C21C 5/52

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/46, B22D 45/00, B22D 41/22...

Značky: uzatvárací, uzáver, nádobě, liatych, posuvný, zariadenie, člen, metalurgickej, měnič, monitorovacie

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Villemin Bernard, Narholz Thomas

MPK: F27D 13/00, F27B 3/18, C21C 5/52...

Značky: kovovej, zlievárenskej, ohrev, metoda, vsádzky, zariadenie, prevádzke, súvisiaca

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Monfort Guy, Noville Jean-françois, Bellavia Luigi

MPK: C21C 5/46, F27D 21/00, C21C 5/52...

Značky: zlúčenín, prašnom, prostředí, meracia, vysokej, hlava, analýzu, teplotě

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Terlicher Stefano, Sellan Romano, Scotti Franco

MPK: F27B 3/28, C21C 5/52, F27B 3/08...

Značky: riadenia, kovovej, vsádzky, metoda, tavenia

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Zariadenie na redukciu a tavenie kovov a spôsob tavenia a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284456

Dátum: 17.03.2005

Autori: De Villiers Johan Pierre, Fourie Louis Johannes

MPK: C21C 5/52, C21B 13/12, C22B 4/00...

Značky: redukciu, zariadenie, kovov, redukcie, tavenia, spôsob, tavenie

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení na spôsob redukcie a tavenia kovov je vsádzka (15) obsahujúca kov a uhlík zahrievaná v indukčnej peci (10) tvorenej ohrievacou nádobou (11), v ktorej môže vsádzka (15) plávať v tvare aspoň jednej hromady (16, 17) na kúpeli tekutého kovu (18) v nádobe (11). Zariadenie obsahuje aspoň jeden indukčný vykurovací člen čiže induktor (12), ktorý je umiestnený pri osi (11.1) dna nádoby (11) a ktorého pozdĺžna os je orientovaná kolmo na...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Panfilov Alexandr Nikolaevich, Zubarev Alexei Grigorievich, Makurov Alexandr Vladimirovich, Utkin Jury Viktorovich, Dorofeev Genrikh Alexeevich, Sitnov Anatoly Georgievich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich, Afonin Serafim Zakharovich, Tseitlin Mark Aronovich

MPK: C21C 5/28, B22D 5/00, B22D 3/00...

Značky: lejárske, výroby, metalurgické, spôsob, spracovanie, výrobu, zariadenie, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: H05B 7/10, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: elektrická, tavenie, taviaca

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: H05B 7/10, C21C 5/52, F27B 3/08...

Značky: tavenie, jednosmerný, oblúková, šrotu, plynule, prúd, taviaca, železného

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maroszczyk Věslav, Parma Václav

MPK: C21C 5/52, C21C 5/28

Značky: oceli, způsob, uhlíku, výroby, hmotnostním, procenta, obsahem

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Způsob výroby oceli legované niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257856

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dokoupil Jiří, Irmler Bohdan, Běgeř Miloslav, Bonczek Tadeáš, Havránek Zdeněk, Bečvář Jaroslav

MPK: C21C 5/52, C22B 7/00

Značky: oceli, legované, niklem, výroby, způsob

Text:

...na 1 tunu vyráběné oceli.Fřidávánim niklové strusky do tavby oceli se snižuje spotřeba niklu. současně neni nutné používat ředidel a vlivem strusky se sniží obsah síry v ocelích. Chemické složení strusky lze upravit V redukčnim údobí tak, aby charakter odpovídal syntetickým struskám, které jsou používány pro odsiřeni oceli.Výše uvedený způsob byl využít na elektrické obloukové peci při výrobě niklchromové oceli.Na konci taveni bylo do...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233644

Dátum: 01.03.1987

Autor: Doubek Jiří

MPK: C21C 5/52

Značky: oceli, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby oceli v indukční kyselé kelímkové peci s mimopecním oduhličením, odfosfořením a odsířením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ohřev oceli po mimopecním zpracování se provede v kyseke vyzděné kelímkové peci, kde se také provede uklidnění a legování.

Způsob zpracování vratného odpadu nízkolegovaných ocelí s obsahem 0,08 až 0,6% hmot. uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233609

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hutla Alois, Levíček Petr, Vavřina Juraj, Kupka František, Balcar Karel

MPK: C21C 5/52

Značky: vratného, oceli, zpracování, hmot, uhlíku, obsahem, způsob, odpadů, nízkolegovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vratného odpadu sléváren je určen pro nízkolegované oceli s obsahem 0,08 až 0,6 % uhlíku. Odpad je zpracován v elektrické obloukové peci oxidačním tavením s přísadami vápna, kusové železné rudy a kazivce, případně bauxitu při teplotě 1500 až 1650 °C.

Způsob výroby oceli legované vanadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228830

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bonczek Tadeáš, Dokoupil Jiří, Prokeš Jiří, Irmler Bohdan, Lang Jiří, Kaleta Alois

MPK: C21C 5/52

Značky: legované, výroby, vanadem, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby oceli legované vanadem, tavením odpadových materiálů v elektrické obloukové peci, oduhličováním lázně plynným kyslíkem. Kysličníky kovů se dále redukují přísadou redukčního činidla jako je koks, ferosilicium, hliník, silikokalcium. Podle vynálezu se k redukčnímu činidlu přidává při bazicitě strusky 0,7 až 2,4 karbid vápníku a karbid křemíku jednotlivě nebo ve směsi, v množství 2 až 12 kg/t tavené oceli.