C21C 5/28

Sklopný konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5451

Dátum: 07.05.2010

Autori: Gruber Rudolf, Staudinger Guenther

MPK: C21C 5/28

Značky: konvertor, sklopný

Text:

...zavesenia a zavesenia kyvadlovými prútmi spočíva V tom, že kyvadlové prúty musia prijímať menšie sily, než pri porovnateľnom zavesení konvertora, ktoré je tvorené výlučne kyvadlovými prútmi.Tieto prednosti sa uplatňujú obzvlášť, keď kyvadlové prúty sú usporiadané v oblasti každého nosného ča~ pu v rovine, vytvorenej približne paralelne s nosným kruhom, a približne pravouhlo k osi sklápania, tvorenej nosnými čapmi, konvertorovej nádoby na...

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21C 5/28, C21B 3/00...

Značky: přísad, výroby, oxidických, puzolánových, hydraulických, priemysel, cementársky, zásaditých, spôsob, trosiek, mletých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Spôsob spracovania prachov a prachových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286015

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21C 5/28, C22B 19/00, C22B 26/00...

Značky: prachových, spracovania, spôsob, prachov, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania prachov alebo prachových zmesí, ktoré obsahujú alkálie a ťažké kovy, ako napríklad oceliarenských prachov, prachových rúd alebo vysokopecných prachov, sa tieto prachy nanesú na kúpeľ alebo vnesú do kúpeľa z tekutých kovov a tekutých oxidických trosiek, najmä sa nafúkajú alebo vofúkajú. Prchavé zlúčeniny ťažkých kovov, ako napríklad Zn- alebo Pb-oxidy, sa oddelia z plynnej fázy a do trosiek sa vnesú alkálie.

Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesí na železnom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286013

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/00, C21C 5/28, C04B 5/00...

Značky: troskových, železnom, kúpeli, trosiek, spracovania, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidu železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, sa oceľové trosky, prípadne zmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ, pričom ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C 2,5 % hmotn.

Spôsob redukcie Cr v metalurgických troskách s obsahom Cr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2995

Dátum: 18.05.2005

Autor: Tschudin Markus

MPK: C21B 3/00, C21C 5/00, C21C 5/28...

Značky: obsahom, spôsob, metalurgických, troskách, redukcie

Text:

...od železného kúpeľa pri vysokom obsahu C. Potom zostane v konvertore len male množstvo zvyškovej trosky, v ktorej potom počas nasledujúceho zníženia obsahu C v železnom kúpeli zasa o niečo vzrastie obsah Cr. Pritom stroskovatené množstvo Cr je však také malé, že sa na Cr-bilancii takmer neprejaví. Okrem toho táto troska zostane v konvertore a obsah Cr sa potom v nasledujúcej šarži zasa redukuje.Na chladenie pri frišovaní taveníny železa...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Tseitlin Mark Aronovich, Zubarev Alexei Grigorievich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Afonin Serafim Zakharovich, Panfilov Alexandr Nikolaevich, Utkin Jury Viktorovich, Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Dorofeev Genrikh Alexeevich, Sitnov Anatoly Georgievich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich, Makurov Alexandr Vladimirovich

MPK: C21C 5/28, B22D 5/00, B22D 3/00...

Značky: spôsob, polotovarů, výrobu, výroby, lejárske, spracovanie, zariadenie, metalurgické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1562

Dátum: 31.07.2002

Autor: Spangardt Günter

MPK: F27D 23/00, C21C 5/28, F27D 17/00...

Značky: samočistiacich, odstranitelných, předmět, sekundárnych, výroby, alkoholov, použitie, povrchom, takým, povrchov, spôsob

Text:

...štrbinu, pričom sú usporiadané tesniace prvky, rozdelené po obvode tesniaceho prstenca a nadväzujúce na tesniaci prstenec, pričom tesniaci prvok vykazuje úložnú skriňu a v nej uložený tesniaci materiál, pričom tesniaci materiál uložený v úložnej skrini pozostáva 2 množstva tepelne odolných tesniacich čiastočiek a pričom tesniaci materiál doliaha na komínový kryt a je na neho pritlačený. Tepelne odolnými tesniacimi čiastočkami sa v...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Záviský Jaromír, Štivar Antonín, Machálek Vladimír, Březin Jaroslav, Hromek František, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, tandemové, oceli, konvertoru, způsob, výroby

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hromek František, Záviský Jaromír, Vojnar Zdeněk, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, konvertoru, ocelového, odpadů, kyslíkovém, dmýchaném, kombinované, předehřevu

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maroszczyk Věslav, Parma Václav

MPK: C21C 5/52, C21C 5/28

Značky: oceli, způsob, obsahem, výroby, procenta, uhlíku, hmotnostním

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bührmann Gerardus Phillipus, Kreijger Pieter Job

MPK: C21C 5/28

Značky: výroby, konvertoru, ocele, způsob

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 258463

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mehlman Stewart, Selines Ronald, Balkishan Agrawal

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, oceli, výroby

Text:

...předmětu vyndlezu, znamená plyny, které odcházejí z roztavené oceli během oduhličování, redukce nebo dokončovąní.vynález je zlepšením non postupu, které umožňuje použít postupu na výrobu oceli s nízkym obsahem vodíku. vynález spočíva na objevu, že jsou nutné určité stupně pro vyrobuADD zkujněné oceli s nízkym obsahem vodíku a že všechny tyto stupně jsou nutné pro postup,aby se dosáhlo požadovaného výsledku.výraz ocel s nízkým obsahom...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ellis John, Saccomano Joseph, Death Frank, Choulet Richard

MPK: C21C 5/28

Značky: kovů, tavenín, rafinace, železných, způsob

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Troskotvorná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 240361

Dátum: 15.08.1987

Autori: Holpuch Vladimar, Kadlec Karol

MPK: C21C 5/28

Značky: troskotvorná

Text:

...vynâlezu sú v tom,že sa zvyšuje životnost výmurovky konver torov, znižuje se. prepal mangánu-čo umož- .ñijtje prítomnosť kysllčnika maugánatého vozmesi a bez problémov je umožnené .spraco vanie surovéh-o v-železa s nízkym obsahom mangánu, napr.v 0,3 až 0,6 0/0 hmot. Podstat rnou. výhodou zmesi podľa vynalezu je» vylúz čeme čixznižełriee potreby nedostatkového kazivca. . Podľa príkladného prevedenia bola v 150 ťâłłilěürrventonaazpracovavané...

Nauhličovadlo oceli při její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248389

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hocko Michal, Veselý Jiří, Svozil Jan, Melecký Jan

MPK: C21C 5/28

Značky: výrobe, nauhličovadlo, oceli, její

Text:

...měrná hmotnost, což způsobuje jeho vyplouvání na hladinu ocele a jeho nekontrolovatelné vm/nołívání na strusce.V důsledku praněnlivostí těchto základních veličín dochází ke značnému rozptylu v propalech uhlíku, což má za následok problémy v zajištění požadovaného chemického složení oceli a tím i značný výskyt překolkovaných taveb.Uvedené nevýhody stávajících nauhličovadel oceli se adstraní nauhličovadlsm podle vynílezu, jeho podstata...