C21C 7/10

Spôsob výroby vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20349

Dátum: 31.01.2012

Autori: Tiekink Wouter Karel, Schaar Benno, Richards Bernardus Johannes

MPK: C21D 8/04, C21C 7/10, C21D 8/02...

Značky: vysokopevnostnej, ocele, výroby, spôsob

Text:

...a/alebo oxidu železa. V dôsledku nízkej teploty rekryštalizácie ocele môžu byť znížené aj teploty žíhania, vďaka čomu je spôsob úspornejší, taktiež je aj redukovaná tendencia rastu zŕn v produkte. Znížené teploty žíhania taktiež bránia zlepeníu v dávkových spôsoboch žíhania a znižujú riziko ruptúry pri plynulom žíhaní. Ďalšou výhodou velmi čistých hraníc zŕn je výrazne nižšia náchylnosť ku korózii na hraniciach zŕn. To je obzvlášť dôležité...

Trubice na vákuovanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13776

Dátum: 21.11.2005

Autori: Czapka Zbigniew, Siwiec Jozef, Cesarz Wlodzimierz, Darlak Marian

MPK: C21C 7/10, C22B 9/04

Značky: trubice, vákuovanie, ocele

Text:

...pracovnej výmurovky. V prípade dlhých časov procesu a krátkych časov medzi po sebe nasledujúcimi vákuovaniami sa zvýšenia teploty plášťa po každom vákuovaní v priebehu sekvencie sčítavajú a výsledný nadmerný nárast teploty plášťa vedie k výraznej expanzii a deformácii. Expanzia plášťa v dôsledku vysokej teploty spôsobuje jasne viditeľné praskliny v monolitickej výmurovke. Vyššie opísané javy majú negatívny vplyv aj na vnútornú pracovnú...

Spôsob a zariadenie na chladenie fúkacích trysiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 510

Dátum: 12.11.2003

Autori: Kircher Werner, Sakowicz Andrzej, Adamov Revold, Luven Arno

MPK: C21C 7/10

Značky: fúkacích, zariadenie, chladenie, spôsob, trysiek

Text:

...tekutého kovu.Úlohou predkladaného vynálezu je ďalej rozvinúť spôsob vyššie uvedeného druhu tak,aby bolo v prípade úniku z chladiaceho plášťa trysky zabránené vyššie opísaným nevýhodám a podľa toho sa zvýšila bezpečnosť obsluhujúceho personálu a ochrana celej aparatúry. Obdobneto platí tiež vzhľadom na ďalej zdokonaľované zariadenie.Vyššie uvedená úloha je splnená prostredníctvom spôsobu podľa nároku 1. Prvé opatrenie spočíva v použití...

Způsob výroby legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264301

Dátum: 12.07.1989

Autori: Yun Zixang, Hentrich Robert

MPK: C21C 7/10

Značky: legovaných, výroby, oceli, způsob

Text:

...s povrchem lázně V bodě dopadu a na složku kolmou k povrchu lázně.Průměrné složka dopadové rychlosti, kolmá k povrchu lázně, vztažená na fyzikální normální podmínky, má být účelně menší než 5 m.s-1, měřeno těsně nad povrchem lázně ve vzdálenosti asi 50 mm. Tato kolmá složka však může být menší než 3,5 m.s-1 a dokonce menší než 2 m.s 1. Uvedené hodnoty jsou vztaženy na normální fyzikálni podmínky, to znamená na teplotu 20 °C a tlak...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky násosky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261021

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ondřej Jaroslav

MPK: C21C 7/10, B22D 41/00, B22D 18/06...

Značky: násosky, nádoby, sušení, vyzdívky, vakuovací, zařízení, ohrev

Text:

...komoře, která má regulovaný spodní odtah spalín a je v ní souose s hořákem umístěna násoska vakuovací nádoby a případně termočlánek, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom,že ohřívací komora je dále spojena odtahovými otvory, rozmístěnýmí po jejím obvodu, s kruhovým spalinovým kanálem, ze kterého vyúsřuje boční odtah spalín.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména to, že lze sušit a ohřívat vyzdívku násosky řízeně podle stanovené...

Dno vakuovací komory s centricky umístěnou násoskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257750

Dátum: 15.06.1988

Autori: Folwarczny Karel, Walach Viktor, Tománek František, Feber Antonín, Cieslar Milan

MPK: C21C 7/10, B22D 18/00, B22D 1/00...

Značky: centricky, komory, umístěnou, násoskou, vakuovací

Text:

...pravoúhlých tvárnic je nízká soudržnost půd vůči vyplavení tvárnic ze dna při vakuu, a tím k protečení oceli přes dno komory.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dno DH vakuovací komory s centricky umĺstěnou násoskou podle vynálezu.Podstatou vynálezu je, že dno vakuovaci komory so vyzdívá za pomocí pravoúhlýoh tvárnic na vazbu a vložených klínů, zklíněných pouze V jednom směru, a to v místě změny sklonu rovíny dna.Výhodou dna vakuovacĺ stanice...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svoboda Vladimír, Poikryl Antonín, Didek Jaromír, Kašpar Jan, Foglar Rudolf

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, výroby, slitin, litých, fázi, sub.3.n.(al, precipitačně, vytvrditeľných, žárupevných

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fáberová Viera, Benko Martin, Iurinda Ján, Petruš Ladislav, Šadlák Pavol

MPK: C21C 7/10

Značky: bázi, způsob, rafinace, niklu, slitin, železa, oceli

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Způsob přidávání kovů vzácných zemin při vakuování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248631

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ostruszka Rudolf, Radek Jaroslav, Pindor Jaroslav

MPK: C21C 7/10

Značky: zemin, způsob, oceli, vakuování, přidávání, vzácných, kovů

Text:

...kokil v uröitám pŕedepsnnóm okan žiku a v předepsaném množství. U tohoto způsobu se nemusí vždy kovy vzácnych Benin dostat stejnoměrně do všech částí ingotu a prvotní licí kúra je o kovy vzácnych zemín ochuzena.Výše uvedené nedostatky jsou odatraněny způsobem přidávání kovů vzácnych zemin při vakuování oceli na zařízení typu DH podle vynálezu, jeho podstatou jo, že kovy vzácnych zemin jsou přidávény přímo do vakuovací komory shore, přičemž...

Způsob odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ciner Petr, Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel

MPK: C21C 7/10

Značky: zpracování, ocele, zplodin, odprašování, mimopecního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení účinnějšího odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele. Účelu se dosáhne rekuperačním ochlazováním odsávaných zplodin v odlučovači po celou dobu procesu a rozstřikem vody v horní části odlučovače ve fázi dmýchání kyslíku na lázeň tekuté ocele v pánvi ve vakuovacím kesonu, kdy při dané míře vakua a při své teplotě dané provozními podmínkami, rozstřikovaná voda se neodpařuje v neúnosné míře a strhává prachové...