C21B 3/06

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7191

Dátum: 01.07.2015

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 3/06, C21B 3/00, C21C 7/00...

Značky: tavení, recyklácie, sekundárnej, trosky, spôsob, primárnom, železa

Text:

...rafinačnejtrosky, ktoré je tvorené zmesou trosky, vápna a sódy V rôznych pomeroch. Takáto zmes je mechanickou úpravou spracovaná na požadovanú frakciu od 0,5 do 3 mm, ktorá sa následne briketuje do kusového tvaru. Dokument CN 101845536 A definuje niekoľko kombinácií koncentrácií vstupných materiálov tak, aby bolo výsledné chemické zloženie vhodné na použitie V LF peci pri rafinácii surovej ocele. Nedostatkom riešenia je nutnosť udržiavania...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne ďalšie spracovanie kvapalnej hutnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11389

Dátum: 14.02.2007

Autor: Hulek

MPK: C21B 7/14, C21B 3/06, C21B 3/10...

Značky: spôsob, zariadenie, spracovanie, kontinuálně, hutnej, trosky, kvapalnej

Text:

...stále v pohybe.0011 Objem SRS nádoby zodpovedá nárazovitému nábehu trosky pri zohľadnení súčasne uskutočñovaného vyprázdňovania a preklenuje čakacie doby až k budúcemu odpichu.0012 Naklápací alebo otočný pohyb SRS nádoby okolo osi naklápania,prebiehajúci v oblasti prepadu, sa uskutočňuje prostredníctvom reťazového prevodu alebo hydraulického cylindra cez reguláciu lejacej hladiny alebo množstva.0013 Na dne SRS nádoby zhromaždená kovová...

Zlepšený tavný proces na výrobu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8704

Dátum: 20.01.2004

Autori: Sofra Giuseppe, Hughes Stephen Peter, Sherrington David Matthew, Baldock Brian Ross, Ng Colette Maria, Matusewicz Robert Walter, Mcclelland Ross Alexander

MPK: C21B 13/10, C21B 11/08, C21B 13/00...

Značky: tavný, proces, zlepšený, výrobu, železa

Text:

...energie je výrazne nižšia, než 100, a kdejej neefektívnosť má za následok ohrev plynov mimo reaktora, úmerný teplote tavného kúpeľa.0006 Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie zlepšeného postupu tavenia surovín s obsahom železa pomocou reaktora s ponorenou formou vstrekovania, obsahujúceho tavný kúpeľ, kdevynález ponúka lepšie využitie tepelnej energie.0007 V postupe predkladaného vynálezu sú do kúpeľa privádzane primárne plyn s...

Spôsob výroby ocele a hydraulicky aktívnych spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281859

Dátum: 22.06.2001

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/06, C04B 5/06, C04B 7/147...

Značky: ocele, výroby, hydraulický, spôsob, aktívnych, spojív

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby ocele a hydraulicky aktívnych spojív využíva na železo bohaté trosky, ako napr. trosku oceliarní v množstve 5 % hmotn. zahrnutých trosiek. Troska sa redukuje a vzniká druh vysokopecnej trosky so zlepšenými hydraulickými vlastnosťami.

Spôsob výroby železnej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281524

Dátum: 07.02.1996

Autori: Reufer Franz, Grünbacher Herbert, Kepplinger Werner Leopold, Schrey Günter

MPK: B01D 53/74, C21B 3/06, C21B 13/14...

Značky: železnej, taveniny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby železnej taveniny je železná ruda (4) redukovaná v priamej redukčnej zóne (2) na železnú hubu, pričom železná huba je v taviacej splyňovacej zóne (15) za privádzania materiálu obsahujúceho uhlík splyňovaním materiálu obsahujúceho uhlík na redukčný plyn a tvorením trosky (17) roztavovaná a redukčný plyn je privádzaný do priamej redukčnej zóny (2), tam je premenený a ako horný plyn odtiahnutý, pričom redukčný plyn a/alebo horný...

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rey Theo, Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/06, C04B 5/06, C04B 7/147...

Značky: cementů, spôsob, metalurgických, výroby, trosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06

Značky: způsobu, její, výroby, zařízení, tohoto, hydraulickými, vlastnostmi, provádění, způsob, prísada

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...