C14B 1/58

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radovan

MPK: C14B 1/58

Značky: přítlačný, ždímacích, usní, strojů, koželužských, systém, průběžných

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Moravec Radoslav, Zadražil Jan, Patík Ivan, Janda Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: polohy, koželužských, průběžných, zařízení, strojů, usní, snímání

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Zariadenie pre sušenie, tríbenie a vytriasanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263598

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlauka Dušan, Kojš Milan, Zwilling Róbert, Hlavačka Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: sušenie, tríbenie, zariadenie, vytriasanie, kožušín

Text:

...vytriasanie a cez dierovaný vnútorný plášť pri operácii sušenie.Na sací nástavec Za je pripojená kompletná vzduchotechnická rozbočka 4, ktorá slúži k napojeniu vykurovacieho systému, pozostávajúceho z tepelného výmenníka 5, regulačlných prvkov pre ovládanie teploty sušiaceho vzduchu termoregulátoru 6, servoventilu pre prívod vykurovacieho média 7 a jpomocného ventilátoru 8. Celé zariadenie je od odsávacieho nástavca 2 napojené na...

Spôsob opracovania usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263593

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čuhák Ľuboš, Vaculík Václav

MPK: C14B 1/44, C14B 1/58, C14C 11/00...

Značky: spôsob, opracovania, usní

Text:

...váku-ovej sušiarne, predsušia sa pri teplote B 0 až 9 U °C po dobu 3 až 7 minút na obsah vlhkosti 20 až 30 , v nakrčenom stave sa kondicinujú na saniach ,po dobu Z 0 až 24 hodín, dalej sa striekajú roztokom farieb, po roztiahnutí sa prípadne kondicionujú až do 2.4 hodín a v napnutom stave sa úplne vysušia.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v zamaskovauní Vád povrchu usní,zvýšení ich kvality a využiteľnosti v druhovýrobe. Zvýši...

Zařízení pro napínání a středění nekonečných savých pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259973

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/58

Značky: zařízení, nekonečných, středění, savých, napínání, pásu

Text:

...2. Současně je na konzolách g uspořádáno kluzné vedení 2 259973a ozubený hřeben.1. Mezi kluzným vedením 2 a ozubeným hřebenem A je suvně uloženo levé těleso g a pravé těleso lg, vysouvená pístnioemi § napínacích hydraulických válců Z. Levé těleso 3 a pravé těleso lg spojuje hřídel 12 s nalisovanými ozubenými koly lg,odvalujícími se po ozubených hřebeneoh 5,jehož čepy jsou vsazeny do ložisek ll V levém tělese Qa právém tělese lg. Řídicí...

Zařízení pro rozhrnování usní zejména na průběžných ždímacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 242638

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hostomský Konrád, Barták Kamil, Koutský Rudolf, Sokol Václav, Faulhaber Ervín

MPK: C14B 1/30, C14B 1/58

Značky: ždímacích, strojích, zejména, zařízení, průběžných, usní, rozhrnování

Text:

...usní na pružném pogumovaném válci, který neklade usni při rozhrnování odpor a svou pružností eliminuje nestejnoměrnou tlouštku usně. V místě, na které působí rozhrnovací váleo, procházejí dopravní elementy v drážkách, takže jsou chráněny před rozhrnovaoím účinkom ruzhrnovacího válce. Toto uspořádání dále umožňuje využít známý způsob zavádění usně mezi ždímací válce, kde rozdílem rychlosti zaváděcího dopravníku a ždímacíoh válců se dosáhne...

Zařízení ke zvětšování plochy a sušení usní, kožešin a podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243458

Dátum: 15.07.1987

Autor: Anderson Martin

MPK: C14B 1/58

Značky: zařízení, podobných, zvětšování, plochy, materiálů, usní, sušení, kožešin

Text:

...prostředky A vyjedou do pracovní polohy, je způeobono pomocí lanbk 15 na okraje 8 obou orułných tolií g a 3 takovým sílovým účinkom, že ee plocha obou prulrxých rolií 3, 1 zruší. Protože zároveň pružné folia g, 1 pomocí otoeterickáho tlaku tlačí ne ueeň j, a obou stran, sleduje ueeň l roztebování obou oruiných főlíí 3, 1 a plocha uenl L nardstâ. Tento úkon je možno libovolně opakovat. Pri. ndvnatu pružných rőnrg, 3 do výchozího postavení je...

Způsob sušení úsní

Načítavanie...

Číslo patentu: 238273

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vašut Stanislav, Rektořík Vladimír, Fischer Ulrike, Mičulka Zdeněk, Sedlář Jaroslav

MPK: C14B 1/58

Značky: způsob, usní, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení sušení usní a podobných pórovitých materiálů působením sušicího média s periodicky buzenými změnami jeho fyzikálního stavu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že periodicky buzené změny fyzikálního stavu se šíři vlastním transportem sušicího média. Přitom periodické změny fyzikálního stavu se budí obtékáním proudu sušicího média kolem překážkového tělíska, změnou výtokového průřezu proudu sušicího média nebo laděným...

Valivá uložení ždímacích válců u ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249162

Dátum: 12.03.1987

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: valivá, usní, strojů, válců, ždímacích, uložení

Text:

...tělese na straně pohonu umožňuje naklopení ždímacího válce tak, aby bylo možno sejmout z naklápěcího valivého ložiska na opačné straně spodní díl děleného tělesa.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při využití dobrých vlastností valivého uložení ždímacího válce oproti kluznému uložení, nemůže dojít při snímání opotřebeného man» šonu a naaazování nového ku zneěistění naklápěcího valivého ložiska uloženého v děleném tělese.vynález...

Způsob opracování usní a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247782

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mičulka Zdeněk, Hanáček Josef

MPK: C14B 1/58

Značky: způsobu, opracování, provádění, zařízení, způsob, usní

Text:

...řez rovinou B-B dle obr. 3.V rámu l (obr. 1) je upravena sušicí komora 2 s vrchní topnou soustavou 5 trysek gg a se spodní topnou soustavou Q trysek gg ohřátého vzduchu. V rámu l je uložen vrchní dopravník 55, pod nímž je uložen spodní dopravník gg. za dopravníky 13, gg je upraven odváděcí dopravník §. Pro pohon dopravníků Ag, ip, Ž je v rámu l upraven elektromotor 5 5 převodem gł. Dopravníky Ag, Ag sestávají z hnacích válců iłg, jih a...

Zařízení pro blokování otočných rámů u rámové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232600

Dátum: 01.01.1987

Autori: Onderka Zdeněk, Krmášek Lubomír

MPK: C14B 1/58

Značky: rámové, sušárny, blokování, otočných, rámu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Zařízení řeší problém samočinného aretování otočných rámů rámové sušárny ve svislé poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že otočný rám uložený v nosném rámu,je ve svislé poloze aretován aretovací pákou, opatřenou čelistí s výřezem pro blokování otočného rámu, přičemž aretovací páka je výkyvně uložena na nosném rámu a spojena táhlem opatřeným pružinou s vypínací pákou, která...

Zařízení pro sušení plochých materiálů v napnutém a rozepnutém stavu zejména usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 233054

Dátum: 01.01.1987

Autori: Frňka Jiří, Langer Rudolf

MPK: C14B 1/58

Značky: stavu, napnutém, materiálů, zejména, usní, plochých, sušení, rozepnutém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší zařízení pro sušení plochých materiálů v napnutém a rozepnutém stavu, zejména usní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že použitím zařízení podle vynálezu, lze sušit různé druhy plochých materiálů v napnutém a rozepnutém stavu na jednoduchém zařízení v nepřerušovaném cyklu na malé zastavěné ploše s úsporou elektrické energie, media k ohřevu vzduchu a umožňuje získat větší...

Způsob působení na povrch těles účinkem tekutiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241163

Dátum: 31.08.1984

Autor: Novák Antonín

MPK: F26B 13/20, D06B 5/00, C14B 1/58...

Značky: způsobu, zařízení, účinkem, těles, tohoto, provádění, působení, tekutiny, způsob, povrch

Text:

...přívodními kanálky 4 h předpokládá se, že všechny leží v jedné rrovině. Na obr. 1 je s ohledem na názornost vzájemného propojení kreslen první přívodní kanálek tla blíže k prvnímu tryskovému otvoru Za a druhému tryskovému otvoru 2 h než druhý přívodní kanálek 4 h,podle výše uvedeného předpokiadu by ve skutečnosti měly ležet za sebou. jak je patrné z obr. 2 je první přívodní kanálek tla napojen na první rozváděcí komůrku 44 a,kdežto druhý...