C21C 1/06

Panva na spracovanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10734

Dátum: 06.05.2009

Autor: Berthelet Emmanuel

MPK: C21C 1/10, C22C 33/10, C21C 1/06...

Značky: spracovanie, panva, roztaveného

Text:

...keď je panva vo vertikálnej polohe alejacia hubica na privedenie a odlievanie roztaveného kovu je umiestnená bližšie k vrchnej strane ako k spodnej strane vnútorného priestoru, keď je panva V horizontálnej a vertikálnej polohe, pričoH 1 V horizontálnej polohe spodný objem. vnútorného priestoru vymedzený pod rovinou V strede medzi hornou časťou a spodnou časťou vnútorného priestoru a medzi prvým koncom a vertikálnou rovinou vloženou...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Terlecký Jiří, Kotas Bohuslav

MPK: C21C 1/00, C21C 1/06

Značky: zariadenie, vákuovom, rafináciu, kesóne, pánve, tekutého, ohrev

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Zařízení pro mísení železa v mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 257548

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vlček Ladislav, Bula Lumír

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, mísicí, zařízení, mísení

Text:

...hrdla, čímž se zprůměruje složení železa, s cílem zejména snížení obsahu křemíku.Na přiložených výkresech je znázorněno přikladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je jeho nárys v částečném řezu, na obr. 2 jeho bokorys a na obr. 3 nárys v částečném řezu s vysunutým míchadlem.Zařízení pro mísení železa v mísiči v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno míchadlem Q tvaru tyče, jejíž pracovní dolní konec je zahnut do...

Zařízení pro zkoušky pohonu naklápění nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236328

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: mísiče, pohonů, pojízdného, naklápění, zařízení, zkoušky, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce zařízení s ohledem na jednoduchost jeho výroby a na možnost provedení zkoušek bez nároků na stabilní místo v hale provozu. Uvedeného účelu se dosáhne převedením lana (l), jehož jeden konec je upevněn na nádobě (2) pojízdného mísiče pod dvě převáděcí kladky (3), (4), jež jsou upevněny na traverse (5), na které jsou uspořádána závaží (7). Převáděná větev lana (l) mezi oběma převáděcími kladkami (3), (4) je...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, surového, zejména, mísiče, víka, pojízdného, hrdla, přesun, nádoby, zařízení

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zařízení k zakrytí hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251838

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: C21C 1/06

Značky: hrdla, zakrytí, surového, pojízdného, železa, nádoby, zejména, zařízení, mísiče

Text:

...zakrytí hrdla je dokonalé a tím ee podstatne sniiuje únik tepla z nádoby, přičemž horní plocha víka je chraněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, že odkrytí i zakrytí hrdla nádoby víkem se provádí pouze jeho posunem ve vodorovnám aměru a to při plnú i prázdné nádobä, čímž není nutné víko nadzvedávat dalším samostatným ovlddacím ústrojím, Konstrukční řešení je jednodušäí sa zvýäanou apolehlivostí, tím se snižují výrobní náklady i. náklady na...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívky mísičů surového železa a pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 247787

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: mísičů, ohrev, panví, sušení, zařízení, surového, vyzdívky, železa

Text:

...spaliny odevzdají spalovacímu vzduchu i plynu větší část svého tepla. Navíc nižší teplota odcházejících spalín je výhodnější i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce - spaliny budou méně obtěžovat práci jeřábníků.Na připojenêm výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro vysušování a ohřev vyzdívky mísičů. Zařízení je nakresleno v řezu. Zařízení se skládá z plynového potrubí l a łĺ z potrubí g gspalovacího vzduchu z...

Zařízení pro sušení a ohřev vyzdívek mísičů surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247703

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pindur Josef

MPK: C21C 1/06

Značky: mísičů, zařízení, sušení, surového, železa, ohrev, vyzdívek

Text:

...odcházejících spalín je výhodnejší i z hlediska pracovního prostředí a bezpečnosti práce a boční výstup spalín bude méně .obtěžonvat práci jeřábníků.Na připojeném výkrese je znázourněn příklad provedení zařízení v řezu. Zařízení provysušování vyzdívky mísíčů se skládá z plynového potrubí 1, z potrubí 2 spalovacího vzduchu z potrubí 3 spalín a z víka 4. Kolem svislé částí plynovéhlo potrubí 1 je koaxiálně uspořádáuno potrubí 2 spalovacího...

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, přípojka, mísiče, zejména, pojízdné, vzduchu, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa, pro převádění stlačeného vzduchu tlakovým potrubím z jeho jedné na druhou podvozkovou část, vyznačené tím. že sestává z vnitřního tělesa (1), uloženého v dutině vnějšího tělesa (2), jehož čelo je uzavřeno víkem (7), mezi nimiž je uložen kroužek (3) s labyrintem (21) a po jeho stranách těsnicí kroužky (4), uložené v drážkách (22) vnitřního tělesa (1), které je opatřeno slepým...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232300

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koláček Jaromír, Láncoš Josef, Kršek Petr, Lankočí Aleš

MPK: C21C 1/06, B22D 41/12

Značky: mísiče, hrdlo, rotační, zejména, nádoby, vylévací, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce hrdla s ohledem na pevnost nádoby a s ohledem na jeho odolnost vůči teplotnímu zatížení při nalévání nebo vylévání tekutého kovu z nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojice zalomených žeber (2,3) ke stranám oválného otvoru v plášti (1) nádoby. Horní hrany dvojic žeber (2´), (2), (3´), (3) jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy (4, 5) a jejich konce jsou navzájem spojeny dolním plechem...