C21C 1/00

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu a spôsob legovania železného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287843

Dátum: 02.12.2011

Autori: Fahey Jerome, Bieniosek Thomas

MPK: C21C 1/00

Značky: spôsob, materiálů, legovania, roztaveného, prísada, železného, vháňanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu, pozostáva zo zmesi kovových častíc s vysokou teplotou topenia, z ktorých každá má bod topenia vyšší ako 1 204 °C (2 200 °F) a obsahuje aspoň dva kovy, a častíc obsahujúcich horčík. Častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny obsahujúcej berýlium,...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Terlecký Jiří, Kotas Bohuslav

MPK: C21C 1/06, C21C 1/00

Značky: kesóne, zariadenie, rafináciu, ohrev, tekutého, pánve, vákuovom

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Přísada pro modifikaci tvárné litiny polévací metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246924

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plucar Anatol, Kazda Antonan, Kummer Miroslav, Wendler Ljuboš

MPK: C21C 1/00

Značky: tvárné, modifikací, prísada, polévací, litiny, metodou

Text:

...jako je např. Fesimý, obsahující více než 30 I hmotnosti praehových podílů od 0,01 mm do 5 mm, podle vynúlszu. jehož podstata spcčívá v tom, že je tvořena drobnou frakcí čistého hořčíku nebo jeho slitin s minimálním obsahem 80 S hmotnosti hořčíku, výhodně elektronu, a to v množství do 0,001 I hmotnosti zpracovávaného kovu.Hofčíková frakce. tvoiící přísadu podle vyntlezu ve zpraoovací pánvi přechází vzhledemk vysokému obsahu hořčíku do...

Způsob výroby syntetického surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Yamazaki Tamotsu, Neichi Tomohiro, Murakami Yasushi, Nakakimura Hiroshi, Noda Yukifumi, Matsuura Fumiaki, Takaku Sakae

MPK: C21C 1/00

Značky: výroby, surového, železa, syntetického, způsob

Text:

...ornomeamn.- Honaqa TBepnoro Qeppocnnnuma, xax npaBu 5 o, cnssana c IIOHIIIHCEHMBM TeMnepaTypH mamu/I, Tai( HTC JlaHl-IHG MGTOIIH HB nonycnamw nanbaeñmeü nononanwensnoü oópaóomnu nnasxn,Tpeóyemoñ, Hanpnmep, nas canxeana yp 0 BHH BpenHu npnmeceñ npn npon 3 BoncTBe qyryua uns nepenena Ha qyryn c mapo 0 Ópa 3 HHM rpaànmom, nna nocwnxenna onpenexennoro M nocmoanmoro conepmannñ a 3 oTa, Kncnopona M T.H.Henbm nsoópemenna annaemca paspaóowxa...