C14B 1/02

Podložka pro mízdření kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262580

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novotný Jiří, Pater Jiří, Zeidler Jaroslav

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: mízdření, podložka, kůži

Text:

...hadici, rozdělenou na několik samostatných částí. Tyto části jsou naplněny tlakovým médiem, jeho tlak může být pro jednotlivé části odlišný.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že podložka jednoduchým způsobem umožňuje lépe kompenzovat rozdily tlouštky opracovávané kůže a tím zlepší kvalitu opracovaní, zabráni nadměrnému promízdřeni kůže, z čehož vyplýva snížení odpadu kožní hmoty, ktera se může po vyštípâní využít k jiným...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/02, C14B 17/10

Značky: koželužských, ždímacích, mechanizmu, strojů, pohon, zavíracího, válcových

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk, Raida Antonín

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: zařízení, minimální, pracovními, blokování, mezery, válci

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

Zařízení pro plynule regulovatelný okamžik přítlaku ždímacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261300

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pater Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: okamžik, regulovatelný, plynule, válce, zařízení, ždímacího, prítlaku

Text:

...před jeho dovřenim a současně nevzniká nežádouci poškození usně jako při zaviráni stroje, kdy ždímací válec je pod tlakem.vynález je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje schematické uspořádání klikového mechamísmu s večkou, koncovým spinačem, elektrohydraulickýn rozvaděčem a hydraulíckým válcem a obr. 2 znázorňuje nastaveni vačky.Zařízení sestává z hřídele ł pákového mechanismu ovládajícího polohu pokládacího válce g s...

Ovládací zařízení stroje pro opracování kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 259403

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mičulka Zdeněk, Hanáček Josef, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/02

Značky: kůži, stroje, ovládací, opracování, zařízení

Text:

...přídavným škrticím ventilem, jenž je vřazen V přídavné větvi elektromagnetického rozváděče, na jehož elektromagnet je připojen spínač, který je ovládán výwkyvnýmpohybom přítlačného rámu. do pracovní poulohy. Délku časové prollevy mezi sepnutím spínače a přestavením elektromagnetického rozváděče lze .nastavit čas-divacím obvordem. Příklad provedení ovládacího zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1...

Stírací zařízení pokládacího válce se stavitelným stolem pro koželužské postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258174

Dátum: 15.07.1988

Autori: Raida Antonín, Čech Jan, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/02

Značky: staviteľným, pokládacího, válce, stolem, stírací, stroje, postruhovací, koželužské, zařízení

Text:

...dosud známých zařízení je nutnost ustavení hrany stolu s dostatečnou provozní vůlí k poklůdacímu válci, což má při použití zpětného chodupoklAdacího válce za následek vtažení okrajová častí usně nebo kůže do této mezery s následným znehodnocením vtažené časti kůže nebo usně, přičemž často dochází k poškození hrany stolu.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že k povrchu pokládacíhc válce je...

Hydraulická zařízení k vymezení provozních vůlí pracovních válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255921

Dátum: 15.03.1988

Autori: Raida Antonín, Koňařík Milan, Čech Jan

MPK: C14B 1/02

Značky: koželužských, strojů, pracovních, hydraulická, vymezení, zařízení, válců, provozních, vůlí

Text:

...elektro»-3 4 magnetemvvg, la propojen -po přeaunuti piětuujg šla-ah, Akfarý je tvořen progtorem 11 za. piatam-íg hydrauliokőho váłge g vývoz-rvý -rdzvaděč 1 x 19 vřazĺenĺ přeppuätěcí ýentil 32, kftàrgľmá funkci ĺą poaiäřofacího ventilu láři jazavíräní a .otQvíz-Áni» stroje Mgal. Abřepouätěci ventil. L 4 a łàydromctpr je vždzen přeppuštěoiventil a, lçtaraf-má runkozgventilu. pagąäłpvąeąiho pro chod hy-dromotoru jj při uząvřenéntstrojig...

Koželužský stroj s mechanismem pro stabilizaci polohy pracovních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248885

Dátum: 12.02.1987

Autori: Raida Antonín, Grossmann Josef, Čech Jan, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/04, C14B 1/02

Značky: polohy, válců, stabilizaci, pracovních, stroj, mechanismem, koželužský

Text:

...pojištěná maticí 35.Oplošený čep gg je otočně uložen v neznázorněném rozvidlení úhlové odklopné páky 3. Narážka gá, upevněná šrouby 31 a podepřená stavěcími šrouby já s pojistnými maticeml 55 na ühlové odklopné páce 5, je v uzavřené poloze udržovaná ve styku s excentrickým čepem dorazu 31, jehož druhá válcová část 25 je otočně uložená v postranici 3. Paka 33 opatřená rukojetí 59 je spojena s excentrickým čepem dorazu 31. Součástí páky 32...

Samostavitelné odhrnovací zařízení s přepážkou pro postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248642

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02

Značky: postruhovací, samostavitelné, přepážkou, odhrnovací, zařízení, stroje

Text:

...je ve styku s dräákem pŕepážky uloženým otočné na čepu.Pokrok dosužený vynálezem spočíva v tom, že při jednoduchâm provedení zařízení se dosáhne stále | spolehlivá funkce aamostavítelnáho odhrnovacího zařízení i pŕepážky pro usměrnění postružin v celém průběhu ustavovacího pohybu při jejich nemännám, jen funkčné potřebněm pŕitlećování směrem k nožovámu válci.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženem výkrese v řezu, ktery představuje...

Uspořádání ovládacích šlapek dvouobslužné obsluhy u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247699

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Jursa Petr, Novotný Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 1/02, C14B 17/12

Značky: strojů, obsluhy, šlapek, dvouobslužné, uspořádání, ovládacích, koželužských

Text:

...1 první obsluhy omezené dorazem g a odpružené pružinou gg je upevněno na čepu 2 spojenéhl táhlem 1 a pákami §,§ s otočným hřídelem 1, nesoucím pojístnou páku §, umístěnou pod šlapadlem g druhé obsluhy, které je upevněno na čepu 19 procházejícím postranící 11 stroje. Na konci čepu lg vně pracovního prostoru stroje je upevněna páka lg s táhlem 11 vedeným v drážce 11, na jehož konci je seřídítelný doraz 12 k ovládání palce lg koncového...