C21C

Strana 3

Způsob rafinace taveniny oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 274278

Dátum: 11.04.1991

Autor: Masterson Ian

MPK: C21C 5/35

Značky: rafinace, taveniny, oceli, způsob

Způsob odlévání konvertorové strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270627

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pindur Jindřich, Tvrdý Karel, Koch Bronislav

MPK: C21C 5/36

Značky: strusky, způsob, konvertorové, odlévání

Text:

...skladování odpadů na haldě, sníží se praěnost a úroveň äkodlivin v povrchových a spodních vodách.Struska z konvertorová vyroby oceli se rozlila na plochu 110 m 2 do vrstvy o výšce 100 mm. Potom se vrstva prudce zchladí po dobu 1.5 minuty. Po odpaření vody se vrstva strusky meberaní a ponechá se v nalitám stavu. Postupně se stejným způsobem nalijí a zchladí další vrstvy až do konečná výšky 2 m, struska se nechá dochladit na teplotu 100...

Způsob výroby oceli z pevných kovových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270404

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brotzmann Karl, Bogdany Von Ludwig

MPK: C21C 5/34

Značky: pevných, způsob, složek, kovových, výroby, oceli

Text:

...podstate je podle vynálezu v tom. že z celkového odpíchnutého množetví ocelí ae odgýleně uchová 10 až 30 hmot. taveníny. která ee jako takutá ocalové lázeň přídá k příétí veézce pevných kovových eložek po jejích předehřétí.výhoda způaobu podle vynélezu je v ton. že umožňuje epolehlívou výrobu ocelí z pevných železných složek, jako šrot nebo podobné. bez přídéní tekutého eurového železa pří příznivé apotřebě tepla e pomerne rychlén rytmu...

Způsob natavování pevné kovonosné vsázky ve dvounístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269883

Dátum: 14.05.1990

Autor: Adamec Karel

MPK: C21C 5/04

Značky: pevně, kovonosné, ocelářské, dvounístějové, způsob, vsázky, natavování

Text:

...železa pro ocelůrnu.uvedené nedostatky odstraňuje způsob netavování pevné kovonosné vsázky v nístêji tandenove ocelářské pece podle vynelezu, jehož podstata spočívá v tom, že před nalitinjokntőho aurového železa ss do nistěje pece vpravi lcoks a velikosti zrna 10 si20 m v množství 3,5 až 8 kg na tunu vytavsná oceli.Popsonýa způsobem se zvyšuje průsads pevné vsâzky, zejména tuhého ocelového odpadu a vyrovnávání tepelné bilsnce přisazcnýn...

Zařízení pro uchycení nádoby ocelářského konvertoru v nosném kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269744

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bulina Vladimír, Láncoš Josef, Krajina Aleš

MPK: C21C 5/42

Značky: zařízení, nádoby, nosném, ocelářského, kruhu, uchycení, konvertoru

Text:

...nádnhy kunvorluru do nuuného kruhu, což je spojeno se znoćnýml výrobními i muntúžuími nároky.Další nevýhodou je l to, že použitím posuvných částí uložení, to je nosných kroužků a protikroužků, u kterých je kladen požadavek na přesnost opracování se zvyšuje pracnostTaké je nevýhodou. že u posuvné uložených částí dochází k jejich opotřebení a v krejním prípade 1 k mechanickému porušení, což má za následek ztrátu původní funkce tohoto...

Spojovacia hlava napojenia prebublávacích dýz do konzolového zariadenia pre ich výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269029

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bašti Anton, Orosz Jozef

MPK: C21C 7/072

Značky: prebublávacích, spojovacia, konzolového, zariadenia, výměnu, hlava, napojenia

Text:

...kuželai vniestach styku s dýzou a v nieste styku s privodnýn potrubia média v konzolovoa zariadeni a je dalej tvorené gulovitýa prstencoa uloženia v zâvese pritlačného ramena, záveenýn driekoa pod nia a nosnýa driekon nad nia. V nosnoa drieku spojovacieho telesa je aalej drážkové vybranie koncoviek prenáäacich čapov a je zakončený hlavou zasunu. Vonkajšie závesné teleso je tvorené hlavou pritlaku s pružinou odřahu, prenúäaciai čapai a...

Zariadenie pre rýchlu výmenu najmä prebublávacích dýz tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269028

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bašti Anton, Orosz Jozef

MPK: C21C 7/072

Značky: tekutého, prebublávacích, zariadenie, najmä, rýchlu, výměnu

Text:

...s je zakončené vonkajšia tesniacin kułelon zhodným s vnútorným tesniacinkúželoa priebežného oaového otvoru dýzy. Na závese pritlačného.ramena je vytvorené gulovité sedlo uloženia guĺovitého prstence apojovacej hlavy dýzy.V čelâch prltlačnej hlavy a pritlačného ramena sú vytvorené záaunové vybrania hlavových prvkov dýzy.výhody zariadenia podla vynélezu sú hlavne v tom, že sa zabezpečuje úplná automatizécia a plynulá prevádzka nimopecnej...

Štěrbinová dmyška k prodmýchávání tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268610

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chovaniec František

MPK: C21C 7/072, C21C 5/46

Značky: prodmýchávání, dmyška, štěrbinová, tekutého

Text:

...mezi dvěma žáruvzdornými tvarovkami. Dilatace V žáruvzdorném zdivu zejména dinasu, který je objemové dosti nestálý, způsobují, že křídla trysky se k sobě přitlačí natolik, že znesnadňují a někdy úplně zabrání průchodu dmýchaného plynu.Tyto nedostatky odstraňuje podle predloženého vynálezu štěrbinová dmyšna, tvořená dvěma rovnoběžně uloženými plochými ocelovými plechovými křídly, a podstata vynálezu spočívá v tom, že obě plechová křídla...

Způsob tvorby tekuté kyselé strusky v kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268477

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vavroš Zdeněk, Soušek Vladimír, Raška Pavel

MPK: C21C 5/36

Značky: konvertoru, kysele, strusky, tvorby, způsob, kyslíkovém, tekuté

Text:

...netekuté strusky během tavby, pomocí epeciálního zařízení. Nevýhodou tohoto způsobu jsou zvýšené investiční náklady, nároky na prostor a údržbu daného zařízení a zvýšené nároky na pracnoet.Uvedená nevýhody řeší způsob tvorby tekuté strusky V konvertoru se spodním dmýcháním kyslíku dle vynálezu, kde se struskotvorná bazická přísada přidává v údobí odkřemičení v takověm množství. že po odkřemičení oceli je poměr hmotnoetí oxidu vápenatého...

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bulina Vladimír, Hromek František, Krajina Aleš

MPK: C21C 5/48

Značky: utěsnění, odnímatelných, ocelářských, konvertoru, zařízení

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Dostál Vladimír

MPK: C21C 5/46

Značky: zapojení, pláště, okruhu, konvertoru, kanálu, chladicího, vodního, chlazení, systému, plynových

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Machálek Vladimír, Hromek František, Záviský Jaromír, Pětroš Jaroslav, Štivar Antonín, Březin Jaroslav

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: tandemové, kyslíkovém, výroby, způsob, konvertoru, oceli

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Macozsek Milan, Raška Pavel, Lánský Vladislav, Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav, Dobrovský Lubomír, Hromek František, Záviský Jaromír, Peška Rudolf

MPK: C21C 7/00

Značky: odlévací, způsob, před, pánve, odpichem, taveniny, železa, úpravy

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266392

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čemeris Oleg, Malachov Michail, Cibin Igor, Kugušin Alexandr, Dudnikov Valerij, Šeršněv Alexandr, Lipuchin Jurij, Zelcer Alexandr, Juzefovskij Izrail, Žavoronkov Jurij

MPK: C21C 5/44

Značky: několikatrysková, dmyšny, torkretovací, hlavice

Text:

...Maoapumaua roaouxa oypnu. npaaonhnun paapua. nuurocmnnnaan ronouxn oynnu conepxM 1 Konuenvpuwno cMoHTMpoaaHMue vpyauu Tpyaa nmuawM nannawnaro na oyrapoaxy MuTapMana c connann 2. Tpysa 3 1 - nan Inn nonawM KMcna 9 oxa c Tpýaa 5 - nan nonaww nopomxooapaanorc yrneponconapxnmeraPaaoTa npomcxonmr cnsnynmmn aapaaoh.Kmmmeprep ycTamannMaanT uaprmkanqhn M naonnT oypny. 3 aTeM.Hapsa Tnyaonpouonu 3 M G M canna 7. 5. 4 naxanv TonnMaa M Kmcnopon....

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266388

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lakuncov Anatolij, Cibin Igor, Juzefovskij Izrail, Učitel Lev, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg, Kugušin Alexandr

MPK: C21C 5/44

Značky: torkretovací, dmyšny, několikatrysková, hlavice

Text:

...CMBÄYDNMMM npuwmuanu.TúPKPeTHaCCu. TaK KQK B KůMBFV HOCTMUBGT TOPKPGT-MBCG 8 óůhbmů. HGM MDFVT HPUHýGTMTb ENXDÄHNG QTBÉPCTMH. ÉCJM UTHONeHMů yKä 33 HHH׫nJONaÄEň 6 DJbNE 1.5.TÚPKP 8 TMaCCB pacnpenannarca HÚ DTBBPCTMQM HłLCFIIJRII-HZDMÚFFGEI . VHa HUQTGMH ü× 3 MñTMH 8 CKM M 30 ñPäMBH nPDROñhHOŇ PESPBQ UůŇTPIMbHOF 0 TPBKTG Müůľüůůñhůuúů PÚJÚBKM TÚPKFúT~OyPMN. Vaarnymxanm 2 M 3. B aaraymke 3 MMEBTCH oTnapcTma 4 nan axuna TupKpeT~Mnccu. u Ha...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kaduba Pavel, Surženko Valentin, Juzefovskij Izrail, Cibin Igor, Čvilev Anatolij, Pliskanovskij Alexandr, Charachulach Vasilij, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg, Malachov Michail

MPK: C21C 5/48

Značky: vyzdívky, plamenného, způsob, torkretování, konvertoru

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Dmyšna pro torkrétování metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266250

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šeršněv Alexandr, Kločněv Michail, Čemeris Oleg, Juzefovič Izrail, Bugrim Tamara, Učitel Lev, Ajzatulov Rafik, Malachov Michail, Ňuňajev Alexej, Krjukov Jurij, Cibin Igor

MPK: C21C 5/44

Značky: agregátu, dmyšna, torkretování, metalurgických

Text:

...a qaćwnquó cMu 3 aeTcxcwpynwu,yxyuman KąqecTBo HOKDBWHH B nenon H cnuman eŕovcroňxocwb B psa paaa.Hpuvowuqmçnnu nnnu con K wupnne 6 oneé.29 cpnna saônBamTcáwópKper-Mach coñ H nauecenhe noxpurna npexpamaercn. B nuana 3 oHeoTHoméHuň 12-29 so ncex cnyuanx croňxocwb Topxper-noxpmmna, Haaeceunoro c nouombm conn, Bmnonneunum no naoöperennm, Bume cToňKocTHnpKpmrns,Vnanapenuoro myňmoň no nporownny.Kàx sunno na waôqnu, CTOäKOCTb noxpmwnx, Hàgeceunoró...

Vstřikovací dmyšna

Načítavanie...

Číslo patentu: 266248

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vinogradov Nikolaj, Kienko Anatolij, Kaniščev Dmitrij, Botvinskij Vladimir, Melik-šachnazarov Lev, Ščerbinskij Vladimír, Marlajčuk Fedor, Tregubov Jurij, Sluckij Vitalij, Čuprovskij Leonid, Ševčenko Tatjana, Goloviznin Eduard

MPK: C21C 5/48

Značky: dmyšna, vstřikovací

Text:

...Kora-®ypMa onycxąeŕca B mnnxnñ MeTąnn) asnenne B KaMepe cmemąnna BO 3 paCTaeT, H B pe~ 3 YHbTaTe nknammqecxoro yapa npoHcx 0 nHT saxpmnanne nnacwnuamu OTBBDCTHĚ KaHąnos 8. Hpn STOM OKHCHHTQHL HE 6 yneT nocýynawb E oxpymammym cpeny.Hpu ymenbmenxn COHDOTHBHEHHH Ha Buxoe Hs úybmm nnacwnnm npHmMyTcH K con ny 5, n qepes Kananu 8 ôyner 0 CymeCTBHHŤbCH noncoc npoyxroa cňopaunn.BnaronapnHannqHm mapanpnoro ycTpoñcTEa nnacwnnmvnerxononsnxnm...

Způsob elektrostruskového přetavování dutých bimetalických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266218

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gutkin Viktor, Bobin Valerian, Andrejev Alexandr, Kurlykin Vladimir, Cikerman Alexandr, Trunova Valentina, Kisselman Michail, Volochonskij Lev

MPK: B22D 27/04, C21C 5/56, B22D 23/00...

Značky: elektrostruskového, způsob, bimetalických, polotovarů, dutých, přetavování

Text:

...T 0 eCTb 6 MMeTanna.Harpen nopna H nónona ocymecrsnamrcn C uenbm~npenBàpuTenLHoro, no Haqa na npouecca BHM, pacnnanneann mnaKa~(xnkañ cTapT). Hnxnnä npenen ýxasannoro nuanaaona coownewcwnyer cpeneü TeMmepamype nnasnenus mnaxos, KcnonbsyeMmm npn SMM Mewannon. BepxHnñ,ñpenen oőyćnonnen Heo 6 xonMMocTbm.ne nonyćTHTb nnanneaue norpyxenuovo B mnak anexvponà no Haqana nponecca BEM.B cnäan c TGM, qTo.npouécc 3 m npoxonMTnpH owxnmqennou oxnamnennn...

Tryska pro přívod plynného média do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266178

Dátum: 13.12.1989

Autori: Doseděl Miroslav, Adamec Vladimír, Böhm Valter, Cienciala Petr, Bonczek Tadeáš

MPK: C21C 5/34, C21C 5/48

Značky: tryska, plynného, přívod, media, taveniny

Text:

...místě dna či stěny hutní nádoby, čímž lze významné zlepšit cirkulaoi roztaveného kovu. Nedochází zde rovněž k nadměrnému odtavování trysky V místech vyústění plynu do tekutého kovu, čímž se docílí srovnatelného opotřebení trysky a přiléhající vyzdívky hutní nádoby. To je výhodné z hlediska časové shodnosti oprav a rekonstrukcí trysky a vyzdívky hutní nádoby.Příklad provedení trysky pro přívod plynnébo média do taveniny podle vynálezu...

Zařízení k výrobě profilů plněných prachovými či jemnozrnnými přísadami do kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265718

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Pospíšil Josef, Štulc Václav, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/04

Značky: lázni, kovových, výrobe, přísadami, profilů, plnených, jemnozrnnými, zařízení, prachovými

Text:

...bez rizika rozevírání spoje. Jednoonem kalibru zaručuje optimál úspora investič zpracovávat méně přesné pasy. zařízení, při zpevnění lemu a pláště, duchá a spolehlivá synchronizace vynášecího dopravníku s pohní plnění profilu. zvýšila se produktivita práce až o 50 B jelikož lze použít vyšších techno logických rychlostí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresuna obr. 1 ve schematickém nárysu, na obr. 2...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Záviský Jaromír, Hromek František, Vojnar Zdeněk, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/28

Značky: odpadů, kyslíkovém, ocelového, způsob, předehřevu, kombinované, dmýchaném, konvertoru

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Metalurgická nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 265598

Dátum: 13.10.1989

Autori: Volný Oldřich, Maryniok Řehoř

MPK: C21C 7/00

Značky: metalurgická, nádoba

Text:

...tvarového čepu.Výhodou metalurgické nádoby podle vynálezu je, že víko tvořící s nádobou spolehlivý celek je univerzální, takže po usazení na nádobu je využitelné pro ochranu oceli během transportu, k pánvové metalurgii a následně i k odlévání do kokil nebo zařízení pro plynulé lití. Vytvořený závěs umožňuje nasazování víka běžnými zvedacími prostředky s pevným spojením,které je spolehlivá i během naklápění. ~Na připojeném výkresu je...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pospíšil Vlastislav, Polák Jaroslav

MPK: C21C 1/10

Značky: způsobu, roztavených, roztavitelných, zařízení, přidávání, tohoto, přísad, odpařitelných, provádění, slitin, způsob, železných

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Způsob redukčního tavení železných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 265234

Dátum: 13.10.1989

Autori: Turner Richard Edwin, Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg

MPK: C21C 5/32, C21B 11/00

Značky: způsob, tavení, redukčního, železných

Text:

...způsobu podle vynálazu lzedosáhnout mírou dodatečného spalování v rozmezí 30 až 50 v prvním reakčním prostoru a60 až 100 ~ve druhém stupni dodatočného spalování. Kromě již uvedených opatření se k docílení vysoké míry dodatečného spalování osvědčilo používání předehřátého vzduchu, tj. horkého větru, jakožto plynu obsahujícího kyslík. Překvapívě nezpůsobuje použití horkého větru jakožto zdroje kyslíku při zpusobu podle vynálezu...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chvojka Jan, Peška Rudolf, Pětroš Jaroslav, Dobrovský Ludovít, Raška Pavel, Lánský Vladislav, Hromek František, Záviský Jaromír, Macozsek Milan

MPK: C21C 7/00

Značky: reakční, nádobě, taveniny, železa, desoxidace, způsob

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...