C14B 17/14

Postruhovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274475

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gabelmann Erich

MPK: C14B 17/14

Značky: stroj, postruhovací

Tiskací lamela s ohřevem pevně nanesenými rezistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269261

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/14

Značky: nanesenými, tiskací, ohřevem, rezistory, lamela, pevně

Text:

...děje výlučne odtavením voskové barvy.K dosažení dokonalého tisku je však mimo teplotu potrebný také tlak, aby odtavená vosková barva byla zatlačena do povrchu usne. Tlak při tisku je nutný zvláště u usní s vláknitýmUvedené nevýhody odstraňuje tiskací lamela podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že vytápěcí resistor ve tvaru tenké vrstvy je nanesen bud na tiskací hranu tiskací lamely, anebo na plochu tiskací lamely těsně pod její...

Zařízení na ukládání odpadu se signalizací jeho hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269099

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/14, C14B 1/14, A43D 8/50...

Značky: ukládání, zařízení, odpadů, signalizaci, hmotnosti

Text:

...dojít k netěsnáau usazení. současně je zaručene rychlá e jednoduchá nanípulaca s odpední nádobou pří jejín ueazování a vyjíaání. Nezsnedbetelnýn pokrokovýa prvkea je zde aožnoet eeřízení eígnalízaoe haotnoetí na potřebnou hodnotu. Je tak epolehlívá zajíátáno dodržaní pracovních podmínek pracujících a zy 1 ášt§ažen,neboř jednía z důležítých prvků hygieny práce je podaínka, aby ženy nezvedely břeaena přeeehující hmotnost 1 kg.Příkladná...

Separátor prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266694

Dátum: 12.01.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/14, C14B 1/14

Značky: separátor, prachu

Text:

...pohledu, V částečném řezu.Separátor prachu sestává z přívcdní hubice 1, v níž je vytvořen otvor ll zakrytý víkem lg příchyceným šrouby 13. Přívodní hubice 1 navazuje na sací hrdlo ll vytvořené v tělese Q ventilátoru g, přičemž na toto těleso 2 je upevněno výfukové hrdlo g vytvářející prostor 2, na jehož Spodní části je vytvo~ řena dosedaci plocha lg, na níž je přes podložku 15 a upínací n cyklon lg ve tvaru komolého kužele,orientovaný...

Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje vůči druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262744

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janda Vladimír, Baják Zdeněk, Ženožička Milan, Mikulenka Jiří

MPK: C14C 15/00, C14B 17/14

Značky: polohy, vůči, zařízení, nástroje, jednoho, druhému, registraci

Text:

...výroba toho~ to zařízení není náročná, jeho životnost je větší a je snadno seřiditelné.Na připojenýoh výkreseoh je znázorněno zařízení kregistra~ ci polohy jednoho nástroje vůči druhému, například u vibračních měkčicích strojů, kde na obr. 1 je znázorněn v bokorysu příklad provedení registrační jednotky a na obr. 2 je zná~ zorněno v nárysu propojení registrační jednotky s zobrazovaní jednotkou.Zařízení k registraci polohy jednoho nástroje...

Brousicí zařízení s elektromotorem pro postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259122

Dátum: 17.10.1988

Autori: Raida Antonín, Čech Jan

MPK: C14B 17/14

Značky: zařízení, postruhovací, stroje, brousící, elektromotorem

Text:

...1 znázorňuje schéma elg zapojení.elektromotoru 4brousiciho zařízení a obr. 2 znázorňuje brousioí zařízení 8 elek tromotorem pro postruhovaoí stroje v řezu u levé postranioe.V postranici 1 je otočně uložen nožový välec g. Rovnoběžhä s nožovým váloem gje v postranioi 1 uýevněno loäâbroušeną3 na němž je suvněuložen suport 4. Ne suportu 5 je upevněn bruený kotouč Q s řemenicí 1, který má náhon řemenem Q od řemenice § eeynchronního...

Oddalovací zařízení brusného kotouče pro koželužské postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256148

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan

MPK: C14B 17/14

Značky: oddalovací, koželužské, stroje, zařízení, postruhovací, kotouče, brusného

Text:

...É 3 V matici gg, která je proti otáčení zajištěna perem § 3 v suportu Q. Mezi suport g a matici 53 příčnéhosuportu je Vložen hydraulický válec § 3 s pístem § 3 a vůle v uložení ustavení příčného suportu 3 na suportu Q je vymezována silou tažných pružin 33, které jsou uchyceny k příčnému suportu 1 na závěsech l 3.a k suportu.§ na závěsech 33. Na hydraulický válec § 3 jsou pomocí šroubü §§, § 1 upevněny tlumicí rovinné podložky § 3, äá....

Zařízení k oddělování a snímání lepivých materiálů ulpívajících na podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255922

Dátum: 15.03.1988

Autor: Baják Karel

MPK: C14B 17/14, C14B 1/54

Značky: materiálů, zařízení, ulpívajících, snímání, lepivých, oddělování, podložce

Text:

...z válce uanš a nelápiŕdu úpravou aneboatředąě-lepivquą Usnš-se silně 1 epivo ůbrá§Qu ĺvpo počátečním oddělení a Qhnntí odděloýacidi npži,ñąäí být ř- postupně animánypružnými stěrači o větším průměu,jako je V průměr oddělovaeíoh nožůQOdpor silně úlpívaaioí úaně na válú j.ř cą proti animáni je tąk velký že pružné àtěraöeAsą ohýbaJIýě ą pak na líoi vyžehlených není zaneohávajííàťopy, což anižujç kva 1 itu,a tím 1 hodnotu vyžehlené uaně.- ...

Zařízení pro ostření a čištění nožů nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255103

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří, Jursa Petr, Patera Jiří

MPK: C14B 17/14

Značky: strojů, nožů, koželužských, válců, ostření, čištění, zařízení, nožových

Text:

...otáčejícího se nožového válce. Jedná se o prácił kdy při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění obsluhy bud drätem vytrženým z kartáče, nebo i celým kartáčem.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na suportu brusného zařízení je posuvně nebo výkyvně uchyoen čistící kartáč.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že lze zařadit čistění boků nožů, je-li pro daný případ potřebné, do normálního...

Zařízení pro směšování kapalných komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 240886

Dátum: 01.01.1988

Autori: Janeeek Petr, Krul Jioí, Potueek Jioí

MPK: C14B 17/14, B05B 3/00

Značky: zařízení, kapalných, směšování, komponent

Text:

...a střikovou tryskou je upraveno pouzdro, v němž je uložen statický směšovač. Vstupní otvory lehčí Acího vzduchu jsou vyústěny do obvodové stěny kuželového stimulá toru, jímž je nad přívodnímí otvory kapalných komponent ukončena válcová směšovací komora.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé kapalné komponenty se předmíchají protisměrnými rázy při vstupu do válcové směšovací komory a působením rotace a směšování...

Zařízení na dělení šroubovitých nožů používaných u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249046

Dátum: 12.03.1987

Autor: Švec Kurt

MPK: C14B 17/14

Značky: koželužských, šroubovitých, nožů, zařízení, dělení, strojů, používaných

Text:

...u koželužských strojů zvýší produktivitu a odstraní namáhavou fyzickou práci.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr.1 značí půdorýs, obr.2 nárýs a obr.3 bokorýs zařízení.Ramena 2, li uchýcena v držácích 5, lg jsou otočná ve stojanech lg a lg. Mezi konci ramen 2, 13 je na segmentu g,označeném po obvodě stupnioí, otočně uložena konzola 1 s uchyceným výkývným rozbrušovacím kotoučem lg a výkývnými čelistmi g k...

Zařízení k výměně a upínání válců do pracovního místa stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247757

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svoboda Vladimír, Baják Karel

MPK: C14B 17/14

Značky: zařízení, výměně, pracovního, místa, upínání, stroje, válců

Text:

...šroubem 39 na rolnách 3 a vyjmutáho napr. vysokozdvižným vozíkem z manipulsčního oblau 3, po pojezdu 3 z polohy I do polohy II a výklopného upínacího tělesa łg, upevněného otočně v postranlci lg, výklopného třmenu g se západkou 2, opatřených pro upnutí výměnného vzorovaného válce l přes tělesa 1 ložlsek v poloze II válcovým vybráním łg a klínem łg s upínacím šroubem łł. Ve výklopném upínacím tělese łg je vybráníg§ pro západku 2 odpruženou...

Stroj s nožovými válci pro zpracování kůží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229658

Dátum: 15.11.1986

Autor: Trütschel Willi

MPK: C14B 17/14

Značky: nožovými, kůži, stroj, kožešin, válci, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje s nožovými válci pro zpracováni kůží a kožešin, které jsou vedeny pracovní spárou mezi cylindrickým podávacím válcem a nožovým válcem, přičemž stroj je opatřen brousicím zařízením pojízdným podél nožového válce na dráze, která se odchyluje od přímky a toto brousicí zařízení je uloženo na podélném suportu pohyblivém v podélném vedení. Podle vynálezu je podélné vedení přímé a brousicí nástroj je namontován na příčném...

Zařízení pro průběžné čištění povrchu válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228829

Dátum: 01.01.1986

Autori: Janírek Vladislav, Žůrek František, Mičulka Zdeněk, Rektořík Vladimír

MPK: C14B 17/14, C14B 1/54

Značky: válce, průběžné, zařízení, povrchu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průběžného čištění povrchu válce při opracování plochých ohebných materiálů, zejména kůží. Zařízení sestává ze stíracích nožů, jež jsou uloženy na nožovém rameni dvojramenné páky a jsou břitem přitlačeny k površkám čištěné válcové plochy. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že stírací nože (43a, 43b) jsou ve dvojicích uloženy v přídavných vahadlech (4), která jsou v nožových řemenech (34) dvojramenných pák (3) uloženy...