C21B 13/00

Technológia rafinovania kovonosných odpadov obsahujúcich zinok v rotačnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17424

Dátum: 16.11.2009

Autori: Moulis Vlastimil, Raclavský Milan, Leitner Ekhard, Gora Pavel, Adelt Milan

MPK: C21B 13/08, C21B 13/00, C22B 13/02...

Značky: obsahujúcich, kovonosných, odpadov, zinok, rotačnej, rafinovania, technológia

Text:

...časti platformy na vrchnom poschodí pece, kde ho mechanické ramená miešajú a prenášajú na okraj platformy, zktorého padajú do spodného poschodia. Pec je vertikálne rozdelená na niekoľko zón, kde prebiehajú rôzne chemické reakcie, zodpovedajúce zonálnym teplotám. V najvyššej zóne je náplň vysušená a v strednej zóne je predhriata a kalcinovaná, zatiaľ čo sa Vyparía všetky prítomné oleje. V dnovej zóne, s najvyššou teplotou, je náplň...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286907

Dátum: 24.06.2009

Autor: Zirngast Johann

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: kovovej, taveniny, zariadenie, spôsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby kovovej taveniny redukovaním materiálu, obsahujúceho oxid kovu, fluidizáciou vo fluidizačnom reaktore (1 až 3) a následne natavenia redukovaného materiálu v taviacom výparníku (10) sa v taviacom výparníku (10) z materiálu, obsahujúceho uhlík, fluidizáciou vyrába redukčný plyn, ktorý sa používa na redukovanie materiálu, obsahujúceho oxidy kovu. Pritom sa tak redukovanie, ako aj natavenie uskutočňuje pod atmosférickým...

Systém šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286273

Dátum: 28.05.2008

Autori: Stastny Wilhelm, Schiffer Wilhelm, Kastner Rainer-walter, Kepplinger Leopold-werner, Wieder Kurt

MPK: F27B 1/00, C21B 13/00, C21B 13/14...

Značky: šachtovej, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná šachtová pec, najmä šachtová pec (1) s priamou redukciou, so zásypom (2) z kusového materiálu, najmä z kusového materiálu obsahujúceho oxid železa a/alebo železnú hubu, s vkladaním do šachtovej pece (1) zhora a s plynovými vstupnými otvormi (3) na redukčný plyn, umiestnenými v jednej rovine v spodnej tretine šachtovej pece (1), pričom šachtová pec (1) má z vonkajška prstencový priestor (5), ktorý je dolu pripojený pomocou plynových...

Spôsob výroby železného alebo mikrolegovaného oceľového prášku z oxidu železitého pomocou oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9067

Dátum: 01.12.2006

Autor: Ruthner Michael

MPK: B22F 9/16, C01G 49/00, B22F 9/22...

Značky: výroby, železného, redukcie, ocelového, prášků, železitého, spôsob, oxidácie, pomocou, oxidů, mikrolegovaného

Text:

...vysoko kvalitné homogénne suroviny oxidov železitých použiteľné pre práškovú metalurgiu a z nich vyrobitželezné alebo mikrolegovane oceľové prášky.V rámci vynálezu sa použije viacstupňový spôsob výroby homogénnych oxidov železitých pražených za rozprašovania aznich výsledné typy železných alebo mikrolegovaných oceľových práškov. Tieto uzatvárajú svojimi materiálovými vlastnosťami medzeru medzi karbonylovými železnými práškami na strane...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Wallner Felix, Hauzenberger Franz, Lee Ii-ock, Schenk Johannes-leopold

MPK: C21B 13/00, C22B 5/00, C21B 13/14...

Značky: použitie, zariadenia, vykonávanie, materiálů, vrstvě, výroby, spôsobov, redukcia, spracovania, ocelového, kvapalného, obsahujúceho, polotovarů, procesom, částicového, nádoby, najmä, fluidnej, spôsob, železa, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Spôsob predhrievania železných aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11394

Dátum: 04.01.2006

Autor: Karl Brotzmann

MPK: C21B 13/00

Značky: spôsob, železných, aglomerátov, predhrievania

Text:

...cca 25 . Ale aj prldavok do železného kúpeľa obsahujúceho uhlík, čo je zvyčajná prax, sa takto zjednoduší, pretože sa týmto zabráni občasnému vzniku penenia trosky.0019 S prekvapením sa zistilo, že pri spôsobe podľa tohto vynálezu sa podiel wustitu v aglomeráte prakticky úplne zníži. Táto skutočnosť by sa mohla vysvetlit tým, že už na začiatku redukcie wustitu sa obsah CO v cirkulujúcom inertnom plyne veľmi rýchlo zvýši, čim sa získajú...

Spôsob fúkania jemných častíc obsahujúcich kovové oxidy do prúdu redukčného plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284682

Dátum: 03.08.2005

Autori: Reiner Bernhard, Wallner Felix, Brandl Peter, Nagl Michael, Hauzenberger Franz, Schenk Johannes, Gennari Udo, Kepplinger Leopold-werner, Embst Meinhilde (dedič)

MPK: C21B 13/00

Značky: redukčného, kovové, spôsob, částic, spôsobu, fúkania, plynů, oxidy, obsahujúcich, vykonávanie, zariadenie, jemných, tohto, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fúkania jemných častíc obsahujúcich kovové oxidy do prúdu redukčného plynu vedeného v potrubí redukčného plynu, pri ktorom sa centrálny materiálový prúdu, tvorený jemnými časticami a nosným plynom, zavádza do prúdu reakčného plynu a naprieč proti tomuto materiálovému prúdu sa v prúde redukčného plynu vedie aspoň jeden plynový prúd tvorený sekundárnym plynom, pričom plynový prúd atomizuje materiálový prúd a jemné častice sa rovnomerne...

Zariadenie na dávkované privádzanie, zariadenie na výrobu kovových tavenín a spôsob prevádzkovania zariadenia na dávkované privádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284681

Dátum: 03.08.2005

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Gennari Udo, Wallner Felix

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: zariadenia, spôsob, kovových, výrobu, prevádzkovania, privádzanie, tavenín, zariadenie, dávkované

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (29) na dávkované privádzanie jemnej časticovej hmoty do reaktorovej nádoby (10) má prvý priepust (31) fluidnej vrstvy, do ktorej ústi zhora dopravné vedenie (9), pričom v spodnej koncovej časti do priepustu (31) ústi plynové potrubie (33) na prívod fluidizačného plynu a z priepustu (31) vystupujú prepadové rúrky (34) na ďalšie vedenie jemnej časticovej hmoty. Vnútri reaktorovej nádoby (10) je umiestnených viac ďalších priepustov...

Spôsob recyklovania jemne členených pevných podielov vypudených z reaktora použitím nosného plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284449

Dátum: 16.03.2005

Autori: Wieder Kurt, Stockinger Josef, Kastner Rainer-walter, Heckmann Hado, Lassnig Herbert, Schenk Johannes, Mayr Herbert

MPK: C21B 13/00, C21B 5/02

Značky: vykonávanie, zariadenie, tohto, nosného, pevných, reaktora, vypudených, recyklovania, plynů, spôsobu, použitím, spôsob, členěných, podielov, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe recyklovania jemne členených pevných podielov vypúšťaných z reaktora (1) použitím nosného plynu s vypúšťaním v mieste (2) reaktora (1) do recyklačného miesta (15) reaktora (1) sa pevné podiely oddeľujú v separátore pevných podielov (4), najmä v cyklóne, a ďalej sa recyklujú do reaktora (1) využitím nosného plynu pri udržiavaní tlakového rozdielu medzi separátorom pevných podielov (4) a recyklačným vstupom (15) s tým, že pevné...

Spôsob výroby tekutého kovu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284445

Dátum: 16.03.2005

Autori: Schrey Günter, Zahedi Parviz

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, spôsob, výroby, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého kovu, predovšetkým tekutého surového železa (9) alebo tekutých oceľových východiskových výrobkov, z nosičov kovu, predovšetkým čiastočne redukovanej alebo redukovanej železnej huby (3), v natavovacom splynovači (1), v ktorom sa za privádzania aspoň čiastočne z jemného uhlia (16) a uholného prachu (13) tvoreného uhlíkatého materiálu a kyslíka alebo plynu obsahujúceho kyslík v lôžku (4), tvorenom z uhlíkatého...

Zlepšený tavný proces na výrobu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8704

Dátum: 20.01.2004

Autori: Mcclelland Ross Alexander, Ng Colette Maria, Baldock Brian Ross, Sherrington David Matthew, Hughes Stephen Peter, Sofra Giuseppe, Matusewicz Robert Walter

MPK: C21B 11/08, C21B 13/10, C21B 13/00...

Značky: výrobu, tavný, zlepšený, železa, proces

Text:

...energie je výrazne nižšia, než 100, a kdejej neefektívnosť má za následok ohrev plynov mimo reaktora, úmerný teplote tavného kúpeľa.0006 Predkladaný vynález je zameraný na poskytnutie zlepšeného postupu tavenia surovín s obsahom železa pomocou reaktora s ponorenou formou vstrekovania, obsahujúceho tavný kúpeľ, kdevynález ponúka lepšie využitie tepelnej energie.0007 V postupe predkladaného vynálezu sú do kúpeľa privádzane primárne plyn s...

Taviaci generátor na výrobu roztaveného kovu a zariadenie na výrobu roztaveného kovu obsahujúce taký taviaci generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283453

Dátum: 03.07.2003

Autor: Zschetzsche Albert

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: roztaveného, taviaci, obsahujúce, generátor, zariadenie, výrobu, taký

Zhrnutie / Anotácia:

Taviaci generátor (10) na výrobu roztaveného kovu a redukčného plynu má prívody (17, 16, 9) plynov obsahujúcich kyslík, materiály s obsahom uhlíka a materiály s obsahom kovu. Z taviaceho generátora (10) vychádza aspoň jeden obvod (12) plynu na redukčný plyn, vytváraný v taviacom generátore (10). Ďalej je opatrený odpichom (18) na roztavený kov a trosku. Kvôli umožneniu spracovania jemnozrnných materiálov s obsahom kovu, bez nutnosti...

Spôsob výroby tekutého železa alebo oceľových východiskových polotovarov z rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283076

Dátum: 27.12.2002

Autori: Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner, Schenk Johannes-leopold

MPK: C21B 13/00

Značky: oceľových, výroby, spôsob, tekutého, východiskových, polotovarov, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (9) alebo oceľových východiskových polotovarov z rudy, ktorá sa v aspoň jednej redukčnej zóne redukuje na čiastočne a/alebo celkom redukovanú železnú hubu (4), sa železná huba (4) v natavovacej splyňovacej zóne (8) natavovacieho odparovača (1) za privádzania materiálu, obsahujúceho uhlík, a kyslíka pri súčasnom tvorení redukčného plynu natavuje. Aby sa zabezpečila určitá pórovitosť v lôžku (13) z...

Spôsob vsádzania nosičov kovu do tavnej splynovacej zóny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282975

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: nosičov, spôsobu, splynovacej, tavnej, vykonávanie, zóny, spôsob, zariadenie, vsádzania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vsádzania nosičov kovu obsahujúcich jemnú zložku a aspoň čiastočne redukovaných nosičov uhlíka do tavného splynovača (10), v ktorom sa udržiava zóna (11) tavného splynovania, sa vnášajú do tavného splynovača (10) nosiče kovu a nosiče uhlíka nad zónu (11) tavného splynovania, klesajú k zóne (11) tavného splynovania a prechádzajú ňou za tvorby kovovej taveniny a výroby redukčného plynu splynovaním uhlíka. Aby sa pri vsádzaní nosičov...

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a za tepla briketovaného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281856

Dátum: 19.06.2001

Autori: Kepplinger Werner, Siuka Dieter, Schenk Johannes, Matzawrakos Panajiotis, Böhm Christian

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: surového, briketovaného, kvapalného, kvapalných, predproduktov, spôsob, výroby, ocele, železa, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Z predhrievacieho pásma (2) vystupujúci výstupný plyn sa prípadne po primiešaní časti redukčného plynu vystupujúceho z redukčného pásma (18) po čistení oxidom uhličitým odvádza na výrobu za horúca briketovaného železa, pričom sa prídavne jemná ruda v predhrievacom pásme (2) podrobuje predhriatiu, potom v najmenej jednom redukčnom pásme (18) sa podrobuje ďalekosiahlej dokončovacej redukcii a ďalej sa privádza do stláčacieho a briketovacieho...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00, C21B 13/02

Značky: zariadenie, výroby, surového, železných, tekutého, redukciou, vykonávanie, taviacou, spôsob, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

Spôsob výroby surového železa, prípadne hubového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281276

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/02, C21B 13/00, C21B 13/14...

Značky: železa, výroby, případně, surového, spôsob, hubového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa, ktorý zahŕňa redukčnú šachtovú pec (1) a taviaci splyňovač (2). Hubové železo produkované v redukčnej šachtovej peci zo železnej rudy sa privádza do taviaceho splyňovača (2) a tam sa premieňa na roztavené surové železo. Plyn vznikajúci v taviacom splyňovači (2) sa vedie ako redukčný plyn vedením (4) priamo do redukčnej šachtovej pece. Vysokopecný plyn vystupujúci z redukčnej šachtovej pece sa po prechode pračkou...

Spôsob pyrometalurgického spracovania minerálnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281303

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ehlers Krause Ludwig, Bodenstein Johannes Jacobus, Perry Kevin Philippe Daniel

MPK: C21B 13/00, C22B 5/12

Značky: spracovania, spôsob, materiálov, pyrometalurgického, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálny materiál a oxidačný plyn sa privádzajú do taveniny minerálneho materiálu alebo tesne nad ňu a oxidačné produkty sa podrobujú sulfidácii alebo redukcii v tavenine v druhom reakčnom pásme, ktoré je v styku s prvým reakčným pásmom vytvoreným vplyvom podtlaku v tavenine, v ktorom prebieha oxidácia privádzaného minerálneho materiálu vo vznášaní. Ako privádzaný minerálny materiál sa obvykle spracováva sulfidová ruda alebo jej koncentrát,...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: oceľových, výroby, předslitin, surového, tekutého, způsob, železa

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby částic železné houby a tekutého železa a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264123

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 13/00

Značky: zařízení, způsobu, tekutého, houby, železné, výroby, provádění, způsob, železa, částic

Text:

...železné houby, napojeným na chladící, popřípadě vyrovnévaoí agregát.Pokrok řešení podle vynálezu epočívd v tom, že ae jim doaáhne velmi pľveaného oddělování jemnozrnné frakce od hrubozrnné rrakce, přičemž poměrná množství mezi těmito Irakcemi lze jednoduše a přesně podle potřeby nastavit.Příklad provedení zařízení pro výrobu částic železná houby způsobem podle vynálezu je zobrnzeno na výkresu, kde je toto zařízení znázorněno...

Způsob přímé redukce materiálů obsahujících oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253732

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pusch Hermann, Milionis Konstantin, Schneider Hermann

MPK: C21B 13/00

Značky: železa, způsob, obsahujících, přímé, materiálů, redukce

Text:

...ve spodní části generátoru plynu, přičemž jsou nejvýhodněji bezpro 253732 4středně nad hladinou lázně strusky a akceptory síry ve formě jemných částic, s výhodouo zrnění pod 0,1 mm se dostávají v důsledku zavádění, nezávislém na zanášení uhlí, s nosným plynem do úzkého kontaktu jak s částicemi uhlí ve vířivé vrstvě, tak také s vytvořeným generátorovým plynem ve hlavové části generátoru. Dosažitelný stupeň odsíření je oproti známému zpüsobu...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244826

Dátum: 14.08.1987

Autor: Zabloudil Jaromír

MPK: C21B 11/00, C21B 13/00

Značky: oceľových, železa, produktů, zařízení, předběžných, tekutého, výroby, způsobu, tohoto, provádění, způsob, surového

Text:

...stínu tsvíoího reduktoru pro zsvídění nosného plynu s obsahom kyslíku a v daněm prípade pslívs pro vytváření víłívćho 1 on 5.Podststou sstísení podle vyuálesuíľje, s tůsně ned rovlnou, vytvořenou tryskovýní ttubksaí v rosssbu íluídního logo, jsou uspołldíny divkovscí trubky, prostupující stčnu Gívlcílso roduktoru pro sevłdłní mteríílu s obsshsn železa, který je třeba tsvlt, jako prozsvádění prachu, odlouěeněho z redukčního plynu a v danćm...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelárenských předvýrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250697

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hauk Rolf, Papst Gero, Nagl Michael, Langner Klaus, Kepplinger Werner, Seirlehner Leopold

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, způsob, zařízení, železa, ocelárenských, předvýrobků, způsobu, výroby, tohoto, provádění, surového

Text:

...pomocnýml zařízeními.Obr. 2 diagram průběhu teplot v tavicím zplyiíovači při použití jednak vysoce hod 233537notného paliva, jinak méně hodnotného paliva.Tavicí zplynovač 1 ohnivzdorně vyzděný má dolní část 1, střední část 1 a rozšířenou horní část 1. Dolní část 1 je určena k shromaždlování roztaveného kovu a strussky a opatřena odpichy taveniny a strusky. Ve střední části 1 jsou upravena přívodní potrubí 2 kyslíku, jímž se vytvoří...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a natavovací reduktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250664

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: produktů, reduktor, surového, tohoto, předběžných, způsob, natavovací, výroby, provádění, tekutého, železa, způsobu, oceľových

Text:

...reduktoru v m lze spočítat podle následujících vzorců.hl výška spodní druhé dmýchací roviny (m).C 1 z konstanta 0,20 až 0,30 m bezpečnostní hodnota, aby se zabránilo, aby tekutá struska se dostala do trysekj, C konstanta 2,98 -tg m. za předpokiadu hustoty tavby 7,6 ľtní, ,PV z tavící výkon t . h 1,TA odpichov interval h,DV průměr natavovacího reduktoru ml7 113 i h l 0,5 hyvýška horní první dmýchací roviny 111,C 3 z materiálová...