C21C 5/56

Taviace zariadenie a metóda na výrobu ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19235

Dátum: 20.02.2006

Autori: Terlicher Stefano, Dimitrijevic Vladimir, Sellan Romano, Morsut Stefano

MPK: F27D 13/00, F27B 3/18, C21C 5/56...

Značky: metoda, výrobu, ocele, taviace, zariadenie

Text:

...zapínanie a uvedenie pece do normálnej výrobnej prevádzky.0013 Jedným z cieľov tohto vynálezu je predstaviť taviace zariadenie skontinuálnym zásobovaním, ktoré umožňuje udržať taviacu pec vždy aktívnu, aj kedmusí byť prevádzka predhrievacieho tunela a / alebo podávača kovového zavážaniaprekonané nedostatky súčasného stavu techniky a aby bo|i získané tieto a ďalšie0015 Predkladaný vynález je uvedený a charakterizovaný v hlavných...

Zlepšený tavný proces na výrobu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8704

Dátum: 20.01.2004

Autori: Matusewicz Robert Walter, Sherrington David Matthew, Hughes Stephen Peter, Ng Colette Maria, Sofra Giuseppe, Mcclelland Ross Alexander, Baldock Brian Ross

MPK: C21B 11/08, C21B 13/10, C21B 13/00...

Značky: výrobu, tavný, proces, zlepšený, železa

Text:

...energie je výrazne nižšia, než 100, a kdejej neefektívnosť má za následok ohrev plynov mimo reaktora, úmerný teplote tavného kúpeľa.0006 Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie zlepšeného postupu tavenia surovín s obsahom železa pomocou reaktora s ponorenou formou vstrekovania, obsahujúceho tavný kúpeľ, kdevynález ponúka lepšie využitie tepelnej energie.0007 V postupe predkladaného vynálezu sú do kúpeľa privádzane primárne plyn s...

Způsob elektrostruskového přetavování dutých bimetalických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266218

Dátum: 13.12.1989

Autori: Trunova Valentina, Gutkin Viktor, Bobin Valerian, Andrejev Alexandr, Kurlykin Vladimir, Volochonskij Lev, Cikerman Alexandr, Kisselman Michail

MPK: C21C 5/56, B22D 27/04, B22D 23/00...

Značky: bimetalických, elektrostruskového, přetavování, způsob, polotovarů, dutých

Text:

...T 0 eCTb 6 MMeTanna.Harpen nopna H nónona ocymecrsnamrcn C uenbm~npenBàpuTenLHoro, no Haqa na npouecca BHM, pacnnanneann mnaKa~(xnkañ cTapT). Hnxnnä npenen ýxasannoro nuanaaona coownewcwnyer cpeneü TeMmepamype nnasnenus mnaxos, KcnonbsyeMmm npn SMM Mewannon. BepxHnñ,ñpenen oőyćnonnen Heo 6 xonMMocTbm.ne nonyćTHTb nnanneaue norpyxenuovo B mnak anexvponà no Haqana nponecca BEM.B cnäan c TGM, qTo.npouécc 3 m npoxonMTnpH owxnmqennou oxnamnennn...