C21C 5/38

Systém spracovania spalín a rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15571

Dátum: 15.09.2010

Autori: Birmingham James, O'boyle Kevin

MPK: C21B 9/14, C21C 5/38, F01K 23/06...

Značky: spracovania, tepla, rekuperácie, systém, spalin

Text:

...A 2 vystupuje z predhrievača 50 cez výstup 52 vzduchu.0010 Odkazujúc naspäť na obrázok IA, predhrievač 50 vzduchu zohrieva vzduch privádzaný ventilátorom 60 núteného ťahu. Odplyn (FGl) vychádzajúci zo spaľovacej komory pece 26 vstupuje do predhrievača vzduchu cez vstup 53. Teplo sa rekuperuje z odplynu (FGl) a prenáša sa do vstupného vzduchu (A 1). Zohriaty vzduch (A 2) sa privádza dospaľovacej komory pece 26, aby sa zvýšila tepelná účinnosť...

Spôsob zhromažďovania a spracovávania reakčných plynov z výrobného zariadenia pre roztavené kovy a pridružené odprašovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9620

Dátum: 26.08.2004

Autori: Hampel Alfred, Engelmann Anton

MPK: B01D 46/00, B01D 39/00, C21C 5/38...

Značky: pridružené, spracovávania, roztavené, spôsob, plynov, reakčných, odprašovacie, výrobného, zariadenia, zhromažďovania

Text:

...zariadenia, kde súprivádzané pre ďalšie spracovávania.V primárnom odprašovacom zariadeni reakčné plyny, ktorésú vytvárané kontinuálne a V podstate vo vopred odhadnuteľnommnožstve, ktoré závisí na prívodných materiáloch, suzhromažďované V Chladenom odťahovom kryte, ktorý V podstate zakrýva ústie konvertora, a potom dochádza k odstraňovaniu obsiahnutého prachu vo viacstupňovom alebo aspoň dvojstupňovom odprašovacom procese v práčkach...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sonnestein Petr, Hromek František, Kuběna Slavoj, Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/38

Značky: kombinované, oceli, konvertoru, výrobu, využití, plynů, konvertorového, způsob, dmýchaném

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Spôsob odvádzania kalu z mokrej plynočistiarne pri výrobe ocele, najmä v konvertoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 238409

Dátum: 15.05.1987

Autori: Buchala Jozef, Nálepa Vladimír, Beca Michal

MPK: C21C 5/38

Značky: spôsob, ocele, odvádzania, mokrej, plynočistiarne, výrobe, najmä, konvertoroch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém odlúčenia nežiadúcich prvkov, ako je zinok a olovo z úletov a ich opätovné použitie do vsádzky alebo iné použitie v hutníckej prevádzke. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kalová voda z plynočistiarne sa v prvej etape počas prvých dvoch pätín fúkania kyslíka do konvertora, najdlhšie však po dobu štyroch minút odvádza oddelene od kalovej vody z plynočistiarne v druhej etape výroby ocele v konvertore, pričom sa obe časti...

Jímač spalin zkujňovacího zařízení, zejména konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bula Lumír, Kabelka Miloslav, Brož Teofil, Holaň Ladislav, Žižka Ivan, Bajda Miloslav, Pastrňák Václav

MPK: C21C 5/38

Značky: zkujňovacího, jímač, konvertoru, spalin, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení životnosti jímače při současném zvýšení teplot technologického procesu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnitřní funkční plochy tvarovaných chladicích trubek (1) a pláště jímače se opatří kovovým ochranným povlakem (4), na kterém je plazmovým stříkáním nanesena ochranná vrstva (5) obsahující v procentech hmotnosti 60 až 80 % kysličníku hlinitého, zbytek do 100 % hmotnosti kysličník zirkonu.