C21C

Strana 4

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kučera Jaroslav, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Šotola František, Březina Jaroslav, Šubert Pavel, Raška Pavel

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, ocelářské, oceli, tandemové, výroby

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kaloč Rudolf, Karnovský Miloš, Štrobl Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: výtokového, zařízení, kyslíkového, konvertoru, uzavírání, otvorů

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Samospekavý troskotvorný aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 264822

Dátum: 12.09.1989

Autori: Poneváč Ján, Brilla Michal, Majerčák Štefan

MPK: C21C 5/00

Značky: troskotvorný, samospekavý, aglomerát

Text:

...kaly a úlety z výroby feromangánu uhlíkového. skusovatie sa fletovaný kazivec, ktorý V pôvodnom stave pre svoj vysoký stupeň disporzie nemože byt použitý priamo v oceliarskom procese. Výroba takéhoto aglomerátu nepotrebuje pridávať žiadné palivo. Aglomeračná zmes sa spéká na úkor uhlíka obsiahnutého v použitých odpadoch. Použitie takéhoto aglomerátu, oproti podobnému na báze surových ocieľkov a surového magnezitu dovolí skujňonat...

Způsob zpracování tekutého kovu a nádoba k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264603

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bonczek Tadeáš, Böhm Valter, Cienciala Petr, Doseděl Miroslav

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: zpracování, tekutého, provádění, nádoba, způsob

Text:

...z fčlie, vytvářející vlastní štěrbinu, dovolují dostatečný průchod plynu. stěny štěrbiny nejsou tekutým kovem otavovány více než samotná vyzdívka,což je podstatná přednost proti známému stavu techniky. Protáhlý tvar štěrbiny vytváří takové podmínky pro skoro plošný výstup plynného média, že nedochází k erozi okolní vyzdívky a přitom jsou plynem ovlivněny větší objemy kovu.Další uplatnění zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že štěrbina je...

Způsob výroby legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264301

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hentrich Robert, Yun Zixang

MPK: C21C 7/10

Značky: výroby, legovaných, oceli, způsob

Text:

...s povrchem lázně V bodě dopadu a na složku kolmou k povrchu lázně.Průměrné složka dopadové rychlosti, kolmá k povrchu lázně, vztažená na fyzikální normální podmínky, má být účelně menší než 5 m.s-1, měřeno těsně nad povrchem lázně ve vzdálenosti asi 50 mm. Tato kolmá složka však může být menší než 3,5 m.s-1 a dokonce menší než 2 m.s 1. Uvedené hodnoty jsou vztaženy na normální fyzikálni podmínky, to znamená na teplotu 20 °C a tlak...

Strusková směs pro odsíření a rafinaci oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264210

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sroka František, Stieber Walter, Zagata Juraj

MPK: C21C 7/00

Značky: oceli, rafinaci, strusková, směs, odsíření

Text:

...Oxidační pecní struska se smíchfâ s roztavenou struskovou směsi, čímž se sníží její oxidační působení a zvýši se její schopnost pohlcovat vodík. K těmto změnám složení pecní strusky dochází jak v případech, že strusková směs je dmýchána pod hladinu oceli v peci, takv případech, kdy je strusková směs přidávánav průběhu plnění pánve. V případech, že ocel je v pánvi promíchává na, např. při argonovâni ocele, zvýši se účinnoststruskové směsi...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Parma Václav, Maroszczyk Věslav

MPK: C21C 5/28, C21C 5/52

Značky: hmotnostním, procenta, oceli, způsob, obsahem, uhlíku, výroby

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Podavač drátu a plněných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263118

Dátum: 11.04.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: C21C 7/00

Značky: profilů, podávač, plnených, drátu

Text:

...armatury pro přívod pracovního média, uspoří se instalační materiála zkrátí se doba potřebná pro montáž či demontáž přítlačního zařízení.Éříklad provedení podavače drátu a plněných profilů podle vynálezu je znáuwněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podavač drátu v nárysném pohledu a na obr. 2 jezvětšenýčástečný svislý řez nárysem podávacího zařízení podavačedrátu.Na rámu Q podavače,který je vyroben z ocelových U a L...

Způsob mimopecního nauhličení neuklidněných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263096

Dátum: 11.04.1989

Autori: Piegza Zbygněv, Němčík Rudolf, Ondraszek Bronislav

MPK: C21C 7/06

Značky: neuklidněných, způsob, nauhličení, mimopecního, oceli

Text:

...dílů neuklidněné oceli s obsahem 0,02 až 0,08 uhlíku a případně se přidá stopy až 0,13 hmotnostníoh dílů pevného nauhličovadla, načež se do taveniny vhání po dobu 60 až 240 s inertní plyn. AZpůsob mimopecního nauhličení neukliuněných ocelí podle vynálezu zajistí standardní podmínky pro nauhličení ta eb. Průběh reakcí je méně bouřlivj. Vlivem desoxidečního působení křemíku obsaženéno v surovém železe není třebepŕidávat hliník do licí...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: způsob, trysky, kyslíkové, chlazení

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Zariadenie pre úpravu oceliarenskej trosky počas vylievania do troskových vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262650

Dátum: 14.03.1989

Autori: Olejár Martin, Uhliar Milan, Takáč Karol, Rusín Milan, Zeť Stanislav, Bodík Rudolf

MPK: C21C 5/36

Značky: oceliarenskej, vozov, vylievania, zariadenie, počas, úpravu, troskových, trosky

Text:

...v podstate V rozsahu teplôt od 1 520 OC do 920 °C. Množstvo pridávaného vápenca, a tým aj množstvo vypáleného vápna v troske je mimo iného dané vyššie uvedeným množstvom tepla, ktoré je v troske. pri súčasnej technológii nevyužité, k dispozícii. samočinné nastavovanie prúdu vápence do prúdu trosky zabezpečuje vysokú intenzitu premiešania oboch substancii, čím sa dosiahne maximálna pružnosť ztuhlej trosky. súčasne nevznikajú dalšie nároky...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertoru, zdvihací, zařízení, sondy, spouštěcí, trysky

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromek František, Záviský Jaromír, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/30

Značky: prachové, ocelářské, látky, uhlíkaté, dmýchání, lázně, způsob, roztaveného

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromek František, Pětroš Jaroslav, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Sonnestein Petr

MPK: C21C 5/38

Značky: oceli, dmýchaném, plynů, kombinované, konvertoru, využití, způsob, konvertorového, výrobu

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bührmann Gerardus Phillipus, Kreijger Pieter Job

MPK: C21C 5/28

Značky: ocele, způsob, konvertoru, výroby

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Přísada k legování a rafinaci kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262330

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 7/04

Značky: lázni, legování, rafinaci, kovových, prísada

Text:

...provedení vynálezu 1 až 50 S hmotnosti náplně je tvořeno jemnozrnnou prachovou složkou o velikosti zrna do 3 mm, např. hliníkovou krupicí, zbytek děleným hliníkovým drátem.Přísada hliníku podle vynálezu, tvořená drátem, děleným např. sekáním a opatřeným opláštěním umožňuje přldávání hliníku jako souvislého drátu s vysokou, až 98 účinností,na zpracovávaný kov nebo slltinu, což je trikrát vyšší než doposud při použití pouze sekaného drátu...

Uložení nádoby ocelářského konvertoru v nosném kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262182

Dátum: 14.03.1989

Autori: Krajina Aleš, Láncoš Josef, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/42

Značky: kruhu, konvertoru, nosném, nádoby, uložení, ocelářského

Text:

...rovinou BB z obr. 1, na obr. 3 je zvětšený detail provedení nosného kroužku a protikro-užku a na obr. 4 pak alternativní provedení nosného kroužku s protikroužkem umístěném v nosném kruhu.Uložení nádoby ocelárského konvertoru do nosného kruhu podle príkladného provedení je tvořeno čtyrmi rovnomerné po obvodu do nádoby 1 vevarenými nosnými kroužky 3 zapadajícími do příslušných kroužků 4 pripojených za pomocí konzoly 5 na nosný kruh 2. Nosné...

Zariadenie pre reguláciu úpravy oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261700

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhliar Milan, Takáč Karol, Rusín Milan, Bodík Rudolf, Zeť Stanislav, Olejár Martin

MPK: C21C 5/36

Značky: oceliarskej, zariadenie, trosky, reguláciu, úpravy

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v tom, že bez použitia vody ako chladia-ceho média sa jednoduchým a velmi bezpečným spôsobom, ktorý vylučuje vodíko-vé explozie, dosiahne úplne rozpadová a použitelná troska so zvýšeným podielom bázických zložiek takmer úplne disociovaanýcha tým vysokoefekitívne použiteľných pri výrobe sur-ovéiho železa. Najvýznamnejším účinkom zariadenia podľa vynálezu je využitie odpadového tepla tekutej trosky na účinný rozklad...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hakl Josef, Bučina Ivan, Dolének Jan, Malátová Irena, Soušek Vladimír, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Singer Jan

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, oceli, mernou, vlastní, zářiču, nízkou, výroby, aktivitou

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: B22D 18/06, C21C 7/10, B22D 41/00...

Značky: sušení, násosky, zařízení, vakuovací, vyzdívky, ohrev, nádoby

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Uchycení nádoby ocelářského konvertoru do nosného kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261340

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Láncoš Josef

MPK: C21C 5/42

Značky: kruhu, uchycení, nádoby, ocelářského, nosného, konvertoru

Text:

...zvýšení jak ekonomie výroby konvertoru, tak i provozu a to zejména možností vyššího využití žáruvzdorné vyzdívky nádoby. ~Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení uchycení nádoby ocelářského konvertoru podle vynálezu kde na obr. 1 je podélný řez nádobou e nosným kruhem vedený rovinou A-A z obr. 2. na kterém je příčný řez vedený rovinou B-B z obr. 1 a na obr. 3 je detail provedení nosného kroužku a protikroužku.Uchycení...

Způsob výroby oceli kyslíkovým pochodem v nístějovém zkujňujícím agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259758

Dátum: 15.11.1988

Autori: Michalík Stanislav, Michalík Zdislav, Mikolajek Jan, Trávníček Rudolf, Jeník Vladimír, Slíva Jan

MPK: C21C 5/04

Značky: nístějovém, způsob, kyslíkovým, zkujňujícím, pochodem, oceli, agregátu, výroby

Text:

...elipey činila 3 metry, délka vedlejší oey 1,5 metru. Počátek dmýchání počínal ze vzdálenosti 60 až 70 cm od hladinychloet pohybu ohnieka po tàvenině byla nastavena ne 0,1 m Je°.Po nedmýchéní 2 mą. t 1 oceli se vzdálenost úetí trysky od hlaä diny lázně enížila na 30 om a intenzita dmýohání kyelíku ae 7013 zvýšila na 60 má. h 1. t 1 oceli. Rychlost pohybu trysky po hladinové elipse činila 0.2 m . s 1. stažení první strusky proběhlo po...

Způsob snižování obsahu vměstků v oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259504

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kiss Gyula, Tamás Lajos, Kiss József, Káldor Antal, Tamás István

MPK: C21C 7/04

Značky: provádění, oceli, zařízení, obsahu, tohoto, způsobu, způsob, snižování, vměstků

Text:

...bodu 1, a dezoxidačni schopnost hořčíku na hodnotu, odpovídající bodu 22. Tento .jevuostatně vyplýva také z uvedeného vzorce, kde se hodnota A G° stává kladnou hodnotou. Podtlak ovlivňuje hodnoty A G° stejným způsobem jak při použití vápníku, tak také u hořčíku.Základní myšlenka vynálezu tedy spočívá V tom, že se snižování obsahu vměstků V oceli provádí za normálního tlaku vzduchu pomoci přidavané slitlny, obsahující Vápnik a/nebo...

Způsob výroby oceli s mimořádnou čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259305

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horn Zdeněk, Matějovic Karel, Kratochvíl Stanislav, Skála Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: čistotou, oceli, způsob, mimořádnou, výroby

Text:

...bylo při zkoušení ve stejných místech dosaženo stejné hodnoty 0,27 hmot. Původně dosažený a značné płekročený obsah uhlíku v hotovém výrobku značně zhoršuje neho dokonce znemožňuje použití potřebného tepelného zpracování, např. kalení, kdy je zejména u velkých dílů velké nebezpečí nežádoucího praskání výrobku.V příkladném provedení způsobu výroby oceli s mimořádnou čistotou V ingotu o hmotnosti 170 tun podle vynálezu se pro tavení oceli...

Kremíková modifikačná prísada na báze globulizačných a antiglobulizačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259223

Dátum: 17.10.1988

Autori: Meško Jozef, Bechný Lubomír

MPK: C21C 1/08

Značky: křemíková, antiglobulizačných, prísada, globulizačných, báze, prvkov, modifikačná

Text:

...rozsahu pridávania a taktiež doba pôsobenia modifikátora, tzv.doznievací účinok, je značne vyššia - cca 20 min po modifikácii.Modifikačná prísads podľa vynálezu sa vyrába z horčíka a predzliatin na báze kremíka, titánu, vápnika a hliníka. Hlavným prínosom tejto modirikačnej prísady je úspornejším spôsobomzískat listinu s červíkovitým grafitom, pričom sa zabezpečí úspora deficitných kovov, širší interval pôsobenia modifikátora a lepšia...

Zariadenie na žíhanie a ohrev kusových materiálov, najmä legúr do ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 258724

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bodík Rudolf, Kožuško Milan, Lemešányi Mikuláš, Rusín Milan, Bonk Štefan

MPK: C21C 5/46, C21C 7/00

Značky: zariadenie, kusových, ohrev, žíhanie, najmä, materiálov, ocele, legúr

Text:

...operatívne vsádzanie prísad bez tepelných strát a okysličenia postupne alebo súbežne podľa potrieb. Pritom sa využívajú konštrukčné výhody korytového priestoru pre žihanie s doplnením roštových stien na presávanie a s možnosťou výsypu dr-obného materiálu z presávacleho priestoru, s možnospťou optimálneho nasmerovania vykurovacieho aj ochladzovacleho média vhodným využitím návratu spalín z k-omína.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 258463

Dátum: 16.08.1988

Autori: Selines Ronald, Mehlman Stewart, Balkishan Agrawal

MPK: C21C 5/28

Značky: výroby, způsob, oceli

Text:

...předmětu vyndlezu, znamená plyny, které odcházejí z roztavené oceli během oduhličování, redukce nebo dokončovąní.vynález je zlepšením non postupu, které umožňuje použít postupu na výrobu oceli s nízkym obsahem vodíku. vynález spočíva na objevu, že jsou nutné určité stupně pro vyrobuADD zkujněné oceli s nízkym obsahem vodíku a že všechny tyto stupně jsou nutné pro postup,aby se dosáhlo požadovaného výsledku.výraz ocel s nízkým obsahom...

Vyplachovací zařízení pro metalurgickou nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258148

Dátum: 15.07.1988

Autor: Graf Konrad

MPK: C21C 5/46

Značky: vyplachovací, nádobu, zařízení, metalurgickou

Text:

...rozváděcích trubek mají plochý průřez.Obzvlášť jednoduché zhotovení cihel opotřebitelné vyzdívky se výhodně vyznačuje tím, že každá. rozváděcí trubka při pohledu shora leží na rohu cihly oděrné vyzdívky.Podle výhodneho provedení. které Limožňuje jednoduchou výrobu vyplachovacím zařízení, ústí rozváděcí trubky bcčně do přiváděcí trouby a od ní se obloukovitě rozkládají směrem ven, přičemž obloukové částí rozváděcích trubek mají kulatý...

Způsob zkujňování oceli plynným kyslíkem s proměnným obsahem dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243953

Dátum: 01.07.1988

Autori: Doskoeil Zdenik, Plšková Alena

MPK: C21C 5/04

Značky: proměnným, plynným, obsahem, způsob, oceli, kyslíkem, dusíku, zkujňování

Text:

...média o proměnném obsahu dusíka při výrobě oceli, například v tandemových pecích,umožnuje řešit případné disproporce mezi výrobními možnostmi kyslíkáren dodávkami kyslíka o vysoké čistotě s potrebami ocelářskýoh pecí. Navíc výroba kyslíka o nižší čistotě je energeticky výhodná, pokud lze tohoto kyslíka účinně metalurgicky využít. Rovněž lze očekávat při použití kyslíka o nižší čistotě i menší vývin hnědých dýmů příznivě ovlivněný...

Prostředek pro legování oceli dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257922

Dátum: 15.06.1988

Autori: Malinský Václav, Líška Miroslav

MPK: C21C 7/00

Značky: dusíkem, legování, prostředek, oceli

Text:

...1 ad.dusikatý feąJpchrom, dusí katý fegpmangan a duaikatý feą 9 vanad, ale nevýhodou tohoto dosavadního legovánídusíkatými fegJoslitinami.jaou však výsoképořizovací náklady těchto legovacich přisad.2 Nyní bylo zjištěno, že jàko legovacihoprostředku pro legováni roztavené oceli dusikem lze použít diamidu kyseliny uhličlté o chemickém vzorci NH 2 C 0 NH 2, což je i podstatou vy. nálezu.Diamid kyseliny uhličité se dosud používá v řadě...

Redukční směs pro výrobu oceli se sníženým obsahem kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257880

Dátum: 15.06.1988

Autori: Skála Josef, Mocek Jiří, Polák Zdeněk, Kepka Miloslav, Grigorjev Jiří, Šíma Miloš

MPK: C21C 7/00

Značky: výrobu, oceli, obsahem, sníženým, směs, kyslíku, redukční

Text:

...vápenstého csF 2 A z S až 25 1 hmotnosti knrbidu vápníku cacz.Redukční směs podle vynálezu zaručuje, že redukční struske má dostatečně dezoxidační schopnosti, čímž se dosáhne zvýšení provozní jistoty při výrobě oceli. Přítomnost karbidu vápníku Cacz působí na snižování obsahu kyslíku v lázni podle reakce dané rovnicíý., CaF 2 fluorid vápenntý působí jako ztekucující složka.Přítomnost tekuté roztavené strusky z elektrické oblouková pece a...

Způsob výroby oceli legované niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257856

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dokoupil Jiří, Havránek Zdeněk, Běgeř Miloslav, Irmler Bohdan, Bonczek Tadeáš, Bečvář Jaroslav

MPK: C22B 7/00, C21C 5/52

Značky: způsob, legované, niklem, oceli, výroby

Text:

...na 1 tunu vyráběné oceli.Fřidávánim niklové strusky do tavby oceli se snižuje spotřeba niklu. současně neni nutné používat ředidel a vlivem strusky se sniží obsah síry v ocelích. Chemické složení strusky lze upravit V redukčnim údobí tak, aby charakter odpovídal syntetickým struskám, které jsou používány pro odsiřeni oceli.Výše uvedený způsob byl využít na elektrické obloukové peci při výrobě niklchromové oceli.Na konci taveni bylo do...

Způsob dmýchání inertního plynu do tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257852

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šubrt Pavel, Kuběna Slavoj, Hromek František, Šotola František, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemové, způsob, dmýchání, inertního, plynů

Text:

...hoření uvolněného plynu.Uvedený nedostatek se odstraní způsobem dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu, jehož podstatou je, že inertní plyn se dmýchá do nístěje tandemové pece pod úroveň hladiny lázně, a to v množství od 0,01 do 0,20 Nm 3.min 1.t 1.Výhodou způsobu dmýchání inertního plynu do tandemové pece podle vynálezu je to, že probubláváním je způsoben dodatečný pohyb lázně mezi zónou oxidace kovu a spodní části...

Dno vakuovací komory s centricky umístěnou násoskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257750

Dátum: 15.06.1988

Autori: Walach Viktor, Tománek František, Folwarczny Karel, Cieslar Milan, Feber Antonín

MPK: C21C 7/10, B22D 1/00, B22D 18/00...

Značky: násoskou, komory, centricky, umístěnou, vakuovací

Text:

...pravoúhlých tvárnic je nízká soudržnost půd vůči vyplavení tvárnic ze dna při vakuu, a tím k protečení oceli přes dno komory.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dno DH vakuovací komory s centricky umĺstěnou násoskou podle vynálezu.Podstatou vynálezu je, že dno vakuovaci komory so vyzdívá za pomocí pravoúhlýoh tvárnic na vazbu a vložených klínů, zklíněných pouze V jednom směru, a to v místě změny sklonu rovíny dna.Výhodou dna vakuovacĺ stanice...

Zařízení pro mísení železa v mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 257548

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bula Lumír, Vlček Ladislav

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, mísení, mísicí, zařízení

Text:

...hrdla, čímž se zprůměruje složení železa, s cílem zejména snížení obsahu křemíku.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys v částečném řezu, na obr. 2 jeho bokorys a na obr. 3 nárys v částečném řezu s vysunutým míchadlem.Zařízení pro mísení železa v mísiči v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno míchadlem Q tvaru tyče, jejíž pracovní dolní konec je zahnut do...

Způsob výroby syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257514

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mandl Miroslav, Krejči Josef

MPK: C21C 1/08

Značky: výroby, litiny, syntetické, způsob

Text:

...se v elektrické peci roztaví ocelový odpad z vý~ roby šroubů s hmotnostním dbsahem kromě železa 0,03 až 0,25 uhlíku, 0,10 až 0,50 křemíku,0,2 až 0,7 manganu, nečistot jako fdsfor do 0,050 S a síra do 0,050 , přičemž v průběhu tavení se přidává nauhličovadlo v množství 2,5 až 5 hmotnosti, vztaženo na hmotnost tavby.Výhodou způsobu výroby syntetické litiny je, že při gvýšení užitné hodnoty se podstatné snížily materiálové a energetické...

Ochranná vrstva transportných valčekov žíhacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257395

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slavkovský František, Kochan Pavol, Valent Ľudovít, Čomaj Milan

MPK: C21C 5/44

Značky: vrstva, žíhacích, ochranná, pecí, transportných, valčekov

Text:

...jnlazmovým horákom na hrúbku 0,8 až 2,5 mm s použitím práškovej zmesi a obsahu 08 až 98 0/0 kremičitanu zirkonlčitého a 2 až 12 0/0 oxidu hlinitého, je vytvorená kovová medzlvrstva o hrúbke 0,1 až 0,5 mm, ktorá obsahuje v hmotnostnom vyjadrení 1,0 až 7,0 0/0 hliníka, 1,0 až 19,0 chrómu, stopy až 0,9 0/0 titánu, 0,4 až 1,0 0/0 mangánu, stopy až 1,8 0/0 kremíka, stopy až 1,0 0/0 železa, stopy až 0,3 0/0 uhlíka a 70,0 až 97,6 0/0...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Savov Petr, Stoilov Malin, Karakolev Kolo, Vlčev Alexandr, Milenkov Rusi, Drakalijski Boris, Krstěnjakov Jordan, Ivanov Asen, Bagarov Stefan, Pějev Vasil, Bakalov Nikolaj

MPK: C21C 7/00

Značky: zpracování, kovových, obloukem, elektrickým, ohřevu, rafinace, pomocí, slitin, tekutých, způsobu, provádění, zařízení, způsob, stejnosměrným, tohoto

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štulc Václav, Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 7/00

Značky: ovládání, podavače, zapojení, přísad

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Saccomano Joseph, Choulet Richard, Ellis John, Death Frank

MPK: C21C 5/28

Značky: tavenín, železných, kovů, způsob, rafinace

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...