C13K 13/00

Zlepšený spôsob predmáčania pre úpravu biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17672

Dátum: 28.12.2012

Autori: Ferrero Simone, Cherchi Francesco, Ottonello Piero, Riva Daniele, De Faveri Danilo, Rivas Torres Beatriz, Torre Paolo, Bosio Federica, Tonet Rensi Liliane

MPK: C12P 19/02, C09K 3/00, C13B 20/16...

Značky: spôsob, predmáčania, úpravu, zlepšený, biomasy

Text:

...čo sa prejavuje na väčšej životnosti ñltra. Krok predmáčania pri vyššej teplote odstráni zlúčeniny, ktoré spôsobujú upchanie ñltra, takže pri kroku purifikácie kvapaliny po hydrolýze máčania je potrebná len jedna operácia, ako je filtrácia (napr. nanotiltrácia na rozdiel od dvoch operácii nasledujúcich po sebe, kedy napr. po ultrafiltrácii nasledujú nanoñltrácie). Pred nanofiltráciou je možné použiť odstredivku a/alebo hadicový filter...

Separácia reaktívnej celulózy z lignocelulózovej biomasy s vysokým obsahom lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17001

Dátum: 23.04.2010

Autori: Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank, Benech Régis-olivier

MPK: C12P 7/10, C13K 13/00, C08H 8/00...

Značky: vysokým, ligninu, biomasy, lignocelulózovej, celulózy, reaktívnej, separácia, obsahom

Text:

...rozvlákňovaním).0014 V spôsobe, ktorý patentovali Paszner a Chang, sa lignocelulózová biomasa scukornatie,aby sa premenili pentosany a hexosany na cukry varenlm pod tlakom pri 180 °C až 220 °C so zmesou rozpúšťadla, acetónu a vody, ktorá nesie od 0,05 do 0,25 hmotn. kyseliny. Spôsob takmer rozpustí celý drevený materiál, čo vedie kzmiešaným pentózam a hexózam. Takto sa delígnifikovaná buničina hydrolyzuje na glukózové monoméry, ktoré sa...

Spôsob výroby pentóz a rozpustných oligo/polysacharidov na báze pentózy z obilovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15616

Dátum: 09.02.2010

Autor: Broekaert Willem

MPK: C08B 37/14, C13K 13/00

Značky: pentózy, spôsob, báze, obilovin, pentóz, výroby, rozpustných

Text:

...arabinóza je široko používaná pri výrobe liekov, ako sú nukleozidové analógy ako antivírusové činidlá. Bolo navrhnutých niekoľko spôsobov naizoláciu pentóz alebo oligosacharidov na báze pentózy z obilninových otrúb.0005 Yamada a kol. (1993) opísali spôsob extrakcie zahŕňajúci chemickú extrakciu pšeníčných otrúb použitím koncentrovaného alkalického roztoku s následnou neutralizáciou, odstránením solí, enzýmovou hydrolýzou endoxylanázou a...

Spôsob výroby xylitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282652

Dátum: 07.10.2002

Autori: Lindroos Mirja, Tylli Matti, Nygrén Johanna, Eroma Olli-pekka, Puuppo Outi, Heikkilä Heikki, Nikander Hannele

MPK: C13K 13/00, C07C 29/141, C07C 31/18...

Značky: xylitolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby xylitolu z materiálu, ktorý obsahuje xylózu a kyselinu xylónovú, podľa ktorého sa kyselina xylónová oddelí od uvedeného materiálu, pričom sa oddelená kyselina xylónová zredukuje na xylitol, ktorý sa izoluje.

Sposob izolácie lichenanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260347

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zemek Jiří, Augustín Jozef, Kuniak Ľudovít

MPK: C07H 3/00, C13K 13/00

Značky: izolácie, spôsob, lichenanu

Text:

...účinnú extrakciu nežiadúcich sprievodných látok vo východzej surovine.Ďalej sme rovnako zistili, že použitým alkalickým extrakčným roztokom bunečné steny napúčajú, čím difúzne procesy extrakcie lichenanu do vodného roztoku sa podstatne urýchlujú. Vlastná účinná extrakcia lichenanu pri bode varu roztoku je preto ukončená už pri 30 minútach, oproti známym postupom, kde extrakcia lichenanu za horúca do vody sa prevádza až 24 hodín.Ďalším...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C12P 19/02, C07H 3/02, C13K 13/00...

Značky: arabinózy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279153

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kraaijenbrink Jan, Pluim Henk

MPK: C13K 13/00, C07H 3/04

Značky: kryštalickej, přípravy, bezvodej, spôsob, laktulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy, spočívajú v tom, že sa vodný roztok laktulózy alebo vodná suspenzia laktulózy súčasne nepretržite mieša a zbavuje obsahu vody odparovaním, prípadne v prítomnosti zárodočných kryštálov až do okamihu, keď sa získa prášok.

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doucha Jiří, Kopecký Jiří, Smažík Miroslav, Kolina Josef

MPK: C13K 13/00

Značky: nespecificky, způsob, uhlíku, xylózy, škrobu, značených, izotopem, florideového, řízené, galaktózy, stabilním, biosyntézy

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Spôsob prípravy polyamidoxímov sieťovaných polysacharidových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263563

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pastýr Ján, Ebringerová Anna

MPK: C13K 13/00

Značky: sieťovaných, materiálov, spôsob, přípravy, polysacharidových, polyamidoxímov

Text:

...i awlkalickom prostredí. Po zachytení kovov nie je potrebné spätné cyklovanie ale kovy sa môžu vyredukovať spaľovaním polysacharidického polyamirloxímu vzhľadom na dostatok a nízku cenu východiskového materiálu.Polyamidoxím sieťovaných, lDFŠŠKOVÝCh polysacharidových materiálov je sch-opný z roztoku pod pH 5 selektivne viazať ťažké kovy z odpadných vôd napr. atómových elektrární, drahých kovov, textilných, tlačiarenských, kožiarskych a iných...

Spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263561

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kéry Vladimír, Tihlárik Karol

MPK: C13K 13/00

Značky: alylderivátov, vodorozpustných, oligo, přípravy, polysacharidov, spôsob

Text:

...je skutočnosť, že popri vlastnom procese prebieha vedľajšia reakcia a to konverzia alylbromidu na alylalkohol, čo znižuje dosiahnutý stupeň substitúcia, resp. ekonomické využitie činidla. Najmä pri príprave derivátov o .nízkom stupni substitúcia je táto konkurenčné reakcia významná.Uvedený nedostatok odstraňuje spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov o velmi nízkom stupni substitúcie podľa vynálezu spočíva-júci...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263187

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bíliková Katarína, Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/02, C13K 13/00

Značky: přípravy, d-manózy, spôsob

Text:

...aonohydratu D-glukőzy a získa 23,5 i hmot. D-aanôzy počítaně na D-glukôzu resp. . 39,5 z hmot. D-manězy vzhladom na regenerovanú D-qlukőzu.Postupuj sa ako, v príklade l s tým rozdielom. že sa pridá 10 ml vody (hmotnostný pomerD-glukôzy a vody 1021.6) a zmes aa zahrieva príteplota 120 °c počas 30 minut. Regensrujeaa 79 g (t.j. 40 t hmot.) nonohydr. tu D-qluköry a získa 42,5 g D-manözy (tj. 23,5 l hmot počítam na D-qlukôzu) .Poatupuje sa ako v...

Spôsob prípravy D-alózy a D-altrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262797

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bíliková Katarína, Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C13K 13/00

Značky: přípravy, d-altrózy, spôsob, d-alózy

Text:

...zariadenie.Vo vode sa rozpustí 198 g monohydrátu D-glukózy a po pridaní 5 g mo-lýhdénanu amónnehno a 30 m 1 100 hmot. kyseliny octovej sa zmes upraví vodou na celkový objem 600 ml a zahrieva po dobu 2 hodiny pri teplote 120 (3. Reakčná zmes sa zriedi 1 000 mililiirov destilovej vody a 1000 m 1 pitnej vody a po pridaní 30 g kvasníc Saccharomyces cerevisiae sa roztok prekvasí do úplného odstránenia D-glukózy a D-manózy 3 dni). Roztok...

Způsob fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233600

Dátum: 01.02.1987

Autori: Pekárková Blažena, Smažík Miroslav, Doucha Jiří, Šetlík Ivan, Kolina Josef

MPK: C13K 13/00

Značky: sacharidů, stabilním, způsob, izotopem, nespecificky, uhlíku, obohacení, stupněm, značených, produkce, vysokým, fotosyntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke kultivaci použije dceřiných buněk synchronní populace řas s obsahem 2 až 4 % hmot. sacharidů na počátku buněčného cyklu, přičemž výrobní kultivace na světle probíhá až do začátku replikace deoxyribonukleové kyseliny, tj. po dobu 7 až 8 hodin při teplotě 28 až 29 °C,...

Spôsob prípravy 1,6-anhydro-ß-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232599

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Zámocký Juraj, Kučár Štefan

MPK: C13K 13/00

Značky: 1,6-anhydro-ß-d-glukopyranózy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1,6-anhydro- ?D-glukopyranozy podstata ktorého spočíva v tom, že škrob alebo celulóza sa modifikuje sieťovaním s 2-chlórmetyoxiránom v alkalickom prostredí pri pH 12 až 14 za prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného na stupeň sieťovania 0,01 až 0,l, a takto sieťovaný produkt sa podrobí vákuovej pyrolýze pri tlaku 1,3 až 5,3 kPa a teplote reakčnej zóny 150 až 220 °C po dobu 15 až 60 minút, pričom plynné produkty...

Způsob výroby komplexů sacharózy s biogenními prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245379

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zelený Karel, Cach Vojtich

MPK: C13J 1/00, C13K 13/00

Značky: komplexu, sacharózy, výroby, prvky, biogenními, způsob

Text:

...obsahující 18,7 Fe.R 17,5 g fruktőzového sirupu /obsah suěiny 73,4 à, složení suäiny 60,3 1 D-fruktőzy,35,5 Q D-glukčiy s 4,2 t sacharőzy/ bylo přidáno 7,5 g vody. Potom byl současně přidáván 3 N Nach a M chlorid železitý tak, aby pH reskění směsi bylo 9,5. Po přidání 49 mlSN uąou u 45 ml M FBCI 3 bylo pH reakční směsi upraveno přidàním 0,1 g kyseliny citronové a směs vľita do 150 ml metnholu. Po odfiltrováni sraženiny a jejím vysušení bylo...