C21B 7/16

Mobilný manipulátor píšťal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6010

Dátum: 04.01.2012

Autori: Baričák Milan, Jurkovič Viliam, Hrčer Slavomír, Kluknavský Jaroslav, Perončík Miroslav, Siráň Stanislav

MPK: C21B 7/16, B25B 27/14, B22C 1/00...

Značky: mobilný, píšťal, manipulátor

Text:

...a a nadstavbou f na uchopenie píšťal g, ktoré majú kruhový prierez. Nadstavba f obsahuje základný stojan g, spojený so základovou doskou h, lôžko b a kolísku g. Lôžko lg je cez klbový mechanizmus spojený s kolískou g, pričom tieto sú pripevnené cez základový stojan e na základovú dosku l 1. Základový stojan g je pohyblivo upevnený v základovej doske h, ktorá je pripevnená na vertikálne pohyblivé vidlice pojazdného mechanizmu a. Základová...

Nástavec s dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18194

Dátum: 04.02.2011

Autori: Kratz Mario, Schweich Robert, Wener Marcel

MPK: C21B 7/06, F27B 1/14, C21B 7/16...

Značky: nástavec, dýzou

Text:

...spotreby energie, spojenej s výrobou železa, je možné aj zníženievšeobecných prevádzkových nákladov šachtovej pece.Táto úloha sa pri nástavci s dýzou vyššie menovaného druhu vyriešila tým, že najmenej v časti oblasti medzi kovovou vonkajšou konštrukciou a v žiaruvzdorným vnútornýmčiastočné oblasti je usporiadaný tepelne izolačný prvok, ktorý má V obale vnorený, voči vysokej teplote odolný tepelne izolačný materiál, pričom obal je vytvorený...

Zlepšená dúchacia rúrka pre LD proces výroby ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11646

Dátum: 04.05.2006

Autori: Chandra Sanjay, Ajmani Satish Kumar, Durst Franz, Lenka Surya Narayan, Sambasivam Rajamani

MPK: C21C 5/42, C21B 7/16, C21C 5/44...

Značky: výroby, rúrka, proces, dúchacia, ocele, zlepšená

Text:

...V priebehu dúchania môžu značne zlepšiťúčinnosť oceliarskeho procesu a zvýšiťt kvalitu takto vyrobenej ocele.0008 Dúchacia trubica je vyrobená 2 medi a má demontovateľnú hlavicu s upevnenými tryskami. Kyslík je do nádoby vháňaný tryskami nadzvukovými rýchlosťami V rozsahu Machovho čísla 2,0-2,4. Počet nadzvukových trysiek V dúchacej rúrke je daný veľkosťou nádoby, hmotnosťou vsádzky a prevádzkovými podmienkami. Typická dúchacia rúrka má...

Zariadenie na vstrekovanie predhriateho vzduchu do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278767

Dátum: 04.02.1998

Autori: Mailliet Pierre, Hoelpes Gustave, Lonardi Emile, Wahl Georges

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: vzduchu, zariadenie, vstrekovanie, vysokej, predhriateho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z najmenej jedného stredového rúrkového prvku (126), spojeného na jednej strane pomocou prvého guľového kĺbu (138) a prvého kompenzátora (144) s prvým spojovacím kusom (128), privádzajúcim predhriatý vzduch, a na opačnej strane druhým guľovým kĺbom (140) a druhým kompenzátorom (146) s druhým spojovacím kusom (130). Na zmenšenie dĺžky zariadenia je druhý guľový kĺb (140) orientovaný v opačnom smere ako prvý guľový kĺb...

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281401

Dátum: 05.10.1994

Autori: Mailliet Pierre, Benck Jean

MPK: C21B 7/16

Značky: šachtovej, vzduchu, predhriateho, dúchanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece obsahuje niekoľko samostatných rúrkových dielov (10, 12), tvorených vonkajším plášťom (18) z ocele a vnútornou výmurovkou vytvorenou z liateho žiaruvzdorného betónu (20) a spojených medzi sebou pomocou guľových kĺbov (14) a kompenzátorov (16). Guľový kĺb (14) je tvorený konvexným natáčacím dielom (24), ktorý je integrálny s prvým rúrkovým prvkom (10) a ktorý sa môže natáčať v...

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281280

Dátum: 13.05.1992

Autori: Mailliet Pierre, Benck Jean

MPK: C21B 7/16, F27B 1/16

Značky: vháňanie, predhriateho, zariadenie, vzduchu, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece je vytvorené z niekoľkých valcových rúrkových prvkov, opatrených vnútorným žiaruvzdorným obložením, ktoré sú medzi sebou spojené guľovými kĺbmi a vlnovcovými vyrovnávacími spojkami. Guľové kĺby obsahujú konvexný guľový čap, tvorený koncom jedného z prvkov, natáčavo uložený v konkávnej miske tvorenej koncom susedného prvku. Polomer zakrivenia každého guľového kĺbu má veľkosť polovice...

Zariadenie na vkladanie a vyberanie výfuční vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281596

Dátum: 15.09.1991

Autor: Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16

Značky: pecí, vysokých, vyberanie, výfuční, zariadenie, vkladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z hydraulického valca (28), ktorý je namontovaný na pohyblivom podvozku súosovo s výfučňou určenou na demontáž alebo zasadenie. Hydraulický valec ovláda vyťahovač (30) zložený z dvoch teleskopických častí posúvateľných proti sebe v smere osi výfučne. Vyťahovač (30) sa premiestňuje v závislosti od hydraulického valca. Hydraulický valec (28) je dvojpiestny valec, ktorý má ťažný piest (38) pôsobiaci na piestnicu (32)...

Šachtová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 270702

Dátum: 12.07.1990

Autori: Plecitý Drahoslav, Bernas Bohumil, Froněk Pavel, Hrachovec Josef

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: šachtová

Text:

...provádění ze strany obsluhy pece.Uvedené nedostatky odstraňuje äachtová pec podle łvynálezu s dmyšnaml opatřenými klapkami určenými zejména pro vhánění studeného vzduchu. Dmyšny jsou uspořádćny ve dvojicích samostatně. Uzavírací klapky každé dvojice dmyšen jsou na epolečném hřídell pootočeny vzćjemnčuspořádání dmyšen ve dvojicích, jejichž klapky jsou na epolečném hHdeii. umožňuje jejich společné ovládání. Vzójemným pootočením klapek o 90 °...

Uložení plazmového generátoru v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261880

Dátum: 10.02.1989

Autori: Astner Gunnar, Thörnblom Jan

MPK: C21B 7/16

Značky: plazmového, šachtové, generátoru, uložení

Text:

...plasmového generátoru je uspořádána Spodní elektroda, a budicí cívka pro rotaci spodní zátkladiíy oblouku vplasmovém generátoru je trvale zajištěná ve stěně šüChĎOVé pece.V souladu s dalším rozvinutím vynálezu spočívá podstata řešení rovněž v tom, že budicí cívkta je uspořádána ve spojení s výfučnou, případně je kombinovane s výfučnou pro vytvoření jediné jednotky.Hlavní výhody uložení podle vynálezu spočívaji v tom, že budicí cívtka,...

Dmychací trubice pro zpracování roztaveného kovu v metalurgických nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259527

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szönyi Zoltán, Mityok Lajos, Prágay István, Zámbó József, Nagy Gábor

MPK: C21B 7/16

Značky: trubice, dmýchací, roztaveného, zpracování, metalurgických, nádobách

Text:

...proudu a kanály 5 b proti prou 259527du, přičemž chladivo teče otvory 4 z kanálů 58 do 5 h.K dopravní trubce 1 a plaštové trubce 2 na dolní části dmýchací trubice je přivařen blokovací nástavec 5, který zčásti blokuje dolní část kanálů na a 5 h a zčásti drží zátku 7 závitem vytvořeným na plášti. Zátka 7 tvoří špičku dmýchací trubice a je opatřena centrální tryskou souosou s kanálem dopravní trubky a blokovacím nástavcem B.Kolem pláště pláštové...

Vysokopecní výfučna s přednostním ochlazením čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 253050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pajorek Vladimír, Pálenský Jan, Velecký Svatopluk

MPK: C21B 7/16

Značky: výfučna, ochlazením, vysokopecní, čela, přednostním

Text:

...dochází ke ztrátám až 100 tun železa za hodinu.Monolitní konstrukcí vysokopecní výfučny podle vynálezu byla vytvořena výfučna s chladicím okruhem spočívajícím ve vícekomorovém systému s přednostním chlazením čela výfučny vyčnívajíoího do peoního prostoru, s íntenzifikovaným chlazením zádě výfučny distribučním obvodem chladící vody, který tvoří přívodní trubice s upraveným vnitřním povrchem, napájející shora primárně čelní komoru s upraveným...

Ústrojí výfučny vysoké pece pro měření teploty její čelní stěny termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dolanský Jioí, Plzák Zbynik, Schustr Pavel

MPK: C21B 7/16

Značky: její, stěny, vysoké, měření, termočlánkem, teploty, čelní, ústrojí, výfučny

Text:

...povrchem tělesa výíučny.V praktickém provedení tohoto termočlanku se však ukázaly určité nedostatky, z nichž nejzávažnější byl poznatok, že provést dokonalý tepelný spoj konstantanového pásku s tělesem výfučny je velice obtížné výfučna je robustní měděné těleso, které při pájení odvádí z místa ohřevu teplo tak intezívně, že tepelný spoj termočlánku téměř nikdy není ideální a získaná elektromotorická síla termočlánku se u každého provedení...

Výfučna vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 230174

Dátum: 15.09.1986

Autor: Žábenský Ludvík

MPK: C21B 7/16

Značky: výfučna, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Výfučna vysoké pece, tvořená nosnou čelní částí, která je spojena s tělesem výfučny, vyznačená tím, že volné konce mezikruhových stěn tělesa (1) výfučny jsou uloženy a zalisovány v drážkách, vytvořených v přilehlé nosné čelní části (2) a opatřených na přivrácených stěnách nejméně dvěma průběžnými ozuby (3) a vedle nich průběžným obdélníkovitým vybráním (4).