocnitelü v uvedeném vztahu určit empiricky pro dané zařízení a daný poměr celkové objemové množství kyslíku přivedeného do strusky/celkové objemové množství zavedeného kyslíku.Podle vynálezu se ratinace provádí tak,aby bylo zajištěno, že v každém okamžiku během ratinování bude hodnota poměru tlouštka vrstvy strusky/hloubka lázně mezi dolní hranicí a horní hranici, které se určí empiricky pro dané...

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: C21C 5/04, F27D 1/18

Značky: vyzdívka, pecí, průmyslových, pecních, vodou, chlazených, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233644

Dátum: 01.03.1987

Autor: Doubek Jiří

MPK: C21C 5/52

Značky: způsob, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby oceli v indukční kyselé kelímkové peci s mimopecním oduhličením, odfosfořením a odsířením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ohřev oceli po mimopecním zpracování se provede v kyseke vyzděné kelímkové peci, kde se také provede uklidnění a legování.

Způsob zpracování vratného odpadu nízkolegovaných ocelí s obsahem 0,08 až 0,6% hmot. uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233609

Dátum: 01.03.1987

Autori: Levíček Petr, Kupka František, Vavřina Juraj, Balcar Karel, Hutla Alois

MPK: C21C 5/52

Značky: způsob, uhlíku, hmot, vratného, nízkolegovaných, zpracování, oceli, odpadů, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vratného odpadu sléváren je určen pro nízkolegované oceli s obsahem 0,08 až 0,6 % uhlíku. Odpad je zpracován v elektrické obloukové peci oxidačním tavením s přísadami vápna, kusové železné rudy a kazivce, případně bauxitu při teplotě 1500 až 1650 °C.

Způsob nepřetržité kontroly hladiny taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244548

Dátum: 16.02.1987

Autori: Volák Zdenik, Petrovský Eduard, Hemer Jindoich, Vaníeek Jioí, Veit Milan

MPK: C21C 5/30

Značky: nepřetržité, způsob, taveniny, kontroly, hladiny

Text:

...z sony com/Hanna. AKTMĽHOCTL ncwotzaxzca nsuyqeam COCTäiEJLHBT 5,4 Km, two COOTBBTCTByET s r axgnPa. ř rcataecTae PaJMOaKTJABHOI-o Mawepmana nonofmayñcw 057. Lnaruewp Ko..ummamqpa Buóupaiow x aamzcmocwx orr MOXILHOCTFI ucwotmmca c Iamm ycnonxexss, ľ-ITOÓH grron pacx-puq-vx Jzyqa ooecneqvąsai nonyqenne meriam n nocnpomaomam peaynbrramoz na ECBX snaqenm yponns pacmana, or HYJIGBOFO no KpHTPITłBCKOTO. Tips/zmenu snaqennñ nnaMeTpa KOJIJIPIMBTOPB...

Způsob chlazení trysky uhlovodíkovým médiem při dmýchání kyslíku nebo kyslíku ve směsi se zrnitými látkami pod hladinou roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248751

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

MPK: C21C 5/48, C21C 5/34

Značky: médiem, hladinou, zrnitými, dmýchání, směsi, trysky, uhlovodíkovým, kyslíku, chlazení, látkami, roztaveného, způsob

Text:

...Á Při použití zvýšeného průtočného množství uhlovodíkového média se tyto jevy zvýrazňují. Nárůsty na tryskách se jen obtížně odstraňují za cenu neúměrně vysokého opotřebení tryseka okolní keramické vyzdívky. Při použití zvláštních materiálů keramických vyzdívek a trysek a jejich konstrukcí, zvyšuji se náklady a praonost výroby, přičemž se neodstrañují potížeUvedené nedostatky dosavadního stavu techniky se odstraní způsobem chlazení trysky...

Způsob přidávání kovů vzácných zemin při vakuování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248631

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pindor Jaroslav, Ostruszka Rudolf, Radek Jaroslav

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, zemin, přidávání, vzácných, vakuování, oceli, kovů

Text:

...kokil v uröitám pŕedepsnnóm okan žiku a v předepsaném množství. U tohoto způsobu se nemusí vždy kovy vzácnych Benin dostat stejnoměrně do všech částí ingotu a prvotní licí kúra je o kovy vzácnych zemín ochuzena.Výše uvedené nedostatky jsou odatraněny způsobem přidávání kovů vzácnych zemin při vakuování oceli na zařízení typu DH podle vynálezu, jeho podstatou jo, že kovy vzácnych zemin jsou přidávény přímo do vakuovací komory shore, přičemž...

Vsádzacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248457

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lovay Kornel, Mikušák Ján

MPK: C21C 5/46

Značky: vsádzacie, zariadenie

Text:

...v tom, že koryto je vybavené na hornom obvode pevným rámom a po stranách v mieste závesných čapov dvojicou zvislých, priečnych rámov s rovnou dosadacou plochou.Výhody vsádzacieho zariadenia podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa znižuje vlastna hmotnost vsádzacieho zariadenia, čím zároveň dochádza k šetrenia kovového ma 4teriálu pri jeho výrobe. Zvyšuje sa životnost vsádzacieho zariadenia, lebo dno koryta môže byť z materiálu väčšej hrúbky...

Nauhličovadlo oceli při její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248389

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hocko Michal, Svozil Jan, Veselý Jiří, Melecký Jan

MPK: C21C 5/28

Značky: oceli, výrobe, nauhličovadlo, její

Text:

...měrná hmotnost, což způsobuje jeho vyplouvání na hladinu ocele a jeho nekontrolovatelné vm/nołívání na strusce.V důsledku praněnlivostí těchto základních veličín dochází ke značnému rozptylu v propalech uhlíku, což má za následok problémy v zajištění požadovaného chemického složení oceli a tím i značný výskyt překolkovaných taveb.Uvedené nevýhody stávajících nauhličovadel oceli se adstraní nauhličovadlsm podle vynílezu, jeho podstata...

Jímač spalin zkujňovacího zařízení, zejména konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kabelka Miloslav, Žižka Ivan, Brož Teofil, Bajda Miloslav, Bula Lumír, Holaň Ladislav, Pastrňák Václav

MPK: C21C 5/38

Značky: zkujňovacího, konvertoru, jímač, zejména, spalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení životnosti jímače při současném zvýšení teplot technologického procesu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnitřní funkční plochy tvarovaných chladicích trubek (1) a pláště jímače se opatří kovovým ochranným povlakem (4), na kterém je plazmovým stříkáním nanesena ochranná vrstva (5) obsahující v procentech hmotnosti 60 až 80 % kysličníku hlinitého, zbytek do 100 % hmotnosti kysličník zirkonu.

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky mísičů surového železa a pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 247787

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, zařízení, surového, vyzdívky, mísičů, ohrev, sušení, panví

Text:

...spaliny odevzdají spalovacímu vzduchu i plynu větší část svého tepla. Navíc nižší teplota odcházejících spalín je výhodnější i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce - spaliny budou méně obtěžovat práci jeřábníků.Na připojenêm výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro vysušování a ohřev vyzdívky mísičů. Zařízení je nakresleno v řezu. Zařízení se skládá z plynového potrubí l a łĺ z potrubí g gspalovacího vzduchu z...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívek mísičů surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247703

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, sušení, surového, ohrev, zařízení, mísičů, vyzdívek

Text:

...odcházejících spalín je výhodnejší i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce a boční výstup spalín bude méně .obtěžonvat práci jeřábníků.Na připojeném výkrese je znázourněn příklad provedení zařízení v řezu. Zařízení provysušování vyzdívky mísíčů se skládá z plynového potrubí 1, z potrubí 2 spalovacího vzduchu z potrubí 3 spalín a z víka 4. Kolem svislé částí plynovéhlo potrubí 1 je koaxiálně uspořádáuno potrubí 2 spalovacího...

Ústrojí k ohřevu dvounístějových zkujňovacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247658

Dátum: 15.01.1987

Autor: Burda Karel

MPK: C21C 5/04

Značky: ohřevu, dvounístějových, agregátu, ústrojí, zkujňovacích

Text:

...vysokou spotře 2 247 658 bou otopněho média a žádné rozptylové nebo stínící ústrojí přitom nedokáže zabránit tomu, aby plameny vycházející z rozvětvených trubek pavouku nepřehřívaly místně zadní stěnu pece.Uvedené nevýhody odstraňuje ústrojí k ohřevu dvounístějo~ vých zkujňovacích agregátů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v čelní stěně tandemové pece je vytvořen otvor pro uložení vysoušecího hořáku s vůlí sloužící k...

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: kyslíkových, konvertoru, zařízení, trysek, měřicích, spouštěcí, kyslíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Sklopná kelímková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 232613

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kurila Ján

MPK: C21C 5/40

Značky: sklopná, kelímková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie krytej sklopnej kelímkovej pece, vhodnej pre tavenie farebných kovov a výrobu ocele s tým, že kelímok (1) s oddeliteľným stropom (2) má vyvedený tvarovaný vývod (3) spalín do osi (4) otáčania kelímku (1), mimo čapy (13). Oddeliteľný strop (2) je vybavený vsádzkovým poklopom (21) pre vsádzanie tuhej a tekutej vsádzky. Riešenie umožňuje odsávanie spalín pri rôznych polohách kelímka, pričom nevznikajú straty tepla únikom...

Způsob výroby syntetického surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Murakami Yasushi, Noda Yukifumi, Matsuura Fumiaki, Takaku Sakae, Neichi Tomohiro, Nakakimura Hiroshi, Yamazaki Tamotsu

MPK: C21C 1/00

Značky: železa, surového, výroby, způsob, syntetického

Text:

...ornomeamn.- Honaqa TBepnoro Qeppocnnnuma, xax npaBu 5 o, cnssana c IIOHIIIHCEHMBM TeMnepaTypH mamu/I, Tai( HTC JlaHl-IHG MGTOIIH HB nonycnamw nanbaeñmeü nononanwensnoü oópaóomnu nnasxn,Tpeóyemoñ, Hanpnmep, nas canxeana yp 0 BHH BpenHu npnmeceñ npn npon 3 BoncTBe qyryua uns nepenena Ha qyryn c mapo 0 Ópa 3 HHM rpaànmom, nna nocwnxenna onpenexennoro M nocmoanmoro conepmannñ a 3 oTa, Kncnopona M T.H.Henbm nsoópemenna annaemca paspaóowxa...

Dmyšna pro hořákové torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 237956

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Germanov Vadim Ivanovič, Žavoronkov Jurij Ivanovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Antonov Venjamin Vasiljev, Donskoj Semen Aronovič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: torkretování, hořákové, dmyšna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oprav vyzdívky metalurgických zařízení a může být použit v metalurgii a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení kvality torkretované vrstvy a snížení únosu žáruvzdorného materiálu. Dmyšna obsahuje vedení pro přívod kyslíku a směsi paliva a žáruvzdorného materiálu koncentricky umístěnými tryskami. Novým je skutečnost, že ve stěně středové trubky jsou střídavě umístěny vnitřní a vnější v průřezu klínovité kanály, které...

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, pojízdné, zejména, přípojka, vzduchu, surového, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa, pro převádění stlačeného vzduchu tlakovým potrubím z jeho jedné na druhou podvozkovou část, vyznačené tím. že sestává z vnitřního tělesa (1), uloženého v dutině vnějšího tělesa (2), jehož čelo je uzavřeno víkem (7), mezi nimiž je uložen kroužek (3) s labyrintem (21) a po jeho stranách těsnicí kroužky (4), uložené v drážkách (22) vnitřního tělesa (1), které je opatřeno slepým...

Způsob tavení oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237440

Dátum: 15.08.1986

Autori: Selskij Vladimír Ivanovič, Glazov Alexandr Nikitovič, Tolstoguzov Nikolaj Vasiljevič, Čirichin Valerij Fedorovič, Privalov Michail Moisejevič, Nikolajev Anatolij Lukič

MPK: C21C 5/04

Značky: tavení, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení oceli využitím vrstvy kovu, výhodně z roztavené oceli a ocelového odpadu, zahrnující profukování kovové lázně kyslíkem a vhánění práškovitých, uhlík obsahujících materiálů. Vhánění práškovitého materiálu obsahujícího uhlík začne po nalití lázně a trvá do konce tavení zároveň s profukováním kyslíkem. Poměr hromadného výdaje práškovitého materiálu v časové jednotce k objemovému výdaji kyslíku je v rozmezí 0,05 až 1,0 kg.m-3.

Směs k dezoxidaci polosyntetické nebo syntetické šedé litiny v elektrické indukční peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228864

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kůra Jiří

MPK: C21C 1/04

Značky: indukční, dezoxidaci, syntetické, polosyntetické, směs, elektrické, litiny, šedé

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k dezoxidaci polosyntetické nebo syntetické šedé litiny v elektrické indukční peci, vyznačená tím, že se sestává ze 40 až 90 % hmotnostních karbidu křemíku a 10 až 60 % hmotnostních ferosilikokalcia.

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232300

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Láncoš Josef, Koláček Jaromír

MPK: C21C 1/06, B22D 41/12

Značky: zejména, nádoby, vylévací, hrdlo, rotační, mísiče, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce hrdla s ohledem na pevnost nádoby a s ohledem na jeho odolnost vůči teplotnímu zatížení při nalévání nebo vylévání tekutého kovu z nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojice zalomených žeber (2,3) ke stranám oválného otvoru v plášti (1) nádoby. Horní hrany dvojic žeber (2´), (2), (3´), (3) jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy (4, 5) a jejich konce jsou navzájem spojeny dolním plechem...

Způsob odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ciner Petr, Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel

MPK: C21C 7/10

Značky: ocele, zplodin, zpracování, způsob, odprašování, mimopecního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení účinnějšího odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele. Účelu se dosáhne rekuperačním ochlazováním odsávaných zplodin v odlučovači po celou dobu procesu a rozstřikem vody v horní části odlučovače ve fázi dmýchání kyslíku na lázeň tekuté ocele v pánvi ve vakuovacím kesonu, kdy při dané míře vakua a při své teplotě dané provozními podmínkami, rozstřikovaná voda se neodpařuje v neúnosné míře a strhává prachové...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lesniak Adolf, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Chvojka Jan, Slouka František, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Peška Rudolf, Hromek František, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Pavlík Oldřich

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, oceli, hlavice, horní, výrobe, konvertorech, dmýchání, kyslíkových, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sobek Oldřich, Jasinský Zdeněk, Pavlík Oldřich, Slováček Jiří, Kuběna Slavoj, Matějka Čestmír, Varta Jiří, Kluževič Milan, Hošek Jan, Raška Pavel, Peška Rudolf, Hladký Jan, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Hromek František, Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří

MPK: C21C 7/04

Značky: plynů, způsob, proudu, výroby, dmýcháním, směsi, oceli, látek, agregátu, taveniny, prachových, hutnickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Trubice pro plamenové torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Červoněnko Viktor Mironovič, Jarmal Anatolij Alfonsovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Krivenko Alexandr Prochorovič, Veďkalov Ivan Romanovič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: plamenové, torkretování, trubice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívky metalurgických agregátů a může být použit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl nálezu - zvýšit efektivnost torkretování. Trubice pro plamenové torkretování obsahuje chladící pouzdro, trakty a hubice pro přívod kyslíku a směsi prachouhelného paliva a torkretové hmoty. Aktuálním je, že hubice pro přívod kyslíku má eliptický průřez, zkosení hubice pro přívod směsi paliva a torkretové hmoty jsou...

Trubice pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Červoněnko Viktor Mironovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Krivenko Alexandr Prochorovič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Kaduba Pavel Alexandrovič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: vyzdívky, plamenové, trubice, torkretování, metalurgických, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívání metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl vynálezu - zvýšit efektivnost torkretování vyzdívky agregátů s omezenými rozměry pracovního prostoru. K docílení tohoto cíle v trubici pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou tangenciální kanálky provedeny v hubicích pro přívod ohnivzdorného materiálu a paliva po tečné k jejich vnitřní...

Upínací zařízení trubek, zejména trysky a měřící sondy kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/48

Značky: zařízení, konvertoru, trubek, zejména, trysky, měřicí, kyslíkového, sondy, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení trubek, zejména trysky s měřicí sondy kyslíkového konvertoru, sestávající z upínacího třmenu trubky, v jehož ose je upevněna matice, opatřená upínacím šroubem, přičemž trubka je uložena na stojanu spouštěcího rámu, kde upínací třmen je svým prvním koncem spojen čepem s prvním táhlem, výkyvně upraveném na spouštěcím rámu a svým druhým koncem je připevněn sklopným šroubem a maticí skrze čep k druhému táhlu, jehož volný konec je...

Přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz hlavic a hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228831

Dátum: 01.01.1986

Autori: Teplárek Zdeněk, Staško Eduard, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 5/48, C25D 3/04

Značky: hlavic, agregátu, vnitřního, přípravek, povrchu, hořáku, hutnických, chromování

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz 12 hlavic trysek a hořáků hutnických agregátů, které jsou před chromováním zabudovány v hlavicích. Přípravek sestává z podložky 1 pro uložení čela hlavice trysky a víka 2 k jejímu uzavření a dále z anod 3 ve tvaru svorníků pro vzájemné spojení podložky 1 a víka 2 přípravku. Anody 3 jsou opatřeny perforovanými víčky 4 a 5 a maticemi 8, kde tyto anody 3 procházejí středem...

Způsob výroby oceli legované vanadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228830

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kaleta Alois, Lang Jiří, Bonczek Tadeáš, Irmler Bohdan, Prokeš Jiří, Dokoupil Jiří

MPK: C21C 5/52

Značky: oceli, legované, výroby, vanadem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby oceli legované vanadem, tavením odpadových materiálů v elektrické obloukové peci, oduhličováním lázně plynným kyslíkem. Kysličníky kovů se dále redukují přísadou redukčního činidla jako je koks, ferosilicium, hliník, silikokalcium. Podle vynálezu se k redukčnímu činidlu přidává při bazicitě strusky 0,7 až 2,4 karbid vápníku a karbid křemíku jednotlivě nebo ve směsi, v množství 2 až 12 kg/t tavené oceli.

Tryska pro tryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233322

Dátum: 15.08.1985

Autori: Atlasovova Galia Abdulberovna, Antonov Veniamin Vasiljevič, Gamalej Edvin Josifovič, Majcher Pavel Borisovič, Tiščenko Oleg Ivanovič, Červoněnko Viktor Mironovič, Donskoj Semjon Aronovič, Dolženkov Fjodor Jegorovič, Kuličenko Valentin Arsenťjevič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: vyzdívky, tryskové, agregátu, metalurgických, torkretování, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky pro opravy vyzdívky metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti torkretování díky rovnoměrnějšímu rozdělení komponent,v průřezu torkretovací trysky. Daného cíle se dosahuje tím, že v trysce pro pryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou na výstupu hubice pro přívod kyslíku upraveny konické kroužky, obrácené menší základnou...

Zariadenie pre kontinuálny predohrev, najmä prefukovacích trysiek mimopecného spracovania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 240343

Dátum: 13.06.1985

Autori: Peoina Petr, Váoa Pavel, Stanik Milan

MPK: C21C 7/072

Značky: najmä, kontinuálny, prefukovacích, spracovania, ocele, zariadenie, predohrev, mimopecného, trysiek

Text:

...skúšobne využívané. xPríklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom na obr. 1 je čelný pohľad na celé zariadenie v reze a na obr. 2 je pôdorysný pohľad na usporiadanie častí zariadenia.Spaľovacia komora ll pozostávajúca zo spaľovacieho priestoru 11, prechodového priestoru 121 a rozvádzacieho priestoru 13 má zaústené výstupné otvory 14 po celom polobvode medzikružného predohrievacieho priestoru 23...